Василь Гудим
Василь Гудим
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, професор кафедри електротехніки, промислової та пожежної автоматики
No verified email
TitleCited byYear
Діагностика стану з’єднань в електричних мережах шляхом контролю перехідних опорів
ВІ Гудим
Пожежна безпека: зб. наук. пр.–Львів: ЛДУБЖД, 142-147, 2005
72005
Аналіз систем та агрегатів автотранспортних засобів за рівнем пожежної небезпеки
ВІ Гудим, АФ Гаврилюк
Пожежна безпека, 58-63, 2013
62013
Методи та засоби керування режимами систем електропостачання потужних дугових сталеплавильних печей
ВІ Гудим
Дис.… докт. техн. наук.–Львів: НУ «Львівська політехніка, 2002
62002
Дослідження режимів нагрівання провідників бортових електромереж автотранспортних засобів струмами короткого замикання
АФ Гаврилюк, ВІ Гудим, ОБ Назаровець
Науковий вісник НЛТУ України 25 (4), 2015
32015
Дослідження нестаціонарних процесів нагрівання ізольованих провідників електромереж транспортних засобів при дії миттєвих теплових імпульсів
ВІ Гудим, ММ Семерак, АФ Гаврилюк
Пожежна безпека: Зб. наук. пр.-Л.: ЛДУ БЖД, 53-58, 2015
22015
Дослідження та шляхи зменшення теплового випромінювання під час пожеж
ВЙ Лабай, ВІ Гудим, АФ Гаврилюк
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Теорія і практика …, 2013
22013
Аналіз мікроструктури мідних кабельно-провідникових виробів електричних мереж, які перебували у середовищі пожежі
ВІ Гудим, М Карбонічек, ОБ Назаровець
Пожежна безпека, 144-149, 2012
22012
Загальна електротехніка. теорія електричних і магнітних кіл
В Гудим, М Семерак, Ю Рудик
Львів: ЛДУ БЖД, 2006
22006
Контроль надійності електричних мереж соціально-побутових будівель
ВІ Гудим, ЮІ Рудик, ПГ Столярчук
Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия …, 2005
22005
Моделювання пожежі соснових насаджень у молодому віці
ВІ Товарянський, АД Кузик
МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції" ПОЖЕЖНА ТА …, 2016
12016
Особливості мікроструктури мідних дротів, нагрітих електричним струмом і відкритим полум’ям
ВІ Гудим, ОБ Назаровець, ОА Кузін
Пожежна безпека, 55-60, 2013
12013
Стан впровадження дистанційного навчання у вищій військовій школі України
В Гудим, Б Шуневич
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
12012
Визначення причетності мідних провідників електричних мереж до виникнення пожеж на основі локального рентгеноспектрального аналізу
ВІ Гудим, АГ Мнухін, ОБ Назаровець
2017
Дослідження причетності електричних мереж до виникнення пожеж на шахтах
ВІ Гудим, ВВ Янків, АГ Мнухін, ОБ Назаровець
2016
Математичне моделювання процесів нагрівання провідників внутрішніх електричних мереж житлових та громадських будівель
ВІ Гудим, БМ Юрків, ОБ Назаровець
Пожежна безпека, 59-64, 2015
2015
MATHEMATICAL MODELING OF HEATING PROCESSES IN CONDUCTORS OF INTERNAL ELECTRICAL NETWORKS IN HOUSING AND PUBLIC BUILDINGS
V Hudym, В Yurkiv, О Nazarovets
Fire Safety 26, 59-64, 2015
2015
Вплив електродугового зварювального обладнання змінної напруги на мережу електроживлення
ВІ Гудим, ВВ Янків, Д Мамцяж
2015
Аналіз гармонік в мережах живлення електрозварювального обладнання змінної напруги
ВІ Гудим, ВВ Янків, Д Мамцяж
Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия …, 2015
2015
Значення інформатики при підготовці фахівців галузі цивільного захисту
ММ Козяр, ВІ Гудим, НП Кухарська, МІ Кусій
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 266-270, 2013
2013
Аналіз несиметричних режимів у шестиелектродній дуговій електропечі імпульсного струму
В Гудим, П Дроздовскі, А Постолюк
Технічна електродинаміка, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20