Follow
Інна Володимирівна Горпинченко
Інна Володимирівна Горпинченко
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Православна церква в Україні другої половини XIX століття: історіографія
ОМ Надтока, ІВ Горпинченко
Verlag nicht ermittelbar, 2020
42020
Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини XIX століття: історіографія проблеми
І Горпинченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія …, 2010
32010
Православна церква в суспiльних процесах України другої половини XIX столiття: iсторiографiя: дис.... канд. iст. наук: 07.00. 06/Горпинченко IВ; М-во освiти i науки, молодi та …
IВ Горпинченко
22012
Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття
ІВ Горпинченко
Часопис української історії Збірник наукових праць, 82-86, 2010
22010
Російська православна церква в системі народної освіти України другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія проблеми
ГМН Інна Володимирівна Горпинченко
Гілея: наук. вісн.: зб. наук. праць, 137-143, 2010
2*2010
Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку
H Nadtoka, I Horpynchenko
Українознавство, 8-25, 2016
12016
Російська православна церква в системі народної освіти України другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія проблеми
ГМ Надтока, ІВ Горпинченко
Гілея: науковий вісник., 137-142, 2010
12010
Німці-протестанти на українських землях у складі Російської імперії: характер та особливості соціальної й конфесійної адаптації (1863–1914 рр.)
Г Надтока, І Тарнавський, І Горпинченко
Сторінки історії, 2023
2023
Конфесійний розвиток православної церкви в Україні на початку ХХ століття: спроба здійснення церковних реформ
ГМ Надтока, ІВ Горпинченко
«Terrae motor, solis caelique stator»: Monografia zbiorowa. Wydawca …, 2023
2023
Етнокультурні процеси в регіонах світу
ОО Драч, ІВ Горпинченко
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
«Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914)
ГМ Надтока, ІВ Горпинченко, ІС Тарнавський
Сторінки історії, 2021
2021
«Польське питання» та Римсько-католицька церква на українських землях у складі Російської імперії (1864–1914 рр.)
ГМ Надтока, ІС Тарнавський, ІВ Горпинченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
РНП" Аналіз і моделювання етнокультурних процесів у регіонах світу"
ГВ Саган, ОО Драч, ІВ Горпинченко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Римо-католицизм і польське питання в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть
ГМ Надтока, ІВ Горпинченко
2020
Робоча програма з навчальної дисципліни" Джерелознавство. Архівознавство. Музеєзнавство"
АВ Гедьо, ІВ Горпинченко, ОА Гуменюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Культурницький аспект суспільної діяльності православного духовенства в Україні на початку ХХ ст
ІВ Горпинченко, ГМ Надтока
Człowiek, etnos, naród w historii świata: monografia zbiorowa. Wydawnictwo …, 2020
2020
ПОЛІТИЧНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ АВТОНОМІСТСЬКИХ РУХІВ У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ БЕССАРАБІЇ (ХIХ–ПОЧ. ХХ СТ.)
НГМ Культурологія, ІВ Горпинченко
2019
ПОЛІТИЧНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ АВТОНОМІСТСЬКИХ РУХІВ У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ БЕССАРАБІЇ (ХIХ–ПОЧ. ХХ СТ.)
ІВ Горпинченко
2019
Надтока Геннадій Михайлович
ІВ Горпинченко
2019
Політичні та Етнокультурні передумови автономістських рухів у православній церкві Бессарабії (ХIХ–поч. ХХ ст.)
ГМ Надтока, ІВ Горпинченко
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 92-97, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20