Follow
Інна Володимирівна Горпинченко
Інна Володимирівна Горпинченко
Verified email at kubg.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Православна церква в Україні другої половини XIX століття: історіографія
ОМ Надтока, ІВ Горпинченко
Verlag nicht ermittelbar, 2020
32020
Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини XIX століття: історіографія проблеми
І Горпинченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія …, 2010
32010
Православна церква в суспiльних процесах України другої половини XIX столiття: iсторiографiя: дис.... канд. iст. наук: 07.00. 06/Горпинченко IВ; М-во освiти i науки, молодi та …
IВ Горпинченко
22012
Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття
ІВ Горпинченко
Часопис української історії Збірник наукових праць, 82-86, 2010
22010
Російська православна церква в системі народної освіти України другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія проблеми
ГМН Інна Володимирівна Горпинченко
Гілея: наук. вісн.: зб. наук. праць, 137-143, 2010
2*2010
Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку
H Nadtoka, I Horpynchenko
Українознавство, 8-25, 2016
12016
Німці-протестанти на українських землях у складі Російської імперії: характер та особливості соціальної й конфесійної адаптації (1863–1914 рр.)
Г Надтока, І Тарнавський, І Горпинченко
Сторінки історії, 2023
2023
«Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914)
ГМ Надтока, ІВ Горпинченко, ІС Тарнавський
Сторінки історії, 2021
2021
«Польське питання» та Римсько-католицька церква на українських землях у складі Російської імперії (1864–1914 рр.)
ГМ Надтока, ІС Тарнавський, ІВ Горпинченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
РНП" Аналіз і моделювання етнокультурних процесів у регіонах світу"
ГВ Саган, ОО Драч, ІВ Горпинченко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Римо-католицизм і польське питання в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть
ГМ Надтока, ІВ Горпинченко
2020
Робоча програма з навчальної дисципліни" Джерелознавство. Архівознавство. Музеєзнавство"
АВ Гедьо, ІВ Горпинченко, ОА Гуменюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Культурницький аспект суспільної діяльності православного духовенства в Україні на початку ХХ ст
ІВ Горпинченко, ГМ Надтока
Człowiek, etnos, naród w historii świata: monografia zbiorowa. Wydawnictwo …, 2020
2020
ПОЛІТИЧНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ АВТОНОМІСТСЬКИХ РУХІВ У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ БЕССАРАБІЇ (ХIХ–ПОЧ. ХХ СТ.)
НГМ Культурологія, ІВ Горпинченко
2019
ПОЛІТИЧНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ АВТОНОМІСТСЬКИХ РУХІВ У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ БЕССАРАБІЇ (ХIХ–ПОЧ. ХХ СТ.)
ІВ Горпинченко
2019
Надтока Геннадій Михайлович
ІВ Горпинченко
2019
Політичні та Етнокультурні передумови автономістських рухів у православній церкві Бессарабії (ХIХ–поч. ХХ ст.)
ГМ Надтока, ІВ Горпинченко
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 92-97, 2019
2019
Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія
ГМ Надтока, ІВ Горпинченко
2018
Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та початку румунської окупації (1917-1919 рр.)
ГМ Надтока, ІВ Горпинченко
2017
Джерелознавство всесвітньої історії 4 курс 2016-2017
ІВ Горпинченко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20