Соломія Лясковська, Solomia Liaskovska
Соломія Лясковська, Solomia Liaskovska
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Теорія і методика електронного навчання: зб. нак. пр.–Кривий Ріг …, 2013
92013
Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Теорія і методика електронного навчання: зб. нак. пр.–Кривий Ріг …, 2013
92013
Візуальне програмування задач механіки із залученням геометричних засобів CAD–систем
ЄВ Мартин, ОМ Гумен, СЄ Лясковська
Прикл. геом. та інж. графіка.–Мелітополь.: ТДАТУ, 2012
92012
Геометричне моделювання багатопараметричних систем способом епюра n–простору. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.01 …
СЄ Лясковська
Мелітополь: Міністерство аграрної політики України, Таврійський державний …, 2010
72010
Автоматизація методу скінченних елементів у системах AutoCAD Mechanical 2006 та AutoDesk Mechanical 2006
СЄ Лясковська, М Гаврилів
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво.–Луцьк: ЛНТУ …, 2011
62011
Graphical information technology preparation of specialists in technological professions
O Gumen, S Liaskovska, Y Martyn
Theory and methods of e-learning (Teoriia i metodyka elektronnogo navchannia …, 2013
52013
Kompiuterne modeliuvania protsesiv proektno-orientovanogo upravlinnia dualnymy systemsmy
P Khmel, Y Martyn, S Liaskovska
Computer simulation process project-oriented management of dual system …, 2016
42016
Інформаційні графічні засоби подання простору температурного поля промислових будівель
ОМ Гумен, ЄВ Мартин, НА Сподинюк, СЄ Лясковська
Вісник Херсонського національного технічного університету, 269-273, 2017
22017
Розроблення моделі підтримки прийняття рішень підготовки процесів ліквідації надзвичайних ситуацій
ЄВ Мартин, ІО Малець, ОВ Придатко
Праці VIII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень».–Ужгород: УНУ, 2016
22016
Многомерная геометрия в прикладных задачах
ЕН Гумен, СЕ Лясковская, ЕВ Мартын
Вестник Херсонского национального технического университета, 2016
22016
Рендеринг як ефективний засіб візуалізації моделей виробів у середовищі CATIA V5
МВ Бойко, СЄ Лясковська
Національний університет" Львівська політехніка", 2012
22012
Комп’ютерне моделювання процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами
П Хмель, ЄВ Мартин, СЄ Лясковська
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 61-68, 2016
12016
Дослідження моделей процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами
С Лясковська, Є Мартин, П Хмель
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 99-105, 2014
12014
Графічна складова у вивченні методів обчислень параметрів та моделювання механізмів і машин
ЄВ Мартин, СЄ Лясковська, ІО Малець
12012
Оптимізація геометричних параметрів під час розрахунків деталей у середовищі cad/cae autocad-mechanical
СЄ Лясковська, ОТ Велика
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Імітаційне моделювання технологічного процесу виготовлення виробів у середовищі FlexSim
ОТ Велика, СЄ Лясковська, ОО Смотр, МВ Бойко
Науковий вісник НЛТУ України 31 (2), 108-113, 2021
2021
ЄДНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ГРАФІК В ПРОЦЕСІ НАСКРІЗНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ
ІО Малець, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
ЛДУБЖД, 2021
2021
Optimization of Technological’s Processes Industry 4.0 Parameters for Details Manufacturing via Stamping: Rules of Queuing Systems
Y Martyn, S Liaskovska, M Gregus, I Izonin, O Velyka
Procedia Computer Science 191, 290-295, 2021
2021
Development of Technological Process of Production with using the Law of Distribution Products on Conveyors
S Liaskovska, O Velyka, Y Martyn
IT&AS 2021 Symposium on Information Technologies & Applied Sciences 2021 …, 2021
2021
Порівняльна характеристика побутових фільтрів
О Николин, СЄ Лясковська
77-ма Студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей, 141-143, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20