Соломія Лясковська, Solomia Liaskovska
Соломія Лясковська, Solomia Liaskovska
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Візуальне програмування задач механіки із залученням геометричних засобів CAD–систем
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Прикл. геом. та інж. графіка.–Мелітополь.: ТДАТУ, 2012
92012
Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Теорія і методика електронного навчання: зб. нак. пр.–Кривий Ріг …, 2013
72013
Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Теорія і методика електронного навчання: зб. нак. пр.–Кривий Ріг …, 2013
72013
Геометричне моделювання багатопараметричних систем способом епюра n–простору. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.01 …
СЄ Лясковська
Мелітополь: Міністерство аграрної політики України, Таврійський державний …, 2010
72010
Автоматизація методу скінченних елементів у системах AutoCAD Mechanical 2006 та AutoDesk Mechanical 2006
СЄ Лясковська, М Гаврилів
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво.–Луцьк: ЛНТУ …, 2011
62011
Інформаційні графічні засоби подання простору температурного поля промислових будівель
ОМ Гумен, ЄВ Мартин, НА Сподинюк, СЄ Лясковська
Вісник Херсонського національного технічного університету, 269-273, 2017
22017
Рендеринг як ефективний засіб візуалізації моделей виробів у середовищі CATIA V5
МВ Бойко, СЄ Лясковська
Національний університет" Львівська політехніка", 2012
22012
Комп’ютерне моделювання процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами
П Хмель, ЄВ Мартин, СЄ Лясковська
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 61-68, 2016
12016
Розроблення моделі підтримки прийняття рішень підготовки процесів ліквідації надзвичайних ситуацій
ЄВ Мартин
12016
МНОГОМЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ
ЕН Гумен, СЕ Лясковская, ЕВ Мартын
Вестник Херсонского национального технического университета, 2016
12016
Дослідження моделей процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами
С Лясковська, Є Мартин, П Хмель
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 99-105, 2014
12014
Оптимізація геометричних параметрів під час розрахунків деталей у середовищі cad/cae autocad-mechanical
СЄ Лясковська, ОТ Велика
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Порівняльна характеристика побутових фільтрів
О Николин, СЄ Лясковська
77-ма Студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей, 141-143, 2019
2019
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ БЕЗПЕКИ БОМБОСХОВИЩ
ЄВ Мартин, CЄ Лясковська, НВ Тарапата
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 9 (1), 2019
2019
ГІПЕРПОВЕРХНІ ТРАЄКТОРІЙ ФАЗОВИХ n-ПРОСТОРІВ
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Modern problems of modeling, 66-72, 2019
2019
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ БОМБОУБЕЖИЩ
ЄВ Мартин, СЄ Лясковська, НВ Тарапата
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 1 (9 …, 2019
2019
Дослідження та аналіз параметрів продуктивності прес-форми
МВ Бойко, ОТ Велика, СЄ Лясковська, НТІ Великий
Науковий вісник НЛТУ України, 129-133, 2019
2019
Гіперповерхні траєкторій фазових n-просторів
С Лясковська, Є Мартин, О Гумен
Сучасні проблеми моделю-вання, 2019
2019
Моделювання траєкторій фазових n-просторів
С Лясковська, Є Мартин, О Гумен
Сучасні проблеми геометричного моделювання: Тези доп. 21 Міжн.-наук.–практ. конф, 2019
2019
Достатність проекційних зображень 1-багатовидів n-просторів стану технічних систем
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Прикладні питання математичного моделювання, 58-67, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20