Соломія Лясковська, Solomia Liaskovska
Соломія Лясковська, Solomia Liaskovska
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Візуальне програмування задач механіки із залученням геометричних засобів CAD–систем
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Прикл. геом. та інж. графіка.–Мелітополь.: ТДАТУ, 2012
82012
Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Теорія і методика електронного навчання: зб. нак. пр.–Кривий Ріг …, 2013
72013
Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Теорія і методика електронного навчання: зб. нак. пр.–Кривий Ріг …, 2013
72013
Автоматизація методу скінченних елементів у системах AutoCAD Mechanical 2006 та AutoDesk Mechanical 2006
СЄ Лясковська, М Гаврилів
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво.–Луцьк: ЛНТУ …, 2011
52011
Геометричне моделювання багатопараметричних систем способом епюра n–простору. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.01 …
СЄ Лясковська
Мелітополь: Міністерство аграрної політики України, Таврійський державний …, 2010
52010
Інформаційні графічні засоби подання простору температурного поля промислових будівель
ОМ Гумен, ЄВ Мартин, НА Сподинюк, СЄ Лясковська
Вісник Херсонського національного технічного університету, 269-273, 2017
22017
Комп’ютерне моделювання процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами
П Хмель, ЄВ Мартин, СЄ Лясковська
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 61-68, 2016
12016
Розроблення моделі підтримки прийняття рішень підготовки процесів ліквідації надзвичайних ситуацій
ЄВ Мартин
12016
МНОГОМЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ
ЕН Гумен, СЕ Лясковская, ЕВ Мартын
Вестник Херсонского национального технического университета, 2016
12016
Дослідження моделей процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами
С Лясковська, Є Мартин, П Хмель
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 99-105, 2014
12014
Оптимізація геометричних параметрів під час розрахунків деталей у середовищі cad/cae autocad-mechanical
СЄ Лясковська, ОТ Велика
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Рендеринг як ефективний засіб візуалізації моделей виробів у середовищі CATIA V5
МВ Бойко, СЄ Лясковська
Національний університет" Львівська політехніка", 2012
12012
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ БЕЗПЕКИ БОМБОСХОВИЩ
ЄВ Мартин, CЄ Лясковська, НВ Тарапата
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 9 (1), 2019
2019
ГІПЕРПОВЕРХНІ ТРАЄКТОРІЙ ФАЗОВИХ n-ПРОСТОРІВ
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Modern problems of modeling, 66-72, 2019
2019
Дослідження та аналіз параметрів продуктивності прес-форми
МВ Бойко, ОТ Велика, СЄ Лясковська, НТІ Великий
Науковий вісник НЛТУ України, 129-133, 2019
2019
Гіперповерхні траєкторій фазових n-просторів
С Лясковська, Є Мартин, О Гумен
Сучасні проблеми моделю-вання, 2019
2019
Моделювання траєкторій фазових n-просторів
С Лясковська, Є Мартин, О Гумен
Сучасні проблеми геометричного моделювання: Тези доп. 21 Міжн.-наук.–практ. конф, 2019
2019
Достатність проекційних зображень 1-багатовидів n-просторів стану технічних систем
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Прикладні питання математичного моделювання, 58-67, 2018
2018
Взаємозв ‘язки між етапами життєвого циклу об ‘єктів машинобудування
СЄ Лясковська
Науковий вісник Таврійського державного агротехнічного університету …, 2018
2018
Особливості геометричного комп’ютерного моделювання багатопросторових кривих ліній про-сторів стану
СЄ Лясковська, ЄВ Мартин, ОМ Гумен
XIX Міжнародна конференція з мате-матичного моделювання, присвячена 250 …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20