Сараева Ирина Николаевна Irina Sarayeva
Сараева Ирина Николаевна Irina Sarayeva
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН
Verified email at odessa.ukrtel.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Общая теория систем для гуманитариев
А Уёмов, И Сараева, А Цофнас
Warszawa: Wydawnictwo Universitas Redivia, 2001
972001
Общая теория систем для гуманитариев
АИ Уемов, И Сараева, А Цофнас
Варшава: Uniwersitas Rediviva, 2001
732001
Логика и методология системных исследований
АИ Уемов, ВИ Богданович, ЛН Сумарокова, АЮ Цофнас, ИН Сараева, ...
Вища школа, 1977
421977
Управление предпринимательством: критерии эффективности
АИ Бутенко, ИН Сараева
Одесса: Феникс, 2004
282004
Стратегічні напрямки державної підтримки легкої промисловості в умовах лібералізації міжнародної торгівлі
НІ Носова, ІМ Сараєва
Економічні інновації, 165-177, 2012
242012
Системне моделювання процесу ідентифікації підприємницьких ризиків
ІМ Сараєва
Вид-во "Феникс" (Одеса), 2007
222007
Державна підтримка підприємницького сектору України : досвід і проблеми
АІ Бутенко, ІМ Сараєва
Економіка України., 41-51, 2012
202012
Проблемы оценки уровня трансакционных издержек в предпринимательском секторе экономики Украины
ИН Сараева
Научные труды ДонНТУ/Серия: экономическая, 2006
192006
Государство и предпринимательство : проблемы взаимодействия (системно-институциональные аспекты)
ИН Сараева
Изд-во "Феникс", 2011
152011
Рівень потенціалу малого підприємництва в Одеському регіоні та напрямки активізації його використання
АІ Бутенко, ІМ Сараєва, НІ Носова
Вид-во "Інтерпрінт" (Одеса), 2013
132013
Концептуальні засади ефективності інституціонального забезпечення підтримки промислового підприємництва
АІ Бутенко, ІМ Сараєва
Вид-во "ВМВ" (Одеса), 2008
92008
Проблеми та напрямки розвитку підприємництва у сфері освіти
АІ Бутенко, ІМ Сараєва, АІ Мергут
ІПРЕЕД НАН України, 2003
92003
Общая теория систем для гуманитариев: учебное пособие
АИ Уемов, И Сараева, А Цофнас
Сараева и АЮ Цофнас, 2001
92001
О применении языка тернарного описания к моделированию значений системных параметров и установлению общесистемных закономерностей
ЛЛ Леоненко, ИН Сараева
Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник.–М.: Наука, 181-193, 1984
91984
Підвищення ефективності державної підтримки підприємництва на регіональному рівні (стан, напрямки, шляхи вирішення)
АІ Бутенко, ІМ Сараєва, ОВ Усатов
Одеса : Вид-во «Пальміра» (Одеса), 2010
72010
Підприємництво в Україні : напрямки розвитку
АІ Бутенко, ІМ Сараєва, СВ Якімов
Вид-во "Фенікс" (Одеса), 2007
7*2007
Становление института поддержки малого предпринимательства на Украине: проблемы и перспективы
ИН Сараева
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 5 (1), 2013
62013
К проблеме взаимоотношения и интеграции системных теорий
АИ Уемов, ИН Сараева
Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1992-1994, 79-96, 1996
6*1996
Институциональные проблемы государственной политики повышения капитализации регионов
НА Кухарская, ИН Сараева
Научные труды Донецкого национального технического университета. Ср …, 2014
52014
Вплив розвитку сектору інформаційних технологій на трансформаційні зрушення в економіці України
ІМ Сараєва, НІ Носова
Економічні інновації, 285-292, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20