Опанащук Петро Володимирович
Опанащук Петро Володимирович
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Verified email at ipk.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Преса як фактор повсякденного життя населення Волині на початку ХХ ст.
П Опанащук
Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей., 142-146, 2012
22012
Висвітлення революційних подій 1905-1907 рр. на сторінках преси Волинської губернії
П Опанащук
Часопис української історії, 18-23, 2013
12013
Радянський період в історії української греко-католицької церкви у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Рецензія на монографію: Тарас Пшеничний. Українська греко-католицька …
П Опанащук
Європейські історичні студії: науковий журнал, 276-281, 2018
2018
Роль засобів масової інформації та комунікації у розгортанні протестних настроїв народних мас під час подій «арабської весни»
П Опанащук
Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції …, 2018
2018
Громадсько-політична діяльність редакційного колективу газети «Нова рада»(1917-1919 pp.)
П Опанащук
Слобожанщина в 1917-1921 рр.: вимір революції. Збірник матеріалів …, 2017
2017
Расова дискримінація в законодавстві ПАР у період режиму апартеїду
О Ковальчук, П Опанащук
Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м …, 2017
2017
Становлення Британської Співдружності Націй та її роль у зовнішній політиці Англії в 30-40-х роках ХХ ст.
П Опанащук
Матеріали ІХ Волинської Всесвітньої історико-краєзнавчої конференції (м …, 2017
2017
Популяризація діяльності українських «Просвіт» на сторінках газети «Рада»(1906-1914)
П Опанащук
Митець–культура–виміри часу. Міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса …, 2017
2017
Перший український поет-робітник: короткий нарис життя і літературної творчості Антона Шабленка
ДВ Кудінов, ПВ Опанащук
Сумська старовина, 121-136, 2015
2015
Перший український поет-робітник: короткий нарис життя і літературної творчості Антона Шабленка
ДВ Кудінов, ПВ Опанащук
Сумська старовина, 121-136, 2015
2015
Газета «Вільна Україна» як друкований орган українських соціал-демократів у Петербурзі (лютий–червень 1906 р.)
П Опанащук
Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико …, 2015
2015
Турецький вектор зовнішньої політики СРСР напередодні Другої світової війни
П Опанащук
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у …, 2015
2015
Діяльність Ф. Матушевського на посаді редактора газети «Громадська думка»
П Опанащук
Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до …, 2014
2014
Кудинов ДВ Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение: монография/ДВ Кудинов.–Сумы: ООО Печатный дом Папирус”, 2013.–160 с.
ПВ Опанащук
Сумський історико-архівний журнал, 87-90, 2013
2013
Рецензія
ПВ Опанащук
Сумський державний університет, 2013
2013
Розвиток друкованої періодики на Волині на початку ХХ ст.
П Опанащук
Матеріали IV Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції …, 2011
2011
Культурно-освітня діяльність Житомирської «Просвіти»(1907-1912 рр.)
П Опанащук
Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти., 85-88, 2011
2011
Кафедрі всесвітньої історії та правознавства–10 років (становлення, розвиток, здобутки)
О Кузьмін, П Опанащук, А Седляр
Волинські історичні записки, 11-21, 2011
2011
Політика російського царизму щодо українських національних періодичних видань (1906-1914 pp.)
ПВ Опанащук
Вид-во СумДУ, 2011
2011
Волинська «Просвіта» як осередок українського національно-культурного життя (1906-1920)
П Опанащук
Часопис української історії, 114-116, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20