Марія Олександрівна Кононець / Kononets Maria / Кононец Мария Александровна
Марія Олександрівна Кононець / Kononets Maria / Кононец Мария Александровна
National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Психологія професійної моральності підприємців: теорія та сучасна практика:[монографія]
МО Кононець
К.: Омега-Л, 2013
92013
Тренінгова програма сприяння розвитку професійної етики в майбутніх менеджерів
ОВ Винославська, МО Кононець, ЕВ Винославская, МА Кононец
Політехніка, 2009
32009
Моральний статус майбутніх суб’єктів підприємницької діяльності
МО Кононець, МА Кононец
Політехніка, 2007
32007
Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст
МО Кононець
Гуманітарний вісник ЗДІА, 158-163, 2017
22017
Зв’язок між рівнями моральнісного розвитку й успішності соціальної адаптованості особистості в підприємницькій діяльності
МО Кононець
Політехніка, 2016
22016
Аналіз основних етико-психологічних проблем професійної діяльності підприємців
МА Кононець, МА Кононец
Політехніка, 2010
22010
Феномен довіри в ментальних репрезентаціях студентів технічного університету
МО Кононець
Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Філософія …, 2015
12015
Формування професійної етики підприємців як актуальне завдання української бізнес-освіти
МО Кононець
Видавництво Львівської політехніки, 2011
12011
Етико-психологічні особливості професійно-педагогічної соціалізації студентів технічного університету
МО Кононець, МА Кононец
Політехніка, 2009
12009
Interaction of administrative education and administrative culture as the basic of the new administrative paradigm of the informational society
МО Кононець
ЗДІА, 2019
2019
Психологічні аспекти формування лідерської культури керівника у контексті рефлексивної моделі управління.
МО Кононець
Друкарня ТОВ «Карат», 2019
2019
Соціальна психологія
НЮ Волянюк, ГВ Ложкін, ОВ Винославська, ІО Блохіна, МО Кононець, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Information and communication technologies as a major megatrend of preparation of the administration society
МО Кононець
ЗДІА, 2018
2018
Concept of management Education of informational society
МО Кононець
ЗДІА, 2018
2018
Нові інформаційно-технічні реалії комунікації як умова інноваційного розвитку держави
МО Кононець, ОВ Соснін
ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти»–ТОВ фірма «Іліон», 2018
2018
Формирование концепции информационно-инновационного образования как фактор подготовки человеческого капитала в информацмионном обществе
М Кононец
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 124-135, 2018
2018
Роль соціально-гуманітарних дисциплін в процесах формування аксіосфери вищих учбових закладів
МО Кононець
«Політехніка», 2018
2018
Формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як фактор підготовки людського капіталу в інформаційному суспільстві
МО Кононець, МА Кононец
ЗДІА, 2018
2018
Теоретико-методологические основания психологии управленческой деятельности руководителя в условиях информационного общества
МА Кононец, МО Кононець
ЗДІА, 2018
2018
PSYCHOLOGY OF ENTREPRENEUR’S PROFESSIONAL MORALITY IN THE SYSTEM OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE
MO Kononets, OV Vynoslavska
VIRTUS, 57, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20