Людмила Комісар (Liudmyla Komisar, Людмила Комисар)
Людмила Комісар (Liudmyla Komisar, Людмила Комисар)
доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ідея інтертекстуальності в філософії культури
ЛП Комісар
[Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04, 16 с., 2008
122008
Проблемність становлення дискурсу сучасної гіперреальності в контексті віртуалізації соціокультурної дійсності
ЛП Комісар
Totallogy-XXI.Постнекласичні дослідження, 196–208, 2013
42013
Дискурс-аналіз як філософсько-методологічна стратегія в сучасних гуманітарних науках
ЛП Комісар
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 21-25, 2012
32012
Генералізація теорії наративу в дискурсі сучасної гуманітаристики: епістемологічний зріз
ЛП Комісар
Гуманітарні студії, 63-70, 2013
22013
Інтертекстуальність як семіотика, орієнтована на код (аналіз комунікативно-семіотичної теорії Умберто Еко)
ЛП Комісар
Мультиверсум: Філософський альманах, 26–37, 2008
12008
Філософія: навчально-методичний посібник
ЛП Комісар
2021
Концепт «європейські цінності» (European Values Study) в міждисциплінарному вимірі: рефлексія і практика
ЛП Комісар, НВ Чехун
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія …, 2018
2018
Філософія: навчально-методичний посібник з дисципліни “Філософія”. Напрями підготовки: 035 Філологія; 014 Середня освіта; 053 Психологія.–К.: КНЛУ, 2018.–84 с.
ЛП Комісар, НВ Чехун
2018
Гуманітарні науки (GEISTESWISSENSCHAFTEN) як предмет філософсько-методологічного аналізу: постепістемологічна доба
ЛП Комісар
Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2017 …, 2017
2017
Європейські цінності в постсекулярній ері “присмерку Європи”
ЛП Комісар
Матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-практичної конференції …, 2017
2017
Розуміння / інтерпретація: панорама методологічних пошуків в (пост)епістемології гуманітарних наук
ЛП Комісар
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 209 – 213, 2017
2017
Про сучасну філософію, університет і компетентнісний підхід у філософській освіті
ЛП Комісар
Університетська кафедра, 129 – 136, 2017
2017
Колізії самоідентифікації сучасної філософії
ЛП Комісар
Збірник тез доповідей і статей ІV Всеукраїнської науково-практичної …, 2016
2016
«Семіотичні виміри комунікації в сучасній художній культурі»
БВ Сковронський
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова., 2016
2016
Компетентнісний підхід як маркер філософської освіти
ЛП Комісар
“Дні науки філософського факультету – 2016”, Міжн. наук. конф. 6, 161–163, 2016
2016
“iGENERATION” і “культура версії 4.0” як фрагмени “словника цифрової епохи”
ЛП Комісар
Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2016” 4 …, 2016
2016
Про “цифрову революцію”, “iGENERATION” і “культуру 4.0”: герменевтика “словника майбутнього”
ЛП Комісар
[“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 30 березня – 1 квітня 2016 …, 2016
2016
Практична філософія
ЛП Комісар, НВ Чехун
методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Філософія”: “Практична …, 2015
2015
Гуманітарні практики реалізації принципу компетентнісного підходу в процесі засвоєння студентами філософських дисциплін
КЛ П.
Матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-практичної конференції …, 2015
2015
Рецепція “гуманістичної традиції” в культурному просторі ХХІ століття
КЛ П.
Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції [“Дні науки …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20