Тарас Васильців
Тарас Васильців
професор економіки, Львівська комерційна академія, Національний
Verified email at niss.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення
НА Мікула
Регіональна економіка, 254-255, 2010
5342010
Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія/Васильців ТГ, Волошин ВІ, Бойкевич ОР, Каркавчук ВВ,[за ред. ТГ Васильціва]
ТГ Васильців
Львів: Видавництво, 2012
2452012
Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб.
РЛ Лупак, ТГ Васильців
Львів: Видавництво ЛКА, 2016
572016
Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва: монографія
ТГ Васильців
монографія/ТГ Васильців, ВІ Волошин, АМ Гуменюк.–Львів: Видавництво ЛКА …, 2009
472009
Економіка малого підприємства: навч. посіб.
ТГ Васильців
К.: Знання, 2013
452013
Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності в Україні
ТГ Васильців
Стратегічні пріоритети 1 (10), 145-149, 2009
422009
Бізнес-планування: навч. посіб.
ТГ Васильців, ЯД Качмарик, ВІ Блонська, РЛ Лупак
К.: Знання, 2013
312013
Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні
ЗС Варналій, ТГ Васильців, ДС Покришка
Стратегічні пріоритети, 49-54, 2014
282014
Чинники та джерела загроз економічній безпеці підприємства
ТГ Васильців, МБ Пасічник
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 2008
262008
Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства
РМ Уразалієв, ТГ Васильців
Науковий вісник НЛТУ України 21 (2), 2011
202011
Фінансова безпека підприємства: місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки
ТГ Васильців, ОР Ярошко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (2), 2011
202011
Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні
ТГ Васильців, РЛ Лупак, НЯ Юрків
Фінанси України, 90-101, 2012
152012
Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія/Мікула Н
Н Мікула, В Борщевський, Т Васильців
Львів: Ліга Прес, 2009
132009
Економічна безпека України: стратегія та механізми зміцнення: монографія
ТГ Васильців
Львів: Арал, 2008
132008
Оцінка рівня економічної безпеки підприємства галузі зв’язку
ОА Бурбело, ТГ Васильців, НІ Верхоглядова, ОЛ Герасименко, ...
122016
Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
ТГ Васильців, НВ Магас
Науковий вісник НЛТУ України 24 (2), 2014
122014
Узагальнення концептуальних положень організаційно-економічного механізму та інструментів державної структурної політики імпортозаміщення
ТГ Васильців, МВ Цап
Бізнес Інформ, 40-44, 2014
112014
Удосконалення дозвільної системи діяльності малих і середніх під приємств як засіб зміцнення їх економічної безпеки в умовах економічної кризи
ТГ Васильців
Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. В, Економіка і право, 279-284, 2009
102009
Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України
Т Васильців, А Шехлович, В Васильців
Економічний дискурс, 128-136, 2017
92017
Характеристика функціональних складових економічної безпеки сектору інформаційно-комунікаційних технологій України
Т Васильців, Р Лупак, В Васильців
Економічний дискурс, 161-172, 2017
92017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20