Тарас Васильців
Тарас Васильців
професор економіки, Львівська комерційна академія, Національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене niss.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія
ТГ Васильців
Львів: Арал 384, 2008
4722008
Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія/Васильців ТГ, Волошин ВІ, Бойкевич ОР, Каркавчук ВВ,[за ред. ТГ Васильціва]
ТГ Васильців
Львів: Видавництво, 2012
2062012
Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності в Україні
ТГ Васильців
Стратегічні пріоритети 1 (10), 145-149, 2009
412009
Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб.
РЛ Лупак, ТГ Васильців
Львів: Видавництво ЛКА, 2016
382016
Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва: монографія
ТГ Васильців
монографія/ТГ Васильців, ВІ Волошин, АМ Гуменюк.–Львів: Видавництво ЛКА …, 2009
372009
Економіка малого підприємства: навч. посіб.
ТГ Васильців
К.: Знання, 2013
362013
Чинники та джерела загроз економічній безпеці підприємства
ТГ Васильців, МБ Пасічник
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 2008
262008
Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні
ЗС Варналій, ТГ Васильців, ДС Покришка
Стратегічні пріоритети, 49-54, 2014
252014
Фінансова безпека підприємства: місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки
ТГ Васильців, ОР Ярошко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (2), 2011
182011
Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства
РМ Уразалієв, ТГ Васильців
Науковий вісник НЛТУ України 21 (2), 2011
172011
Бізнес-планування: навч. посіб.
ТГ Васильців, ЯД Качмарик, ВІ Блонська, РЛ Лупак
К.: Знання, 2013
162013
Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія/Мікула Н
Н Мікула, В Борщевський, Т Васильців
Львів: Ліга Прес, 2009
132009
Оцінка рівня економічної безпеки підприємства галузі зв’язку
ОА Бурбело, ТГ Васильців, НІ Верхоглядова, ОЛ Герасименко, ...
102016
Узагальнення концептуальних положень організаційно-економічного механізму та інструментів державної структурної політики імпортозаміщення
ТГ Васильців, МВ Цап
Бізнес Інформ, 40-44, 2014
102014
Економічна безпека України: стратегія та механізми зміцнення: монографія
ТГ Васильців
Львів: Арал, 2008
92008
Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
ТГ Васильців, НВ Магас
Науковий вісник НЛТУ України 24 (2), 2014
82014
Економіка підприємства: теорія і практикум
ВІ Блонська, ТГ Васильців
ВІ Блонська, ТГ Васильків, 2012
82012
Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні
ТГ Васильців, РЛ Лупак, НЯ Юрків
Фінанси України, 90-101, 2012
82012
Удосконалення дозвільної системи діяльності малих і середніх підприємств як засіб зміцнення їх економічної безпеки в умовах економічної кризи
ТГ Васильців
Серія В. Економіка і право №, 279, 2009
82009
Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період: аналітична доповідь
ВІ Волошин, ТГ Васильців, АІ Мокій
Режим доступу: http://www. niss. lviv. ua, 2011
72011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20