Тарас Васильців
Тарас Васильців
професор економіки, Львівська комерційна академія, Національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене niss.lviv.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія
ТГ Васильців
Львів: Арал 384, 2008
4122008
Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія/Васильців ТГ, Волошин ВІ, Бойкевич ОР, Каркавчук ВВ,[за ред. ТГ Васильціва]
ТГ Васильців
Львів: Видавництво, 2012
1632012
Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва: монографія
ТГ Васильців
монографія/ТГ Васильців, ВІ Волошин, АМ Гуменюк.–Львів: Видавництво ЛКА …, 2009
392009
Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності в Україні
ТГ Васильків
Стратегічні пріоритети, 10, 2009
352009
Економіка малого підприємства: навч. посіб.
ТГ Васильців
К.: Знання, 2013
252013
Чинники та джерела загроз економічній безпеці підприємства
ТГ Васильців, МБ Пасічник
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 2008
232008
Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні
ЗС Варналій, ТГ Васильців, ДС Покришка
Стратегічні пріоритети, 49-54, 2014
192014
Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства
РМ Уразалієв, ТГ Васильців
Науковий вісник НЛТУ України 21 (2), 2011
162011
Фінансова безпека підприємства: місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки
ТГ Васильців, ОР Ярошко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (2), 2011
142011
Бізнес-планування: навч. посіб.
ТГ Васильців, ЯД Качмарик, ВІ Блонська, РЛ Лупак
К.: Знання, 2013
122013
Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія/Мікула Н
Н Мікула, В Борщевський, Т Васильців
Львів: Ліга Прес, 2009
122009
Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період: аналітична доповідь
ВІ Волошин, ТГ Васильців, АІ Мокій
ВІ Волошин, ТГ Васильців, АІ Мокій, МІ Флейчук, НА Мікула, ВВ Борщевський …, 2011
72011
Удосконалення дозвільної системи діяльності малих і середніх підприємств як засіб зміцнення їх економічної безпеки в умовах економічної кризи
ТГ Васильців
Серія В. Економіка і право №, 279, 2009
72009
Стратегічні засади управління використанням матеріально-технічної бази підприємства
ТГ Васильців, БЛ Павлишин
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 2008
72008
Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
ТГ Васильців, НВ Магас
Науковий вісник НЛТУ України 24 (2), 2014
62014
Узагальнення концептуальних положень організаційно-економічного механізму та інструментів державної структурної політики імпортозаміщення
ТГ Васильців, МВ Цап
Бізнес Інформ, 40-44, 2014
62014
Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні
ТГ Васильців, РЛ Лупак, НЯ Юрків
Фінанси України, 90-101, 2012
62012
Удосконалення методики оцінювання економічної безпеки підприємства
ТГ Васильців, РМ Микитюк
Науковий вісник НЛТУ України 22 (14), 2012
52012
Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні
ТГ Васильців
Тарас Григорович Васильців, 2010
52010
Напрями зміцнення економічної безпеки підприємництва в Україні
ТГ Васильців, ОЮ Соколова
Науковий вісник НЛТУ України 17 (3), 2007
52007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20