Подписаться
Олександр Корніяка
Олександр Корніяка
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Еволюція ринкових інститутів в Україні: монографія: у 2 ч./[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. канд. екон. наук ВВ Небрат; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
Небрат, ВB, Корніяка ОВ
К, 2012
20*2012
Особливості механізмів капіталоутворення та інвестування в Україні як чинник фінансових ризиків в умовах війни та післявоєнного періоду
В Небрат, О Корніяка
Grail of science, 31-34, 2022
132022
історико-інституційний аналіз: монографія/[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. д. е. н
П в Україні
ВВ Небрат, 2019
122019
М. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець. До 150-річчя від дня народження/В. Геєць, ВВ Небрат, НА Супрун та ін.; відп. секр. В. Небрат
НАС В. Геєць, ВВ Небрат
К.: Наукова думка, 2015
12*2015
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: матеріали круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.)/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
ВВ Небрат
НАН України». Електрон. дані. К. Вилучено з: http://ief. org. ua/docs/scc/1. pdf, 2016
62016
Роль економічної співпраці з міжнародними фінансово-кредитними організаціями в контексті включення України до світової господарської системи
ОВ Корніяка
Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць., 2019
22019
Цінні папери
КОВ Супрун Н.А.
Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац.акад.держ.упр. при …, 2011
2*2011
Фондовий ринок як чинник розвитку великого бізнесу в Україні (90-ті роки XX–початок XXI ст.)
ОВ Корніяка
Історія народного господарства та економічної думки України, 174-186, 2016
12016
Роль пайових цінних паперів у процесі розвитку вітчизняного підприємництва (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ОВ Корніяка
Історія народного господарства та економічної думки України, 88-98, 2015
12015
Становлення теоретичних основ економічного прогнозування в Україні (1920–1980-ті роки)
ОВ Корніяка
Історія народного господарства та економічної думки України, 97-108, 2013
12013
Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин: історико-економічне дослідження: монографія
В Небрат, Н Горін, Т Сливка, Т Боднарчук, К Гордіца, Н Супрун, ...
2021
NSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF PUBLIC FINANCES IN UKRAINE
OK V. Nebrat
Moderní aspekty vědy 11, 10 - 19, 2021
2021
Підприємництво у фінансовій сфері: суб’єкти, чинники та тенденції розвитку
ОВ Корніяка
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз: монографія [В.В …, 2019
2019
Роль фінансових інструментів у процесі розвитку підприємництва
ОВ Корніяка
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз: монографія [В.В …, 2019
2019
Становлення фондового ринку в Україні у контексті розвитку міжнародного грошово-кредитного співробітництва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
ОВ Корніяка
IIІ International scientific conference: Corporate governance: strategies …, 2019
2019
Історичні аспекти включення українських земель у міжнародні економічні зв’язки у дорадянський період
ОВ Корніяка
II International scientific conference: Corporate governance: strategies …, 2018
2018
Історико-економічні дослідження участі господарства України у міжнародних грошових відносинах
ОВ Корніяка
Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України …, 2018
2018
Умови та тенденції виникнення кризових явищ у фінансовій сфері та їхній вплив на розвиток фінансового підприємництва в Україні
ОВ Корніяка
International Scientific Conference Modern Economic Research: Cooperation …, 2017
2017
Фактори та умови поширення фінансових інновацій в Україні
ОВ Корніяка
International Scientific Conference «From the Bal-tic to the Black Sea: the …, 2017
2017
Роль муніципальних облігацій у процесі розвитку муніципалітетів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
ОВ Корніяка
Український соціум, 138 – 145, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20