Подписаться
Новікова Людмила Вікторівна - Новікова Л.В. - Новикова Л.В. - Novikova Lydmila
Новікова Людмила Вікторівна - Новікова Л.В. - Новикова Л.В. - Novikova Lydmila
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Терористичні злочини: кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення антитерористичного законодавства
ВП Ємельянов, ЛВ Новікова, МВ Семикін
Харків: Кроссроуд, 2007
412007
Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму
ЛВ Новікова
Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2007
242007
Маркетингові комунікації як складова маркетингової політики підприємства на міжнародному ринку
ЛВ Новікова, ЛО Чернишова
Бизнес Информ, 340-345, 2018
142018
Історія держави і права України: хрестоматія-практикум: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202-" Міжнародне право"
ОА Гавриленко, ІА Логвиненко, ЛВ Новікова
122016
Кримінологічна характеристика злочинів у сфері інтелектуальної власності
МЛ Давиденко, ЛВ Новикова
Форум права, 123-129, 2009
122009
Історія міжнародного права: хрестоматія-практикум
ОА Гавриленко, ЛВ Новікова, ТЛ Сироїд
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 85-86, 2016
112016
Теорія ймовірностей і математична статистика: навчальний посібник
ЛВ Новікова
К.: Техніка, 1996
111996
Ціннісні відмінності поколінь в сучасному українському суспільстві
Л Новикова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2015
82015
Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй як інституція протидії тероризму
ЛВ Новікова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
82014
Світовий ринок інформаційно-комунікаційних технологій: тенденції та перспективи розвитку
ЛО Чернишова, ЛВ Новікова
Підприємництво та інновації, 15-19, 2021
72021
Вплив регіональних збройних конфліктів на міжнародну екологічну безпеку
ВП Кононенко, ЛВ Новікова
Альманах міжнародного права 24, 214-221, 2020
72020
Порівняльний цивільний процес: навчально-методичний посібник
ТВ Заварза, СМ Бервено, ЛВ Новікова, КМ Тоцька
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна,, 2018
52018
Основні засоби інформаційного протиборства та інформаційної війни як явища сучасного міжнародного політичного процесу
ІМ Харченко, СО Сапогов, ВМ Шамраєва, ЛВ Новікова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
52017
Фінансування тероризму: загальне поняття та підстави кримінальної відповідальності
ЛВ Новікова
Право і безпека, 78-80, 2005
52005
Політика міжнародних організацій з питань інформаційної безпеки
ВП Кононенко, ЛВ Новікова, ПО Копицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право 65 …, 2021
42021
Інфомаційне суспільство та інститути демократії: особливості прояву в сучасних глобалізаційних процесах
ІВ Застава, ЛВ Новікова, ІМ Харченко
Сучасне суспільство, 81-93, 2017
42017
Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення
ЛВ Новікова
Право і безпека, 26-30, 2010
42010
Політичний аспект діяльності міжнародних кінофестивалів
Л Новікова
Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва: зб. матеріалів V Міжн …, 2020
32020
Правові аспекти державного регулювання іноземного інвестування в Україні
ЛВ Новікова, ЛО Чернишова
Економіка і суспільство 16, 72-80, 2018
32018
Антитерористична компетенція інституціонального механізму Європейського Союзу
ЛВ Новікова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20