Мединська Тетяна (Tetyana Medynska) Tetiana Medyns'ka
Мединська Тетяна (Tetyana Medynska) Tetiana Medyns'ka
Львівський торговельно-економічний університет, доцент (Lviv University of Trade and Economics, PhD)
Підтверджена електронна адреса в lute.lviv.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансове планування і прогнозування [Текст]: навч. посіб.
Біла, ОГ, Мединська,ТВ, Боднарюк, ІЛ, Юсипович, ОІ
В - во Львівської комерційної академії, 2009
88*2009
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ОГ Біла,ТВ Мединська, ОІ Юсипович
Львів, 383, 2006
51*2006
Місцеві фінанси: навч. посібник
НІ Власюк, ТВ Мединська, Мельник, М.І.
К.: Алерта, 2011
452011
Податкова система: навчальний посібник
ТВ Мединська, НІ Власюк
Львів:"Магнолія-2006", 2012, 2012
24*2012
Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах світу
ТВ Мединська, РЮ Слюсар
Науковий вісник НЛТУ України 22 (2), 2012
19*2012
Податок на прибуток підприємств у контексті реформування податкового законодавства України
ТВ Мединська, РЮ Корзун
Науковий вісник НЛТУ України 22 (1), 2012
17*2012
Управління витратами підприємства: теорія та практика:[монографія]
Біла ОГ, Боднарюк ІЛ, Мединська ТВ
Львів: Видво ЛКА, 2012
14*2012
Ціни і ціноутворення
ВС Пінішко, ТВ Мединська
Л.: Інтелект-Захід, 2006
142006
Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
ТВ Мединська, Автореферат на здобуття наукового ступеня канд. економ. наук ...
13*2010
Ціни і ціноутворення: навч.-метод. посібник
ВС Пінішко, ТВ Мединська
Львів: Вид-во ЛКА, 2002
122002
Податкова система: навч. посібник
НІ Власюк, ТВ Мединська
Львів:"Магнолія-2006", 2010, 2010
10*2010
Ціни і ціноутворення: навч.-метод. посіб.
ВС Пінішко, Мединська, ТВ
Вид-во ЛКА, 2009
10*2009
Особливостi реформування спрощеної системи оподаткування в Украiнi
ТВ Мединська
ТВ Мединська [Електронний ресурс].- Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal …, 2012
92012
Єдиний податок у формуванні доходів місцевих бюджетів та податковий контроль за його сплатою
ТВ Мединська
Сталий розвиток економіки, 218-224, 2014
72014
Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність:[навч.-практ. посіб.]
ОМ Чабанюк, ТВ Мединська
К.: Алерта, 2013
7*2013
Удосконалення податкової політики стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні
ТВ Мединська
ТВ Мединська//Вісник Університету банківської справи НБУ, 10, 2011
72011
Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: Монографія / За ред. АІ Мокія, ТГ Васильціва
Мокій, АІ, Васильців, ТГ
Львів: Ліга Прес, 488, 2010
72010
Облік та оподаткування у системі управління підприємств
ОМ Чабанюк, ТВ Мединська
Економіка та суспільство, 566-572, 2017
62017
Зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності
ТВ Мединська
Вісник Львівської комерційної академії/ред. кол.: ГІ Башнянин, ВВ Апопій ВВ …, 2010
62010
Трансформація вітчизняних умов податкового стимулювання інвестицій в умовах євроінтеграції
ТВ Мединська, ОГ Біла
Економіка. Фінанси. Право., 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20