Мединська Тетяна (Tetyana Medynska)
Мединська Тетяна (Tetyana Medynska)
Львівський торговельно-економічний університет, доцент (Lviv University of Trade and Economics, PhD)
Підтверджена електронна адреса в lute.lviv.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансове планування і прогнозування [Текст]: навч. посіб.
Біла, ОГ, Мединська,ТВ, Боднарюк, ІЛ, Юсипович, ОІ
В - во Львівської комерційної академії, 2009
82*2009
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ОГ Біла,ТВ Мединська, ОІ Юсипович
Львів, 383, 2006
49*2006
Місцеві фінанси: навч. посібник
НІ Власюк, ТВ Мединська, Мельник, М.І.
К.: Алерта, 2011
372011
Податкова система: навчальний посібник
ТВ Мединська, НІ Власюк
Львів:"Магнолія-2006", 2012, 2012
21*2012
Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах світу
ТВ Мединська, РЮ Слюсар
Науковий вісник НЛТУ України 22 (2), 2012
18*2012
Податок на прибуток підприємств у контексті реформування податкового законодавства України
ТВ Мединська, РЮ Корзун
Науковий вісник НЛТУ України 22 (1), 2012
16*2012
Управління витратами підприємства: теорія та практика:[монографія]
Біла ОГ, Боднарюк ІЛ, Мединська ТВ
Львів: Видво ЛКА, 2012
14*2012
Ціни і ціноутворення
ВС Пінішко, ТВ Мединська
Л.: Інтелект-Захід, 2006
132006
Ціни і ціноутворення: навч.-метод. посібник
ВС Пінішко, ТВ Мединська
Львів: Вид-во ЛКА, 2002
122002
Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
ТВ Мединська, Автореферат на здобуття наукового ступеня канд. економ. наук ...
11*2010
Податкова система: навч. посібник
НІ Власюк, ТВ Мединська
Львів:"Магнолія-2006", 2010, 2010
9*2010
Ціни і ціноутворення: навч.-метод. посіб.
ВС Пінішко, Мединська, ТВ
Вид-во ЛКА, 2009
9*2009
Особливостi реформування спрощеної системи оподаткування в Украiнi
ТВ Мединська
ТВ Мединська [Електронний ресурс].- Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal …, 2012
82012
Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність:[навч.-практ. посіб.]
ОМ Чабанюк, ТВ Мединська
К.: Алерта, 2013
7*2013
Удосконалення податкової політики стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні
ТВ Мединська
ТВ Мединська//Вісник Університету банківської справи НБУ, 10, 2011
72011
Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: Монографія / За ред. АІ Мокія, ТГ Васильціва
Мокій, АІ, Васильців, ТГ
Львів: Ліга Прес, 488, 2010
72010
Єдиний податок у формуванні доходів місцевих бюджетів та податковий контроль за його сплатою
ТВ Мединська
Сталий розвиток економіки, 218-224, 2014
62014
Зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності
ТВ Мединська
Вісник Львівської комерційної академії/ред. кол.: ГІ Башнянин, ВВ Апопій ВВ …, 2010
62010
Трансформація вітчизняних умов податкового стимулювання інвестицій в умовах євроінтеграції
ТВ Мединська, ОГ Біла
Економіка. Фінанси. Право., 2010
62010
Теоретико-методологічні підходи до визначення податкового навантаження
ТВ Мединська
Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін …, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20