Сергій Бабюк (Serhii Babiuk, Sergiy Babyuk)
Сергій Бабюк (Serhii Babiuk, Sergiy Babyuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Тернопільський національний технічний університ
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінки похибок джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням
С Бабюк
6*2011
Моделі похибок високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги
П Євтух, Н Куземко, С Бабюк, P Yevtukh, N Kuzemko, S Babyuk
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
42009
Development of simulator automated dispatch control system for implementation in learning process
B Orobchuk, I Sysak, S Babiuk, T Rajba, M Karpinski, A Klos-Witkowska, ...
2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and…, 2017
32017
Алгоритм автоматичної компенсації мультиплікативної похибки масштабуючих вимірювальних перетворювачів
П Євтух, С Бабюк
Контроль і управління в складних системах, 86, 2010
3*2010
Облік електроенергії при несинуcоїдальних і несиметричних режимах у мережах електропостачання міст
П Євтух, С Бабюк, Т Кислиця, P Yevtukh, S Babiuk, T Kyslytsia
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Оцінювання похибок джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням
П Євтух, С Бабюк
Метрологія та прилади, 49-53, 2012
2*2012
Структура алгоритмів автоматичної компенсації систематичних похибок масштабуючих вимірювальних перетворювачів
П Євтух, Н Куземко, С Бабюк, P Yevtukh, N Kuzemko, S Babyuk
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
22010
Підвищення енергоефективності підприємств за рахунок контролю характеристик режимів електропостачання
СМ Бабюк, МД Приймак, РВ Паськів
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих…, 2017
12017
Оцінка граничної точності високовольтних джерел струмових сигналів на базі моделі, побудованої за їх паспортними даними
П Євтух, С Бабюк, Т Кислиця, P Yevtukh, S Babyuk, T Kyslytsya
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
Особливості трактування деяких словосполучень при перекладі текстів з технічних дисциплін
ОО Вакуленко, С Бабюк, І Сисак
Ⅴ Міжнародна науково-методична конференція актуальні питання організації…, 2020
2020
Актуальність задачі відновлення електропостачання знеструмлених споживачів трансформаторних підстанцій
СМ Бабюк, ВВ Хлопік
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих…, 2019
2019
Інтелектуальний пристрій автоматичного регулювання параметрів електомережі
О Буняк, С Бабюк, І Сисак
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та…, 2019
2019
Дослідження стійкості вузлової підстанції району електропостачання
І Сисак, С Бабюк, О Вакуленко
Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях…, 2018
2018
Дослідження моделі дефектності при старінні ізоляції емальованих намотувальних проводів
ПС Євтух, ВЯ Решетник, ОО Вакуленко, ІМ Сисак, СМ Бабюк
Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях…, 2018
2018
Зменшення втрат електроенергії в комунальній мережі міста
С Бабюк, В Комарський
VІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів…, 2017
2017
Застосування розрахункових поправок у процедурі автоматичної компенсації систематичних похибок
ПС Євтух, ОА Буняк, СМ Бабюк, ІМ Сисак
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного…, 2017
2017
Методичні вказівки щодо виконання та оформлення дипломної роботи за ступенем магістр
С Бабюк, О Буняк, І Сисак, Б Оробчук, О Вакуленко
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
2017
Нормативно–правова база в галузі електроенергетики
С Бабюк, О Вакуленко
2016
Експериментальні дослідження залежності світлового потоку від коефіцієнта заповнення імпульсів та потужності натрієвої лампи високого тиску
А Лупенко, І Сисак, С Бабюк
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного…, 2016
2016
Застосування розрахункових поправок при вимірюваннях комплексних величин у поцедурі автоматичної компенсації систематичних похибок
П Євтух, С Бабюк, Т Кислиця, P Yevtukh, S Babiuk, T Kyslytsia
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного…, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20