Follow
Сергій Бабюк
Сергій Бабюк
Other namesСергій Баб'юк, Serhii Babiuk, Sergiy Babyuk
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Тернопільський національний технічний університ
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of simulator automated dispatch control system for implementation in learning process
B Orobchuk, I Sysak, S Babiuk, T Rajba, M Karpinski, A Klos-Witkowska, ...
2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and …, 2017
112017
Development of the reactive power compensation laboratory bench and its integration into the training simulator of dispatch control system
B Orobchuk, I Sysak, O Buniak, S Babiuk, V Koval
The 3rd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and …, 2023
82023
Зменшення втрат електроенергії в комунальній мережі міста
С Бабюк, В Комарський
VІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2017
82017
Оцінки похибок джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням
С Бабюк
7*2011
Шляхи підвищення надійності електропостачання
СМ Бабюк, КМ Клебан, ВВ Танасійчук
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
42021
Інтелектуальний пристрій автоматичного регулювання параметрів електомережі
О Буняк, С Бабюк, І Сисак
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
42019
Облік електроенергії при несинуcоїдальних і несиметричних режимах у мережах електропостачання міст
П Євтух, С Бабюк, Т Кислиця, P Yevtukh, S Babiuk, T Kyslytsia
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
42013
Структура алгоритмів автоматичної компенсації систематичних похибок масштабуючих вимірювальних перетворювачів
П Євтух, Н Куземко, С Бабюк, P Yevtukh, N Kuzemko, S Babyuk
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
Моделі похибок високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги
П Євтух, Н Куземко, С Бабюк, P Yevtukh, N Kuzemko, S Babyuk
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
42009
Підвищення енергоефективності підприємств за рахунок контролю характеристик режимів електропостачання
СМ Бабюк, МД Приймак, РВ Паськів
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
32017
Автоматизована система релейного захисту від замикань на землю
Б Оробчук, І Сисак, С Бабюк, B Orobchuk, I Sysak, S Babiuk
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Алгоритм автоматичної компенсації мультиплікативної похибки масштабуючих вимірювальних перетворювачів
П Євтух, С Бабюк
Контроль і управління в складних системах, 86, 2010
3*2010
Features of the enameled wires insulation diagnosing by voltage
O Vakulenko, I Sysak, S Babiuk, V Bunko
Proceedings of the International Conference „Advanced applied energy and …, 2021
22021
Шляхи підвищення енергоефективності систем електропостачання
СМ Бабюк, Я В Пліс
Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2020
22020
Фактори, що впливають на надійність електропостачання
СМ Бабюк, ОВ Красножоний, ВП Барило, БВ Брич
Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2020
22020
Актуальність задачі відновлення електропостачання знеструмлених споживачів трансформаторних підстанцій
СМ Бабюк, ВВ Хлопік
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
22019
Оцінка граничної точності високовольтних джерел струмових сигналів на базі моделі, побудованої за їх паспортними даними
П Євтух, С Бабюк, Т Кислиця, P Yevtukh, S Babyuk, T Kyslytsya
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Оцінювання похибок джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням
П Євтух, С Бабюк
Метрологія та прилади, 49-53, 2012
2*2012
Раціональне електропостачання багатоквартирних будинків
СМ Бабюк, ОО Грицюк, ІС Косткіна
Матеріали ⅩⅠ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
12022
Застосування розрахункових поправок у процедурі автоматичної компенсації систематичних похибок
ПС Євтух, ОА Буняк, СМ Бабюк, ІМ Сисак
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20