Бородін Євгеній Іванович
Бородін Євгеній Іванович
доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ
Підтверджена електронна адреса в vidr.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія формування державної молодіжної політики в Україні (1991–2004 рр.): монографія
ЄІ Бородін
Д.: Герда, 2006
562006
Державна молодіжна політика в Україні: процес формування та розвитку (1991–2004 рр.): монографія
ЄІ Бородін
Д.: Пороги, 2008
302008
Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні
ЄІ Бородін, ТМ Тарасенко
Аспекти публічного управління, 55-61, 2015
202015
Держава і молодь: історія ювенального законодавства в Україні (середина 80-х–початок 90-х років ХХ ст.)
ЄІ Бородін
К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2004
192004
СВ Віднянський та ін.; редкол.: СВ Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України
Н історії державної служби в Україні, ОГ Аркуша, ЄІ Бородін
Київ: Ніка-Центр, 2009
132009
Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія
СМ Серьогін, ЮП Шаров, ЄІ Бородін, НТ Гончарук
Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2016
112016
Розвиток студентського самоврядування як напрям державної підтримки молоді в Україні
ЄІ Бородін, ТМ Тарасенко
Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць.–2010 …, 2010
102010
Загальнодержавна молодіжна програма в Україні в контексті удосконалення механізму державної молодіжної політики
ЄІ Бородін
Режим доступу: http://www. dridu. dp. ua/zbirnik/2010-01/10beidmp. pdf, 2011
82011
Марк Е. Генсон про шляхи демократизації та децентралізації публічних інституцій держави
ЄІ Бородін, ІМ Безена
Університет митної справи та фінансів, 2019
72019
Структура та методологія управлінської діяльності
ІВ Шпекторенко, ЄІ Бородін
Державне управління та місцеве самоврядування, 46-52, 2018
72018
Гуманізація системи професійного навчання публічних службовців: сутність та напрями розвитку
ЄІ Бородін, ТМ Тарасенко
Гуманізація публічної служби в Україні: науково-практичні засади …, 2015
62015
Iсторiя формування державної молодiжної полiтики в Українi (1991-2004 рр.): монографiя
ЕI Бородiн
Д.: Герда, 2006
62006
Сучасні методи викладання в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: навч. посіб./Є. І Бородін., СМ Серьогін, ІВ …
ЄІ Бородін
Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2003
62003
Управління соціально-гуманітарною сферою в процесі добровільного об’єднання територіальних громад: теоретичний та практичний аспекти
YI Borodin, II Khozhylo, TM Tarasenko
Аспекти публічного управління 3 (5-6/19-20), 2015
5*2015
Роль самоосвіти у підвищенні рівня професійного розвитку державних службовців: європейський досвід.[Електронний ресурс]
Є Бородін, Н Калашник
Державне управління та місцеве самоврядування Режим доступу: http://archive …, 2012
5*2012
Концептуальні засади державного управління музейною справою в Україні: нормативно-правовий аспект
ЄІ Бородін, ТІ Шапаренко
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2012
52012
Молодіжна політика
ЄІ Бородін
Соціологія політики: Енциклопедичний словник/авт.-упоряд.: ВА Полторак, ОВ …, 2009
52009
Загальноєвропейські структури відповідальні за реалізацію молодіжної політики
ЄІ Бородін
Держ. молодіж. політика в Україні у, 426-431, 2006
52006
Законодавче забезпечення реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні
Є Бородін, Т Тарасенко
Державне управління та місцеве самоврядування, 151-160, 2013
42013
Підготовка державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: проблемно орієнтований аспект
ЄІ Бородін, ІА Чикаренко
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2012-01, 2012
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20