Бородін Євгеній Іванович
Бородін Євгеній Іванович
доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ
Підтверджена електронна адреса в vidr.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія формування державної молодіжної політики в Україні (1991–2004 рр.): монографія
ЄІ Бородін
Д.: Герда, 2006
562006
Державна молодіжна політика в Україні: процес формування та розвитку (1991–2004 рр.): монографія
ЄІ Бородін
Д.: Пороги, 2008
262008
Держава і молодь: історія ювенального законодавства в Україні (середина 80-х–початок 90-х років ХХ ст.)
ЄІ Бородін
К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2004
182004
Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні
ЄІ Бородін, ТМ Тарасенко
Аспекти публічного управління, 55-61, 2015
142015
СВ Віднянський та ін.; редкол.: СВ Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України
Н історії державної служби в Україні, ОГ Аркуша, ЄІ Бородін
Київ: Ніка-Центр, 2009
122009
Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія
СМ Серьогін, ЮП Шаров, ЄІ Бородін, НТ Гончарук
Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2016
92016
Розвиток студентського самоврядування як напрям державної підтримки молоді в Україні
ЄІ Бородін, ТМ Тарасенко
Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць.–2010 …, 2010
92010
Марк Е. Генсон про шляхи демократизації та децентралізації публічних інституцій держави
ЄІ Бородін, ІМ Безена
Університет митної справи та фінансів, 2019
62019
Загальнодержавна молодіжна програма в Україні в контексті удосконалення механізму державної молодіжної політики
ЄІ Бородін
Режим доступу: http://www. dridu. dp. ua/zbirnik/2010-01/10beidmp. pdf, 2011
62011
Iсторiя формування державної молодiжної полiтики в Українi (1991-2004 рр.): монографiя
ЕI Бородiн
Д.: Герда, 2006
62006
Діяльність європейських молодіжних центрів у контексті підтримки Радою Європи неурядових організацій
Є БОРОДІН, Н ЛІТВІНОВА
Режим доступу: www. dbuapa. dp. ua/vidavnictvo/2010/2010_03 (6)/10beieno …, 2010
52010
Молодіжна політика
ЄІ Бородін
Соціологія політики: Енциклопедичний словник/авт.-упоряд.: ВА Полторак, ОВ …, 2009
52009
Сучасні методи викладання в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: навч. посіб.
ЄІ Бородін
Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2003
52003
Структура та методологія управлінської діяльності
ІВ Шпекторенко, ЄІ Бородін
Державне управління та місцеве самоврядування, 46-52, 2018
42018
Управління соціально-гуманітарною сферою в процесі добровільного об’єднання територіальних громад: теоретичний та практичний аспекти
YI Borodin, II Khozhylo, TM Tarasenko
Аспекти публічного управління 3 (5-6/19-20), 2015
4*2015
Законодавче забезпечення реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні
Є Бородін, Т Тарасенко
Державне управління та місцеве самоврядування, 151-160, 2013
42013
Підготовка державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: проблемно орієнтований аспект
ЄІ Бородін, ІА Чикаренко
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2012-01, 2012
42012
Дистанційне навчання як інструмент підвищення якості освіти державних службовців
ЄІ Бородін, ІА Чикаренко
Технології дистанційної (електронної) освіти в сучасній державній кадровій …, 2011
4*2011
Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій: настрої, орієнтації, сподівання
ЄІ Бородін
Український інститут соціальних досліджень, 1998
41998
Розвиток інноваційних компетентностей публічних службовців: досвід проекту DESPRO
ЄІ Бородін, ІА Чикаренко
Управління інноваційним розвитком територій, 8 – 11, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20