Людмила Васільєва
Людмила Васільєва
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Перлівницеві Unionidae (Bivalvia) фауни України: алозимна й морфологічна мінливість
ЛА Васільєва
відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології імені ІІ …, 2011
152011
Біологічне різноманіття, розподіл видів перлівницевих Житомирщини
ЛМ Янович, ЛА Білоус
Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2 …, 2008
62008
Массовый гермафродитизм перловицевых (Моllusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья
ММ Пампура, ЛМ Янович, ЛА Васільєва, СВ Межжерин
Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 158-163, 2010
42010
Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах
ЛА Васільєва, РП Власенко, АП Вискушенко, ДА Вискушенко, ВК Гирин, ...
Materials of the X International scientific and practical conference Volume …, 2014
12014
Морфологія черепашки та м’якого тіла беззубок (Mollusca: Bivalvia: Anodontinae) басейну Дніпра
ЛМ Янович, ЛА Васільєва, ОІ Жалай
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 120-126, 2010
12010
Изменение численности популяций фоновых видов пресноводной малакофауны Украины вследствие техно-и антропогенного влияния
ЛА Васільєва, ММ Пампура, АН Коршунова, ЮВ Тарасова
Материалы ХІ Международной научно-практической екологической конференции, 99, 2010
12010
Випадки гермафродитизму у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полісся
ЛА Васільєва
Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів–2010, 11-12, 2010
12010
Распространение и экология Unio crassus Philipsson, 1788 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в бассейне Днепра
ММ Пампура, ЛМ Янович, ЛА Васільєва
Матеріали VI Международной научно-практической конференции молодых ученых по …, 2009
12009
Вплив антропогенного забруднення довкілля на прісноводну малакофауну України
ЛА Білоус, АМ Богачова, ОД Коршунова, ОВ Павлюченко, ЮВ Шубрат
Біологія: від молекули до біосфери: Матеріали III Міжнар. конф. молодих …, 2008
12008
Тератологічна мінливість черепашок беззубок (Mollusca: Bivalvia: Anodontinae) з водойм та водотоків України
ЛМ Янович, ГВ Горбач, ЛА Васільєва
Біологічні дослідження–2019, 187-189, 2019
2019
Необхідність розробки стратегії охорони перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в Україні
ДВ Бітнер, ЛА Васільєва, ЛМ Янович, МІ Демідова
Біологічні дослідження–2019, 81-83, 2019
2019
Проблема наступності підготовки учнів до написання наукових проектів із біології
НВ Горженік, ЛА Васільєва
Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник …, 2018
2018
Біофізика
ЛА Васільєва, ОА Сорочинська
ЖДУ імені Івана Франка, 2018
2018
Трематодофауна ставковика великого та лунки річкової Центрального Полісся
ЮВ Тарасова, ЛЄ Астахова, ЛА Васільєва
Біологічні дослідження–2018, 152-154, 2018
2018
Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу)
ТВ Андрійчук, ЛА Васільєва, АП Вискушенко, ДА Вискушенко, ...
ЖДУ ім. І. Франко, 2018
2018
Перлівницеві (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм і водотоків Житомирської області (видове різноманіття, стан поселень, біоценотичні зв ‘язки)
ЛА Васільєва, ЛМ Янович, ЯВ Вініченко, ОВ Білоус, КЛ Троценко
Біологічні дослідження–2017, 59-60, 2017
2017
Аутекологія видів роду Unio (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм та водотоків України
ЛМ Янович, ЛА Васільєва
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
2016
Освітня програма: вимоги та методика розроблення
НМ Мирончук, ОЄ Антонова, ЛМ Янович, ЛА Васільєва
ЖДУ ім. І. Франка, 2016
2016
Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) стоячих водойм Житомирщини
ІМ Мошківський, ЛА Васільєва, ДА Вискушенко, АП Вискушенко
Збірник наукових праць" Біологічні дослідження-2015", 113-115, 2015
2015
Особливості забарвлення м'якого тіла та будови ввідних сифонів видів родини Unionidae
ЛА Васільєва, СЮ Шевчук
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 188-195, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20