Роман Комар (Roman Komar)
Роман Комар (Roman Komar)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Результати експериментальних досліджень гвинтових перевантажувальних механізмів
Р Лещу
Вісник ТДТУ 8 (4), 56-61, 2003
72003
Технологія виготовлення гвинтових деталей різних типорозмірів
МІ Пилипець, ІБ Гевко, РВ Комар
Сільськогосподарські машини: зб. наук. статей.–Луцьк: ЛДТУ, 120-127, 2000
62000
Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів
БМ Гевко, РВ Комар, ВМ Клендій, ТД Навроцька
Перспективні технології та прилади, 13-16, 2015
22015
Розрахунок гнучких валів гвинтових механізмів
БМ Гевко, РВ Комар, ВМ Клендій, ТД Навроцька
Перспективні технології та прилади, 22-28, 2014
22014
Дослідження процесів обробки торцевих поверхонь регульованими фрезами
РВ Комар
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
12017
Технологічний процес формоутворення сферичних поверхонь шарнірного гвинтового робочого органу
ОЛ Ляшук, РВ Комар, ВМ Клендій, ТД Навроцька
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2017
12017
Обґрунтування параметрів патрона для нарізання різі
РВ Комар, ТС Дубиняк, ІС Яким, МІ Марчук
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
12016
Визначення конструктивних параметрів секційних гвинтових конвеєрів
ОЛ Ляшук, РВ Комар, РО Любачівський, ІМ Кучвара
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
12014
Дослідження надійності роботи ротаційного висівного апарата
РВ Комар, ЮФ Павельчук, РІ Лотоцький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
12013
Дослідження характеристик приводів гвинтових транспортно-технологічних механізмів машин з конусними запобіжними муфтами
ІБ Гевко, РВ Комар
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
12010
Оптимізація конструкції запобіжно-компенсуючої муфти
ІБ Гевко, РВ Комар
Харківський державний технічний університет сільського господарства, 2003
12003
Обґрунтування конструктивних параметрів запобіжних механізмів технологічного устаткування
ІБ Гевко, РВ Комар, ВВ Камишанов
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001
12001
Умова рівноваги пар контакту запобіжної муфти
РВ Комар
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Пружно-запобіжні муфти: конструкції, розрахунок, дослідження
БМ Гевко, ІВ Луців, ІБ Гевко, РВ Комар, ТС Дубиняк
ФОП Паляниця ВА, 2019
2019
Виробнича практика. Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та спеціальності 131 «Прикладна механіка»
ЮБ Капаціла, МІ Пилипець, ІГ Ткаченко, РВ Комар
2017
Обгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти
ТС Дубиняк, РВ Комар, РМ Марчук, ОВ Фльонц, ВІ Диня, ІІ Семенів
2017
Механоскладальні дільниці та цехи. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та …
ЮБ Капаціла, РВ Комар, АЄ Дячун
2017
Проектування машинобудівних виробництв. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна …
ЮБ Капаціла, РВ Комар
2017
Обгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти
РМ Марчук, РВ Комар, ТС Дубиняк, ОВ Фльонц, ВІ Диня, ІІ Семенів
Наукові нотатки, 128-133, 2017
2017
Обґрунтування параметрів люнетів для відрізання профільних заготовок
ММ Марчук, НМ Марчук, ІБ Гевко, РВ Комар, ВМ Клендій
Серія Технічні науки 2 (74), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20