Підписатись
Тогачинська Ольга Василівна / Тогачинская Ольга Васильевна / Togachynska Olga
Тогачинська Ольга Василівна / Тогачинская Ольга Васильевна / Togachynska Olga
Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологічна експертиза технологій вирощування зернових культур (на прикладі технологій вирощування пшениці ярої в зоні північного лісостепу)
НА Макаренко, ВІ Бондарь, ЮА Нікітюк, ЄД Ткач, ОВ Тогачинська, ...
Агроекологічний журнал, 24-30, 2009
202009
Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту
ОВ Тогачинська, ТМ Тимощук
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 11-17, 2017
152017
Екологічна експертиза технологій вирощування пшениці озимої
ОВ Тогачинська
72013
Вплив органо-мінеральних добрив на накопичення важких металів вегетативними і генеративними органами пшениці ярої
ОВ Іваненко, ОВ Тогачинська, ОВ Ничик
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
52014
Ефективність застосування біостимуляторів та мікродобрив на посівах ярої пшениці у Північному Лісостепу України
ІД Бакай, ОВ Василенко, ОВ Тогачинська
52012
Наукові методи контролю якості ґрунтів як індикатора екологічної небезпеки на техногенно навантажених територіях
СМ Маджд, ЄО Бовсуновський, ОВ Тагачинська
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2016
42016
Підвищення харчової цінності хліба шляхом збагачення його рослинною білкововмісною сировиною
СА Бажай-Жежерун, ЛВ Береза-Кіндзерська, ОВ Тогачинська
22021
Пластівці підвищеної харчової цінності на основі біологічно активованого зерна
СА Бажай-Жежерун, ЛВ Береза-Кіндзерська, ОВ Тогачинська
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
22018
Перероблення зерна на пластівці підвищеної біологічної цінності
СА Бажай-Жежерун, ЛВ Береза-Кіндзерська, ОВ Тогачинська
22017
Транслокація кобальту у сільськогосподарські культури
ОВ Іваненко, ОВ Тогачинська, ТМ Тимощук-Марценюк, ...
22016
Спосіб агроекологічної оцінки сільськогосподарських територій щодо отримання високоякісного зерна озимої пшениці
ОВ Тогачинська
22009
Поглинання свинцю пшеницею озимою за різних технологій вирощування в умовах Північного Лісостепу України
НА Макаренко, ОВ Тогачинська, ІМ Свидинюк, ЛМ Кононюк
22009
Очищення стічних вод харчових підприємств
О Семенова, Є Омельченко, О Тогачинська, А Котинський
Scientific Collection «InterConf», 183-190, 2023
12023
Research of influence of biological activation on the vitamin complex of grain cereal cultures
S Bazhay-Zhezherun, L Bereza-Kindzerska, O Togachynska
ScienceRise, 59-63, 2017
12017
Фітосанітарний стан та екологічна оцінка технологій вирощування пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу України
ІД Бакай, ОВ Іваненко, ОВ Тогачинська
12014
Екологічна експертиза технологій вирощування пшениці озимої за показниками фіто санітарного стану посівів
НА Макаренко, ОВ Тогачинська, ВІ Бондарь, ІМ Свидинюк
12009
НОРМУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА, ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНОМОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ ЯК КОРМІВ ТА СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЄС
ОВ Тогачинська
The 10 th International scientific and practical conference “Topical aspects …, 2024
2024
Отримання пластівців підвищеної харчової цінності з зерна голозерного вівса
СА Бажай-Жежерун, ЛВ Береза-Кіндзерська, ОВ Тогачинська
2024
Європейські тенденції формування політики запобігання зміні клімату
СМ Маджд, ОВ Тогачинська
2024
Викиди аміаку від сільського господарства в Європі у країнах аграрного та індустріального типу
Є Омельченко, О Семенова, О Тогачинська, А Котинський
Scientific Collection «InterConf», 351-358, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20