Підписатись
Костянтин Іванович Махно
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Показники забою та хімічний склад м’язів кролів
І Ібатуллін, К Махно
Тваринництво України, 35-39, 2014
52014
Показники забою перепелів за використання комбікормів з різними джерелами метіоніну
МЮ Сичов, ЮВ Позняковський, МІ Голубєв, КІ Махно, ТА Голубєва, ...
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2017
12017
Потреба у нормуванні валіну для молодняку перепелів
МЮ Сичов, МІ Голубєв, ВВ Ковальчук, ЮВ Позняковський, ТА Голубєва, ...
Ukrainian Journal of Ecology 7 (3), 180-185, 2017
12017
Продуктивність молодняку кролів за згодовування поліфенолкарбонового комплексу з антарктичних чорних дріжджів NADSONIELLA NIGRA
МЮ Сичов, ІІ Ібатуллін, ВВ Отченашко, ІІ Ільчук, ДП Уманець, ...
Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2022
2022
Продуктивність молодняку качок за різних способів нормування мікроелементів у комбікормі
ІІ Ібатуллін, МІ Голубєв, ВВ Отченашко, КІ Махно
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Вплив проензиму на перетравність поживних речовин перепелами за різних рівнів сухої пивної дробини у комбікормах
ТА Голубєва, КІ Махно
Біоресурси і природокористування, 141-145, 2017
2017
Використання поживних речовин у організмі перепелів за різного співвідношення аргініну до лізину у комбікормах
АМ Омельян, ЮВ Позняковський, КІ Махно
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2017
2017
ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ХРОМУ У КОМБІКОРМІ
MI Holubiev, MY Sychev, KI Makhno
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
Продуктивность молодняка перепелов зависимо от уровня хрома в комбикорме
МИ Голубев, МЮ Сычев, КИ Махно
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Зоотехнічні показники молодняку перепелів за використання у комбікормі різних джерел Мангану
МІ Голубєв, ТА Голубєва, КІ Махно
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Показники забою перепелів за різного вмісту хрому в комбікормах
МІ Голубєв, МЮ Сичов, КІ Махно
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2016
2016
ASSIMILATION OF CHROMIUM IN THE BODY OF RABBITS, DEPENDING ON ITS LEVEL IN THE MIXED FODDER
МІ Голубєв, КІ Махно, ОГ Махно
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки …, 2015
2015
Экспериментальное обоснование применения хрома в кормлении кроликов
К Махно, О Махно, Т Голубева
Zootehnie şi biotehnologii 44, 70-74, 2015
2015
Влияние разных уровней кобальта на продуктивность мясных перепелов
М Сычев, М Голубев, К Махно
Zootehnie şi biotehnologii 44, 48-52, 2015
2015
Усвоения хрома в организме кроликов в зависимости от его источника в комбикорме
МИ Голубєв, КИ Махно
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Засвоєння хрому в організмі кролів залежно від його джерела в комбікормі
МІ Голубєв, КІ Махно
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Засвоєння хрому в організмі кролів залежно від його рівня у комбікормі
МІ Голубєв, КІ Махно, ОГ Махно
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
2015
PRODUCTIVITY OF GROWING RABBITS WITH DIFFERENT SOURCES OF CHROMIUM IN THE MIXED FODDER
ІІ Ібатуллін, ДП Уманець, КІ Махно
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки …, 2013
2013
Науково-практичні рекомендації з нормування хрому у комбікормах для молодняку кролів м’ясного напряму продуктивності
ПЮВ Ібатуллін І. І., Голубєв М. І., Павліченко С. В., Махно К. І.
Київ, Компринт, 2013
2013
Интерьерные показатели молодняка кроликов при разных уровнях хрома в комбикорме
ГМИ Махно К. И.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Научно-практические …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20