Петрук Роман Васильович
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами на Вінниччині
ВГ Петрук, ОВ Мудрак, ОГ Яворська, ВВ Черній, СМ Кватернюк, ...
ВНТУ, 2007
142007
Multispectral television monitoring of contamination of water objects by using macrophyte-based bioindication
R Petruk, V Pohrebennyk, S Kvaternyuk, O Bondarchuk, M Cygnar
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2, 597-601, 2016
102016
Управління та поводження з відходами
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, СМ Кватернюк, ПМ Турчик, ВА Іщенко, ...
Частина 2, 120, 2013
102013
Assessment of chlorinated water impact on phytoplankton
O Styskal, V Ishchenko, R Petruk, V Pohrebennyk, A Kochanek
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 3, 373-380, 2016
72016
Термическое обезвреживание непригодных пестицидных препаратов
АП Ранский, МВ Герасименко, ВИ Ильченко, ЛН Шебитченко, ИИ Тхор, ...
Химия ксенобионтиков. Сообщ. ІІІ. Вопросы химии и химической технологии, 65-71, 2008
52008
Повний лужний гідроліз некондиційного пестицидного препарату диметоат з отриманням екологічно безпечних продуктів
АП Ранський, РВ Петрук
Національний авіаційний університет, 2012
42012
Дослідження присадних матеріалів на основі фосфорорганічних сполук
АП Ранський, ОВ Диха, РВ Петрук
Проблеми трибології, 26-31, 2012
32012
Дослідження присадних матеріалів на основі фосфорорганічних сполук
АП Ранський, ОВ Диха, РВ Петрук
Проблеми трибології, 26-31, 2012
32012
Модернізація професійних компетенцій з хімії для майбутніх фахівців-екологів та сталого розвитку
ВГ Петрук, ОВ Бондарчук, РВ Петрук
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2011
32011
Получение дитиокарбаматов металлов при обезвреживании сероуглерода, образующегося на коксохимических предприятиях Украины
ОВ Резниченко, МВ Евсеева, АП Ранский, ИИ Безвозюк, РВ Петрук, ...
Независимое агентство экологической информации (Экоинформ), 2010
32010
Термическое обезвреживание фосфорсодержащих пестицидных препаратов в восстановительной среде
ВГ Петрук, ИЛ Скоробогач, РВ Петрук
ВНТУ, 2008
32008
Household waste management. The European experience
V Petruk, F Stalder, V Ishchenko, I Vasylkivskyi, R Petruk, P Turchyk, ...
ВНТУ, 2016
22016
Метод біоіндикації екологічно забруднених територій
РВ Петрук, ВВ Костюк, ІА Трач
Екологічні науки, 16-23, 2015
22015
Екологічна безпека складів і сховищ отрутохімікатів і відновлення земель навколо них
РВ Петрук, ВГ Петрук, АП Березюк
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
22013
Аналитический контроль фосфорсодержащих пестицидных препаратов
АП Ранский, РВ Петрук, АВ Сандомирский
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2011
22011
Екологічна безпека Вінниччини
ОВ Мудрак, ГВ Мудрак, РВ Петрук, ОВ Мудрак, ГВ Мудрак, РВ Петрук
ВАТ «Міська друкарня», 2008
22008
Порівняльний аналіз структурно-механічних та реологічних показників збагачених і незбагачених глухівецьких каолінів в технології виробництва санітарної кераміки
ВГ Сальник, ЛП Черняк, РВ Петрук
ВНТУ, 2007
22007
Нормуванняантропогенного навантаження на навколишнє середовище. Частина 1. Нормування інгредієнтного забруднення (електронне видання)
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, ВА Іщенко, РВ Петрук, ...
ВНТУ, 2016
12016
Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, ПМ Турчик, СМ Кватернюк, ВА Іщенко, ...
ВНТУ, 2015
12015
Комплексна переробка фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивація забруднених ґрунтів
РВ Петрук, АП Ранський, ВГ Петрук
П Ранський, ВГ Петрук, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20