Петрук Роман Васильович
Петрук Роман Васильович
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Multispectral television monitoring of contamination of water objects by using macrophyte-based bioindication
RV Petruk, VD Pohrebennyk, SМ Kvaternyuk, OV Bondarchuk, M Cygnar
STEF92 Technology Ltd., 2016
162016
Управління та поводження з відходами
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, СМ Кватернюк, ПМ Турчик, ВА Іщенко, ...
Технології знезараження непридатних пестицидів/[Петрук ВГ, Ранський АП …, 2012
142012
Assessment of chlorinated water impact on phytoplankton
O Styskal, V Ishchenko, R Petruk, V Pohrebennyk, A Kochanek
16th International Multidisciplinary Geoconference SGEM 2016, SGEM Vienna …, 2016
112016
Функціональне здоров’я дітей як екологічний біоіндикатор України
ОВ Єрмішев, РВ Петрук, ЮЮ Овчинникова, ВВ Костюк
62017
Повний лужний гідроліз некондиційного пестицидного препарату диметоат з отриманням екологічно безпечних продуктів
АП Ранський, РВ Петрук
Національний авіаційний університет, 2012
62012
Термическое обезвреживание непригодных пестицидных препаратов
АП Ранский, МВ Герасименко, ВИ Ильченко, ЛН Шебитченко, ИИ Тхор, ...
Химия ксенобионтиков. Сообщ. ІІІ. Вопросы химии и химической технологии, 65-71, 2008
52008
Комплексний метод переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених ґрунтів
РВ Петрук
спец. 21.06. 01/Петрук Роман Васильович, 0
5
Дослідження присадних матеріалів на основі фосфорорганічних сполук
АП Ранський, ОВ Диха, РВ Петрук
Проблеми трибології, 26-31, 2012
42012
Дослідження присадних матеріалів на основі фосфорорганічних сполук
АП Ранський, ОВ Диха, РВ Петрук
Проблеми трибології, 26-31, 2012
42012
Метод біоіндикації екологічно забруднених територій
РВ Петрук, ВВ Костюк, ІА Трач
Екологічні науки, 16-23, 2015
32015
Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, ПМ Турчик, СМ Кватернюк, ВА Іщенко, ...
ВНТУ, 2015
32015
Екологічна безпека складів і сховищ отрутохімікатів і відновлення земель навколо них
РВ Петрук, ВГ Петрук, АП Березюк
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2013
32013
Получение дитиокарбаматов металлов при обезвреживании сероуглерода, образующегося на коксохимических предприятиях Украины
ОВ Резниченко, МВ Евсеева, АП Ранский, ИИ Безвозюк, РВ Петрук, ...
Независимое агентство экологической информации (Экоинформ), 2010
32010
Термическое обезвреживание фосфорсодержащих пестицидных препаратов в восстановительной среде
ВГ Петрук, ИЛ Скоробогач, РВ Петрук
ВНТУ, 2008
32008
Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами на Вінниччині
ВГ Петрук, ОВ Мудрак, ОГ Яворська, ВВ Черній, СМ Кватернюк, ...
ВНТУ, 2007
32007
Управління та поводження з відходами. Частина 3. Полігони твердих побутових відходів (електронне видання)
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, ВА Іщенко, РВ Петрук, ...
ВНТУ, 2016
22016
Household waste management. The European experience
V Petruk, F Stalder, V Ishchenko, I Vasylkivskyi, R Petruk, P Turchyk, ...
ВНТУ, 2016
22016
Нормуванняантропогенного навантаження на навколишнє середовище. Частина 1. Нормування інгредієнтного забруднення (електронне видання)
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, ВА Іщенко, РВ Петрук, ...
ВНТУ, 2016
22016
Комплексна переробка фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивація забруднених ґрунтів
РВ Петрук, АП Ранський, ВГ Петрук
П Ранський, ВГ Петрук, 2014
22014
Аналитический контроль фосфорсодержащих пестицидных препаратов
АП Ранский, РВ Петрук, АВ Сандомирский
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20