Петрук Роман Васильович
Петрук Роман Васильович
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами на Вінниччині
ВГ Петрук, ОВ Мудрак, ОГ Яворська, ВВ Черній, СМ Кватернюк, ...
ВНТУ, 2007
142007
Управління та поводження з відходами
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, СМ Кватернюк, ПМ Турчик, ВА Іщенко, ...
Частина 2, 120, 2013
132013
Multispectral television monitoring of contamination of water objects by using macrophyte-based bioindication
R Petruk, V Pohrebennyk, S Kvaternyuk, O Bondarchuk, M Cygnar
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2, 597-601, 2016
122016
Assessment of chlorinated water impact on phytoplankton
O Styskal, V Ishchenko, R Petruk, V Pohrebennyk, A Kochanek
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 3, 373-380, 2016
102016
Функціональне здоров’я дітей як екологічний біоіндикатор України
ОВ Єрмішев, РВ Петрук, ЮЮ Овчинникова, ВВ Костюк
72017
Повний лужний гідроліз некондиційного пестицидного препарату диметоат з отриманням екологічно безпечних продуктів
АП Ранський, РВ Петрук
Національний авіаційний університет, 2012
62012
Термическое обезвреживание непригодных пестицидных препаратов
АП Ранский, МВ Герасименко, ВИ Ильченко, ЛН Шебитченко, ИИ Тхор, ...
Химия ксенобионтиков. Сообщ. ІІІ. Вопросы химии и химической технологии, 65-71, 2008
52008
Дослідження присадних матеріалів на основі фосфорорганічних сполук
АП Ранський, ОВ Диха, РВ Петрук
Проблеми трибології, 26-31, 2012
42012
Дослідження присадних матеріалів на основі фосфорорганічних сполук
АП Ранський, ОВ Диха, РВ Петрук
Проблеми трибології, 26-31, 2012
42012
Household waste management. The European experience
V Petruk, F Stalder, V Ishchenko, I Vasylkivskyi, R Petruk, P Turchyk, ...
ВНТУ, 2016
32016
Метод біоіндикації екологічно забруднених територій
РВ Петрук, ВВ Костюк, ІА Трач
Екологічні науки, 16-23, 2015
32015
Модернізація професійних компетенцій з хімії для майбутніх фахівців-екологів та сталого розвитку
ВГ Петрук, ОВ Бондарчук, РВ Петрук
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2011
32011
Получение дитиокарбаматов металлов при обезвреживании сероуглерода, образующегося на коксохимических предприятиях Украины
ОВ Резниченко, МВ Евсеева, АП Ранский, ИИ Безвозюк, РВ Петрук, ...
Независимое агентство экологической информации (Экоинформ), 2010
32010
Термическое обезвреживание фосфорсодержащих пестицидных препаратов в восстановительной среде
ВГ Петрук, ИЛ Скоробогач, РВ Петрук
ВНТУ, 2008
32008
Комплексна переробка фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивація забруднених ґрунтів
РВ Петрук, АП Ранський, ВГ Петрук
П Ранський, ВГ Петрук, 2014
22014
Екологічна безпека складів і сховищ отрутохімікатів і відновлення земель навколо них
РВ Петрук, ВГ Петрук, АП Березюк
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
22013
Аналитический контроль фосфорсодержащих пестицидных препаратов
АП Ранский, РВ Петрук, АВ Сандомирский
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2011
22011
Екологічна безпека Вінниччини
ОВ Мудрак, ГВ Мудрак, РВ Петрук, ОВ Мудрак, ГВ Мудрак, РВ Петрук
ВАТ «Міська друкарня», 2008
22008
Порівняльний аналіз структурно-механічних та реологічних показників збагачених і незбагачених глухівецьких каолінів в технології виробництва санітарної кераміки
ВГ Сальник, ЛП Черняк, РВ Петрук
ВНТУ, 2007
22007
Біопаливо. Проблеми та перспективи
АП Ранський, МФ Ткачук, ЛМ Тютюнник, НВ Алпатова, AA Ранська, ...
ВНТУ, 2007
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20