Олена Лусте
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Господарський менталітет як економічна категорія
ОО Лусте
Економічний форум, 114-120, 2013
32013
Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки
ЗІ Галушка, ОО Лусте
Černivecʹkyj nacionalʹnyj universytet, 2017
22017
Господарський менталітет як інституціональний чинник розвитку соціального капіталу
ОО Лусте
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 33-37, 2014
12014
Анализ влияния хозяйственного менталитета на экономическое развитие страны: корреляционно-регрессионный подход
З Галушка, Е Лусте
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
12013
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ: КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ ПІДХІД
О Лусте
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка., 2013
12013
Психологічні детермінанти ефективності соціально-економічних трансформацій
ОО Лусте
Економічний вісник Національного гірничого університету, 30-37, 2013
12013
Лідерство як чинник ефективності соціально-економічних трансформацій
Л Олена
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні …, 2009
1*2009
Психологические детерминанты эффективности социально-экономических трансформаций
ЕО Лусте
Научный журнал Экономический вестник Национального горного университета 43 …, 2013
2013
господАРський мвнтАіптЂт _ як скААдовА 1НСТИТУЦ1ОНААЬНО1 ОРГАНІЗАЦІІ вкономтчноі діяльності
О Лусте
2013
ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ ЯК ЧИННИК МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ОО Лусте
XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Діалектика взаємодії …, 2013
2013
Господарський менталітет як чинник міжнародної економічної інтеграції
Л Олена
Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної …, 2013
2013
Интегральный подход к оценке роли хозяйственного менталитета в развитии экономики
Л Елена
Экономика и предпринимательство, 93-97, 2013
2013
Використання національного господарського менталітету в процесі модернізації української економіки
Л Олена
Науковий вісник Одеського національного економічного університету …, 2013
2013
Аналіз впливу господарського менталітету на Економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід
ЗІ Галушка, ОО Лусте
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
2013
Господарський менталітет як складова інституціональної організації економічної діяльності
ОО Лусте
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2013
2013
Ментальні засади підвищення економічної ефективності вітчизняних підприємств
ОО Лусте
Видавництво НГУ, 2013
2013
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ1
О Лусте
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 35, 2013
2013
Роль господарського менталітету в процесі соціально-економічних трансформацій
Л Олена
Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції …, 2012
2012
Особливості процесу прийняття управлінських рішень в умовах побудови інформаційного суспільства
Л Олена
Сучасна наука: теорія і практика: Секція «Економічні науки» : Матеріали II …, 2012
2012
Роль господарського менталітету в інституційній структурі економіки
Л Олена
Наука и ее эффективность : материалы XXIV Международной научно-практической …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20