Ганна Олександрівна Примаченко (Сіваконева); Анна Примаченко (Сиваконева); Hanna Prymachenko
Ганна Олександрівна Примаченко (Сіваконева); Анна Примаченко (Сиваконева); Hanna Prymachenko
Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ), факультет УПП, кафедра ТСЛ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепція диверсифікації діяльності залізничного транспорту України на основі створення регіональних транспортно-логістичних кластерів
ЄС Альошинський, ЄІ Балака, ЮВ Шульдінер, СО Світлична, ...
Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України», С. 24-28, 2012
162012
Стратегія розвитку регіональної транспортної системи на базі формування транспортно-логістичного кластеру (ТЛК) Харківської області
Є Альошинський, ЄІ Балака, ГО Сіваконева, СО Світлична
Харків: Харківська обласна державна адміністрація. Департамент інноваційного …, 2012
62012
Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка – Полтава – Красноград – Харків – Лозова. Станція стикування постійного 3,3кВ та змінного 27,5кВ видів …
ЄС Альошинський, ОМ Огар, МЮ Куценко, ОС Губачова, СО Світлична, ...
Харків:УкрДАЗТ, 2012
6*2012
Побудова математичних моделей технологічних ліній обробки пасажирських поїздів на залізничних станціях
ГО Сіваконева
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, С. 61-67, 2012
62012
Using the Petri nets forming the technological lines of the passenger trains processing in Ukraine
ES Aleshinskiy, N V. S., GO Prymachenko
Archives of Transport 38 (2), 7-15, 2016
52016
Передумови створення транспортно-логістичних кластерів у межах міжнародних транспортних коридорів
ЄС Альошинський, ЄІ Балака, СО Світлична, ГО Сіваконева
Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст]: зб. наук.-практ. ст …, 2013
52013
Аналіз можливості організації місцевої роботи на залізничних станціях в умовах впровадження швидкісного пасажирського руху
ЄС Альошинський, ОС Губачова, ГО Сіваконева, СО Світлична, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 42-45, 2012
52012
Аналіз транспортної мобільності населення під час проведення Євро-2012 та перспективи розвитку залізничного туризму в Україні
ЄС Альошинський, ГО Сіваконева, ОО Іванько
Международный информационный научно-технический журнал «Вагонный парк», С. 15-18, 2011
52011
Development of proposals for increasing the profitability of passenger rail transportation in Ukraine
ГО Примаченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3), 33-39, 2015
42015
Організаційний аспект відродження та розвитку залізничного туризму на основі кластерізації
ЄІ Балака, ГО Сіваконева
Технологический аудит и резервы производства, 41-44, 2014
42014
Дослідження перспектив розвитку логістики пасажирських залізничних перевезень в країнах Східної Європи
ЄС Альошинський, ГО Примаченко
Общество за культурный и научный прогресс в Восточной и Центральной Европе …, 2017
32017
Дослідження перспектив розвитку логістики пасажирських залізничних перевезень в країнах Східної Європи
ЄС Альошинський, ГО Примаченко
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 15 …, 2017
32017
Використання автоматизованих систем для визначення тривалості залізничних турів
ГО Сіваконева
Материалы 73 МНПК «Проблемы и перспективы развития железнодорожного …, 2013
32013
Технология определения времени нахождения пассажирских вагонов в движении для планирования арендных отношений с туристическими компаниями
АА Сиваконева
Труды МНПК «Транспорт-2013» 24-26 апреля 2013 г. В 4-х частях. Часть 1 …, 2013
32013
Обґрунтування потреби моделювання процесу організації пасажирських залізничних перевезень при взаємодії з туристичними організаціями
ГО Сіваконева
Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2013
32013
Здійснення пасажирських перевезень в умовах надання транспортних туристичних послуг
ГО Сіваконева
Міжнародна наукова конференція «Наукова періодика слов’янських країн в …, 2012
32012
Розробка графіку руху туристичних пасажирських поїздів в Україні
ГО Сіваконева
Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической …, 2012
32012
Технологія підвищення ефективності пасажирських перевезень залізничним транспортом на основі логістичних досліджень організації транспортних подорожей
ГО Сіваконева
Тезисы ІІІ международной научно-практической конференції «Интеграция Украини …, 2011
32011
Analysis of the Current State of Logistics in Railway Passenger Transport in the Countries of Eastern Europe
А Primachenko
Bulletin OSJD, 15-18, 2018
22018
Development of intermodal transport and logistics schemes for passenger transportation by railway transport within Ukraine-Europe direction
G Prymachenko
V International scientific and technical conference «Engineering …, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20