Подписаться
Ганна Олександрівна Примаченко (Сіваконева); Анна Примаченко (Сиваконева); Hanna Prymachenko
Ганна Олександрівна Примаченко (Сіваконева); Анна Примаченко (Сиваконева); Hanna Prymachenko
Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ), факультет УПП, кафедра ТСЛ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепція диверсифікації діяльності залізничного транспорту України на основі створення регіональних транспортно-логістичних кластерів
ЄС Альошинський, ЄІ Балака, ЮВ Шульдінер, СО Світлична, ...
Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України», С. 24-28, 2012
202012
Організаційний аспект відродження та розвитку залізничного туризму на основі кластерізації
ЄІ Балака, ГО Сіваконева
Технологический аудит и резервы производства 1 (2 (15)), 2014
122014
Методологічний підхід до формалізації процесу функціонування динамічних мультимодальних транспортних систем
ДВ Ломотько, ГО Примаченко
Науково-технічний журнал «Інформаційно-керуючі системи на залізничному …, 2021
72021
Using the Petri nets forming the technological lines of the passenger trains processing in Ukraine
ES Aleshinskiy, N V. S., GO Prymachenko
Archives of Transport 38 (2), 7-15, 2016
72016
Передумови створення транспортно-логістичних кластерів у межах міжнародних транспортних коридорів
ЄС Альошинський, ЄІ Балака, СО Світлична, ГО Сіваконева
Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст]: зб. наук.-практ. ст …, 2013
72013
Побудова математичних моделей технологічних ліній обробки пасажирських поїздів на залізничних станціях
ГО Сіваконева
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, С. 61-67, 2012
72012
Аналіз транспортної мобільності населення під час проведення Євро-2012 та перспективи розвитку залізничного туризму в Україні
ЄС Альошинський, ГО Сіваконева, ОО Іванько
Международный информационный научно-технический журнал «Вагонный парк», С. 15-18, 2011
72011
Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка – Полтава – Красноград – Харків – Лозова. Станція стикування постійного 3,3кВ та змінного 27,5кВ видів …
ЄС Альошинський, ОМ Огар, МЮ Куценко, ОС Губачова, СО Світлична, ...
Харків:УкрДАЗТ, 2012
6*2012
Аналіз можливості організації місцевої роботи на залізничних станціях в умовах впровадження швидкісного пасажирського руху
ЄС Альошинський, ОС Губачова, ГО Сіваконева, СО Світлична, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (56)), 2012
62012
Стратегія розвитку регіональної транспортної системи на базі формування транспортно-логістичного кластеру (ТЛК) Харківської області
Є Альошинський, ЄІ Балака, ГО Сіваконева, СО Світлична
Харків: Харківська обласна державна адміністрація. Департамент інноваційного …, 2012
52012
Використання автоматизованих систем для визначення тривалості залізничних турів
ГО Сіваконева
Материалы 73 МНПК «Проблемы и перспективы развития железнодорожного …, 2013
42013
Технология определения времени нахождения пассажирских вагонов в движении для планирования арендных отношений с туристическими компаниями
АА Сиваконева
Труды МНПК «Транспорт-2013» 24-26 апреля 2013 г. В 4-х частях. Часть 1 …, 2013
42013
Обґрунтування потреби моделювання процесу організації пасажирських залізничних перевезень при взаємодії з туристичними організаціями
ГО Сіваконева
Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2013
42013
Розробка графіку руху туристичних пасажирських поїздів в Україні
ГО Сіваконева
Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической …, 2012
42012
Технологія підвищення ефективності пасажирських перевезень залізничним транспортом на основі логістичних досліджень організації транспортних подорожей
ГО Сіваконева
Тезисы ІІІ международной научно-практической конференції «Интеграция Украини …, 2011
42011
Дослідження перспектив розвитку логістики пасажирських залізничних перевезень в країнах Східної Європи
ЄС Альошинський, ГО Примаченко
Общество за культурный и научный прогресс в Восточной и Центральной Европе …, 2017
32017
Дослідження перспектив розвитку логістики пасажирських залізничних перевезень в країнах Східної Європи
ЄС Альошинський, ГО Примаченко
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 15 …, 2017
32017
Напрям диверсифікації діяльності залізниць у сферу туристичних послуг
ЄС Альошинський, ГО Примаченко
Українська залізниця, 24-27, 2017
32017
Удосконалення технології пасажирських залізничних перевезень у безпересадковому сполученні
ГО Сіваконева
Українська державна академія залізничного транспорту, 2014
32014
Удосконалення електронного документообігу на залізничному транспорті в межах логістичного кластера Харківського регіону
ЮВ Шульдінер, ГО Сіваконева, ДВ Бадіков
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20