Follow
Руслан Бруханський / Ruslan Brukhanskyi
Руслан Бруханський / Ruslan Brukhanskyi
д.е.н., проф., завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет
Verified email at wunu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бухгалтерський облік
РФ Бруханський
ТНЕУ, 2016
1882016
Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія
РФ Бруханський
ТНЕУ, 2014
1402014
Бухгалтерський облік: навч. посіб.
РФ Бруханський, ОП Скирпан
Тернопіль: ТНЕУ 444, 2014
842014
Cryptographic objects in the accounting system
R Brukhanskyi, I Spilnyk
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
602019
Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень: навчальний посібник
ВС Рудницький, РФ Бруханський, ПЯ Хомин
Київ: ВД "Професіонал", 2004
592004
Первинний та аналітичний облік на підприємстві: навч. посіб.
ПМ Гарасим, ГП Журавель, РФ Бруханський, ПЯ Хомин
Тернопіль: Астон, 2005
57*2005
Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект
Р Бруханський
Бухгалтерський облік і аудит, 18-28, 2014
522014
Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах
РФ Бруханський
Бухгалтерський облік і аудит, 27-36, 2014
502014
Аналіз вимог системи стратегічного менеджменту до побудови стратегічно-орієнтованої системи бухгалтерського обліку
РФ Бруханський
Вісник ЖДТУ, 163-169, 2014
492014
Управлінський облік. Навчальний посібник
РФ Бруханський
ТНЕУ, 2012
452012
Зміна управлінських парадигм як фактор розвитку бухгалтерського обліку: стратегічний аспект
РФ Бруханський
Облік і фінанси, 15-20, 2014
442014
Logic-statistical information models in control function of accounting
N Khorunzhak, R Brukhanskyi, V Ivanyshyn
Independent Journal of Management & Production 10 (7), 846-871, 2019
412019
Проблеми і пріоритети інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств України
РФ Бруханський
Економічний аналіз, 69-71, 2011
412011
Параметри розвитку корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи підприємства
РФ Бруханський
Облік і фінанси, 2020
402020
Причини необхідності розробки стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку
РФ Бруханський
Економічний аналіз 16 (2), 210-217, 2014
402014
Контролінг
РФ Бруханський
ТНЕУ, 2010
402010
Ідентифікація специфічних функцій стратегічного управлінського обліку
РФ Бруханський
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 2020
382020
Accounting and Financial Reporting System in the Digital Economy
I Spilnyk, R Brukhanskyi, O Yaroshchuk
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
372020
Адаптація облікової системи сільськогосподарського підприємства до вимог стратегічного менеджменту
РФ Бруханський
Облік і фінанси АПК, 23-27, 2012
372012
Концепція стратегічного менеджменту та бухгалтерський облік: можливі варіанти взаємозв’язку
РФ Бруханський
362014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20