Підписатись
Руслан Бруханський / Ruslan Brukhanskyi
Руслан Бруханський / Ruslan Brukhanskyi
д.е.н., проф., завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський облік: підручник
РФ Бруханський
ТНЕУ, 2016
1312016
Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія
РФ Бруханський
ТНЕУ, 2014
1202014
Бухгалтерський облік: навчальний посібник
РФ Бруханський, ОП Скирпан
ТНЕУ, 2014
75*2014
Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень: навчальний посібник
ВС Рудницький, РФ Бруханський, ПЯ Хомин
Київ: ВД "Професіонал", 2004
592004
Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект
Р Бруханський
Бухгалтерський облік і аудит, 18-28, 2014
502014
Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку
ПМ Гарасим, РФ Бруханський, ПЯ Хомин
Астон, 2003
472003
Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах
РФ Бруханський
Бухгалтерський облік і аудит, 27-36, 2014
452014
Cryptographic objects in the accounting system
R Brukhanskyi, I Spilnyk
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
442019
Управлінський облік. Навчальний посібник
РФ Бруханський
ТНЕУ, 2012
432012
Проблеми і пріоритети інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств України
РФ Бруханський
Економічний аналіз, 69-71, 2011
432011
Аналіз вимог системи стратегічного менеджменту до побудови стратегічно-орієнтованої системи бухгалтерського обліку
РФ Бруханський
Вісник ЖДТУ, 163-169, 2014
422014
Зміна управлінських парадигм як фактор розвитку бухгалтерського обліку: стратегічний аспект
РФ Бруханський
Облік і фінанси, 15-20, 2014
412014
Причини необхідності розробки стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку
РФ Бруханський
Економічний аналіз 16 (2), 210-217, 2014
402014
Адаптація облікової системи сільськогосподарського підприємства до вимог стратегічного менеджменту
РФ Бруханський
Облік і фінанси АПК, 23-27, 2012
372012
Концепція стратегічного менеджменту та бухгалтерський облік: можливі варіанти взаємозв’язку
РФ Бруханський
352014
Контролінг
РФ Бруханський
ТНЕУ, 2010
342010
Logic-statistical information models in control function of accounting
N Khorunzhak, R Brukhanskyi, V Ivanyshyn
Independent Journal of Management & Production 10 (7), 846-871, 2019
332019
Облікова інформація у забезпеченні прийняття ефективних управлінських рішень стратегічного характеру
РФ Бруханський
Інноваційна економіка, 267-270, 2012
332012
Стратегічні пріоритети оптимізації контрольно-ревізійних процедур в АПК України
РФ Бруханський
Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: у 2, 10-11, 2008
332008
Аналіз підходів до побудови моделей бухгалтерського інжинірингу
РФ Бруханський
Вісник Житомирського державного технологічного університету, 27-34, 2014
322014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20