Бендера Іван Миколайович / Ivan Bendera
Бендера Іван Миколайович / Ivan Bendera
State Agrarian and Engіneering University in Podilya / Podìlʹsʹkij deržavnij agrarno-tehnìčnij
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей за кредитно-модульною системою
ІМ Бендера
Наукметодцентр аграрної освіти, 2007
642007
Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій
ОП Муковіз
ПП Жовтий, 2010
432010
Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах
ІМ Бендера
К.,–2009.–579 с, 2009
332009
Науково-технічна політика в сільському господарстві
ВМ ...Булгаков, ДГ Войтюк, ВВ Адамчук, ВВ Іванишин
Вісник аграрної науки, 5-10, 2007
252007
Організація навчального процесу на принципах наскрізності при підготовці інженерів педагогів в галузі механізації для аграрних закладів професійної освіти. Проблеми інженерно …
ІМ Бендера
Збірник наукових праць. Випуск 5, 299-307, 2003
172003
Аналіз технологічних систем і обгрунтування рішень. Практикум
ЮП Нагірний, ІМ Бендера, СФ Вольвак, ВП Грубий, ДМ Бахарєв
ФОП Сисин ОВ, 2013
152013
Збірник задач з фізики з професійним спрямуванням
ЛЮ Збаравська
Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко ДГ, 2010
142010
Основи наукових досліджень: підручник
ВТ Надикто, ВТ Надыкто
Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015
132015
Гідравліка: навчально-методичний комплекс: навчально-методичний посібник
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, ВА Дідур, ВА Дидур, СЛ Олексійко, ...
112013
Мотивація індивідуальної самостійної роботи студентів
ІМ Бендера
Дидактика професійної школи. Зб. наук. праць.–Випуск 3, 157-159, 2005
112005
Основні вимоги до методики планування самостійної роботи студентів
ІМ Бендера, ЮП Фірман, МВ Мєдвєдєва
Наука і методика, 2007
102007
Mechaniczne niszczenie stonki ziemniaczanej
J Nowak, I Bendera, T Gucol
Ziemniak Polski 16 (4), 30-33, 2006
102006
Шляхи удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів професійної освіти
ВІ Дуганець, ІМ Бендера
Збірник наукових праць НАУ 15, 433-444, 2003
102003
Профессиональная направленность в лекционном курсе физики для студентов по направлению подготовки" Транспортные технологии"
ІМ Бендера, ЛЮ Збаравська, ТД Гуцол, ТП Дудар
Вiсник СевНТУ, 133-137, 2011
92011
Підготовка інженерно-педагогічних кадрів в галузі механізації сільського господарства
ІМ Бендера, ВІ Дуганець
Збірник наукових праць, 76-90, 2003
92003
Інженерно-педагогічна освіта–термінологічний аспект
ІМ Бендера
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 70-77, 2009
82009
Організація наскрізної практичної підготовки студентів із спеціальності «Механізація сільського господарства»
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, АВ Рудь, ВА Янковський, ОМ Шовдра
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редколегія: АФ Бойчук …, 2007
72007
Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ: Професійно-технічна освіта
ВІ Дуганець, ІМ Бендера
Професійно-технічна освіта.–2003.–Вип 3, 29-35, 2003
72003
Комплексний облік навчального процесу у вищих закладах освіти
ІМ Бендера
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр.–Х.: Укр. інж.-пед …, 2009
62009
Паспортизація навчального процесу у ВНЗ
ІМ Бендера
Вища аграрна освіта: інформаційний вісник.–2005.–26 берез, 3-5, 2005
62005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20