Бендера Іван Миколайович / Ivan Bendera
Бендера Іван Миколайович / Ivan Bendera
State Agrarian and Engіneering University in Podilya / Podìlʹsʹkij deržavnij agrarno-tehnìčnij
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей за кредитно-модульною системою
ІМ Бендера
Наукметодцентр аграрної освіти, 2007
452007
Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах
ІМ Бендера
162009
Організація навчального процесу на принципах наскрізності при підготовці інженерів-педагогів в галузі механізації для навчальних закладів професійної освіти
ІМ Бендера
Збірник наукових праць. Випуск 5, 299-307, 2003
152003
Науково-технічна політика в сільському господарстві
ВМ ...Булгаков, ДГ Войтюк, ВВ Адамчук, ВВ Іванишин
Вісник аграрної науки, 5-10, 2007
132007
Mechaniczne niszczenie stonki ziemniaczanej
J Nowak, I Bendera, T Gucol
Ziemniak Polski 16 (4), 30-33, 2006
112006
Збірник задач з фізики з професійним спрямуванням
ЛЮ Збаравська, ІМ Бендера, СБ Слободян
ЛЮ Збаравська, ІМ Бендера, СБ Слободян–Кам’янець-Подільський: Видавець ПП …, 2010
102010
Мотивація індивідуальної самостійної роботи студентів
ІМ Бендера
Дидактика професійної школи: зб. наук. пр./[редкол.: СУ Гончаренко (голова …, 2005
102005
Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень
ЮП Нагірний, ІМ Бендера, СФ Вольвак
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин ОВ, 2013
92013
Профессиональная направленность в лекционном курсе физики для студентов по направлению подготовки" Транспортные технологии"
ІМ Бендера, ЛЮ Збаравська, ТД Гуцол, ТП Дудар
Вiсник СевНТУ, 133-137, 2011
92011
Основні вимоги до методики планування самостійної роботи студентів
ІМ Бендера, ЮП Фірман, МВ Мєдвєдєва
Наука і методика, 2007
92007
Гідравліка: навчально-методичний комплекс
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, ВА Дідур, СЛ Олексійко, ЯМ Михайлович, ...
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин ОВ, 2013
82013
Паспортизація навчального процесу у ВНЗ
ІМ Бендера, АВ Рудь, IО Мошенко
Вища аграрна освіта: інформаційний вісник.–2005.–26 берез, 3-5, 2005
82005
Підготовка інженерно-педагогічних кадрів в галузі механізації сільського господарства
ІМ Бендера, ВІ Дуганець
Проблеми інженерно-педагогічної осві ти: Збірник наукових праць. Вип 5, 76-90, 2003
82003
Наскрізне дипломне проектування—це робота на кінцевий результат
ІМ Бендера
Наукові записки: Се рія «Педагогічні науки».-Кіровоград РВЦ КДПУ ім …, 2003
62003
Комплексний облік навчального процесу у вищих закладах освіти
ІМ Бендера
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр.–Х.: Укр. інж.-пед …, 2009
52009
Інженерно-педагогічна освіта–термінологічний аспект
ІМ Бендера
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 70-77, 2009
52009
Обґрунтування способу та конструкції машини для відокремлення гички від коренеплодів цукрових буряків. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні …
ІМ Бендера, ММ Борис, АМ Борис
Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2, 2008
52008
Організація наскрізної практичної підготовки студентів із спеціальності «Механізація сільського господарства»
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, АВ Рудь, ВА Янковський, ОМ Шовдра
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редколегія: АФ Бойчук …, 2007
52007
Zbieracz stonki
T Gucol, I Bendera, J Nowak
Rolniczy Przegląd Techniczny, 75, 2005
52005
Шляхи удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів професійної освіти
ВІ Дуганець, ІМ Бендера
Збірник наукових праць НАУ. Механізація сільськогосподарського ви робництва …, 2003
52003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20