Бендера Іван Миколайович / Ivan Bendera
Бендера Іван Миколайович / Ivan Bendera
State Agrarian and Engіneering University in Podilya / Podìlʹsʹkij deržavnij agrarno-tehnìčnij
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей за кредитно-модульною системою
ІМ Бендера
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр./Укр. інж. пед …, 2005
442005
Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій
ОП Муковіз
ПП Жовтий, 2010
262010
Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах
ІМ Бендера
Ін-т педагогіки АПН України, 2009
172009
Організація навчального процесу на принципах наскрізності при підготовці інженерів-пе-дагогів в галузі механізації для навчальних закладів професійної освіти
ІМ Бендера
Збірник наукових праць. Випуск 5, 299-307, 2003
152003
Науково-технічна політика в сільському господарстві
ВМ ...Булгаков, ДГ Войтюк, ВВ Адамчук, ВВ Іванишин
Вісник аграрної науки, 5-10, 2007
132007
Збірник задач з фізики з професійним спрямуванням
ЛЮ Збаравська, ІМ Бендера, СБ Слободян
ЛЮ Збаравська, ІМ Бендера, СБ Слободян–Кам’янець-Подільський: Видавець ПП …, 2010
122010
Mechaniczne niszczenie stonki ziemniaczanej
J Nowak, I Bendera, T Gucol
Ziemniak Polski 16 (4), 30-33, 2006
112006
Мотивація індивідуальної самостійної роботи студентів
ІМ Бендера
Дидактика професійної школи: зб. наук. пр./[редкол.: СУ Гончаренко (голова …, 2005
102005
Основні вимоги до методики планування самостійної роботи студентів
ІМ Бендера, ЮП Фірман, МВ Мєдвєдєва
Наука і методика, 2007
92007
Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень
ЮП Нагірний, ІМ Бендера, СФ Вольвак
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин ОВ, 2013
82013
Гідравліка: навчально-методичний комплекс
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, ВА Дідур, СЛ Олексійко, ЯМ Михайлович, ...
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин ОВ, 2013
82013
Профессиональная направленность в лекционном курсе физики для студентов по направлению подготовки" Транспортные технологии"
ІМ Бендера, ЛЮ Збаравська, ТД Гуцол, ТП Дудар
Вiсник СевНТУ, 133-137, 2011
82011
Підготовка інженерно-педагогічних кадрів в галузі механізації сільського господарства
ІМ Бендера, ВІ Дуганець
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. Вип 5, 76-90, 2003
82003
Паспортизація навчального процесу у ВНЗ
ІМ Бендера
Вища аграрна освіта: інформаційний вісник.–2005.–26 берез, 3-5, 2005
72005
Наскрізне дипломне проектування—це робота на кінцевий результат
ІМ Бендера
Наукові записки: серія “Педагогічні науки”.—Кіровоград: РВЦ КДПУ ім …, 2003
62003
Комплексний облік навчального процесу у вищих закладах освіти
ІМ Бендера
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр.–Х.: Укр. інж.-пед …, 2009
52009
Інженерно-педагогічна освіта–термінологічний аспект
ІМ Бендера
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 70-77, 2009
52009
Обґрунтування способу та конструкції машини для відокремлення гички від коренеплодів цукрових буряків. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні …
ІМ Бендера, ММ Борис, АМ Борис
Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2, 2008
52008
Організація наскрізної практичної підготовки студентів із спеціальності «Механізація сільського господарства»
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, АВ Рудь, ВА Янковський, ОМ Шовдра
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редколегія: АФ Бойчук …, 2007
52007
Zbieracz stonki
T Gucol, I Bendera, J Nowak
Rolniczy Przegląd Techniczny, 75, 2005
52005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20