Бендера Іван Миколайович / Ivan Bendera
Бендера Іван Миколайович / Ivan Bendera
State Agrarian and Engіneering University in Podilya / Podìlʹsʹkij deržavnij agrarno-tehnìčnij
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей за кредитно-модульною системою
ІМ Бендера
Наукметодцентр аграрної освіти, 2007
602007
Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій
ОП Муковіз
ПП Жовтий, 2010
392010
Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах
ІМ Бендера
312009
Науково-технічна політика в сільському господарстві
ВМ ...Булгаков, ДГ Войтюк, ВВ Адамчук, ВВ Іванишин
Вісник аграрної науки, 5-10, 2007
262007
Організація навчального процесу на принципах наскрізності при підготовці інженерів-педагогів в галузі механізації для навчальних закладів професійної освіти
ІМ Бендера
Збірник наукових праць. Випуск 5, 299-307, 2003
172003
Аналіз технологічних систем і обгрунтування рішень. Практикум
ЮП Нагірний, ІМ Бендера, СФ Вольвак, ВП Грубий, ДМ Бахарєв
ФОП Сисин ОВ, 2013
142013
Збірник задач з фізики з професійним спрямуванням
ЛЮ Збаравська
Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко ДГ, 2010
142010
Мотивація індивідуальної самостійної роботи студентів
ІМ Бендера
Дидактика професійної школи: зб. наук. пр./[редкол.: СУ Гончаренко (голова …, 2005
112005
Основні вимоги до методики планування самостійної роботи студентів
ІМ Бендера, ЮП Фірман, МВ Мєдвєдєва
Наука і методика, 2007
102007
Mechaniczne niszczenie stonki ziemniaczanej
J Nowak, I Bendera, T Gucol
Ziemniak Polski 16 (4), 30-33, 2006
102006
Шляхи удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів професійної освіти
ВІ Дуганець, ІМ Бендера
Збірник наукових праць НАУ. Механізація сільськогосподарського ви робництва …, 2003
102003
Гідравліка: навчально-методичний комплекс
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, ВА Дідур, СЛ Олексійко, ЯМ Михайлович, ...
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин ОВ, 2013
92013
Профессиональная направленность в лекционном курсе физики для студентов по направлению подготовки" Транспортные технологии"
ІМ Бендера, ЛЮ Збаравська, ТД Гуцол, ТП Дудар
Вiсник СевНТУ, 133-137, 2011
92011
Основи наукових досліджень: підручник
ВТ Надикто, ВТ Надыкто
Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015
82015
Підготовка інженерно-педагогічних кадрів в галузі механізації сільського господарства
ІМ Бендера, ВІ Дуганець
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. Вип 5, 76-90, 2003
82003
Комплексний облік навчального процесу у вищих закладах освіти
ІМ Бендера
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр.–Х.: Укр. інж.-пед …, 2009
72009
Організація наскрізної практичної підготовки студентів із спеціальності «Механізація сільського господарства»
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, АВ Рудь, ВА Янковський, ОМ Шовдра
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редколегія: АФ Бойчук …, 2007
72007
Паспортизація навчального процесу у ВНЗ
ІМ Бендера
Вища аграрна освіта: інформаційний вісник.–2005.–26 берез, 3-5, 2005
72005
Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ: Професійно-технічна освіта
ВІ Дуганець, ІМ Бендера
Професійно-технічна освіта.–2003.–Вип 3, 29-35, 2003
72003
Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-механіків сільського господарства принцип наскризності
І Бендера
Неперервна професійна освіта. Теорія і практика: науково-методичний журнал …, 2003
72003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20