Підписатись
Мулик Ярославна Ігорівна / Mulyk Ya. I. / Мулик Я. І./ Мулык Я.И.
Мулик Ярославна Ігорівна / Mulyk Ya. I. / Мулик Я. І./ Мулык Я.И.
Вінницький національний аграрний університет кафедра аналізу та аудиту
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект
НЛ Правдюк, ТО Мулик, ЯІ Мулик
монографія.-Київ: ЦУЛ, 2019.-224 с./Рек. ВР ВНАУ (Протокол№ 3 від 25 жовт …, 2019
662019
Сутність поняття «фінансова безпека підприємства»: систематизація наукових поглядів
ЯІ Мулик
Збірник наукових праць ВНАУ, 80, 2013
482013
Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland.
L Gutsalenko, M Wasilewski, T Mulyk, U Marchuk, Y Mulyk
Economic annals-XXI 170, 2018
342018
Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрним підприємством
ЯІ Мулик, АО Цуркан
Ефективна економіка 3, 2018
342018
Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві
ЯІ Мулик
Агросвіт, 28-38, 2020
302020
Ліквідність підприємств як елемент управління фінансовою безпекою: методичне та інформаційне забезпечення
ЯІ Мулик
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 42-51, 2017
232017
Development of internal control and audit in Ukraine
O Antoniuk, N Koval, S Savitska, Y Mulyk, N Kuzyk, M Koshchynets
Independent Journal of Management & Production 12 (6), s376-s390, 2021
192021
Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток
ЯІ Мулик
Агросвіт, 37-47, 2020
182020
Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства
ЯІ Мулик
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.-2018 …, 2018
172018
Формування системи обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств
ЯІ Мулик
Ефективна економіка, 2014
172014
Innovations in the agricultural business: problems and prospects in Ukraine
T Mulyk, Y Mulyk
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 9-18, 2020
162020
Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік
ТМ Корпанюк
Ефективна економіка.-2018.-№ 3., 2018
162018
Аудит фінансової стійкості підприємства: проблеми та перспективи розвитку
ЯІ Мулик
Глобальні та національні проблеми економіки, 884-888, 2017
162017
Методичний інструментарій аналізу фінансової безпеки підприємств в системі економічних аспектів виробництва біопалива
ТО Мулик, ЯІ Мулик
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 91-101, 2016
152016
Management of financial security of enterprises: accounting and analytical aspect: monograph
NL Pravdyuk, TO Mulyk, YI Mulyk
Kyiv: Center for Educational Literature, 2019
142019
Оцінка фінансової стійкості як інструменту управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств
ЯІ Мулик
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 283-291, 2015
142015
Внутрішньо-господарський контроль фінансової безпеки підприємства
ЯІ Мулик, ВВ Домбровська
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
132018
Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення
ТО Мулик, ЯІ Мулик
Глобальні та національні проблеми економіки.-2018.-Вип. 22.-С. 965-971., 2018
122018
Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності
ТО Мулик, ЯІ Мулик
Ефективна економіка. 2021.№ 7. 10 c., 2021
82021
Upravlinnja finansovoju bezpekoju pidpryjemstv: oblikovo-analitychnyj aspekt [Management of Financial Security of Enterprises: Accounting and Analytical Aspect]. Kyiv: Center …
NL Pravdyuk, TO Mulyk, YI Mulyk
Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine, 2019
72019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20