Мартин О.М.
Мартин О.М.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldubgd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: екологічні аспекти його регулювання
ОМ Мартин, ЗБ Живко, НМ Гринчишин
Economics, management, law: socio-economic aspects of development …, 2016
262016
Економічна безпека як складова національної безпеки
ОМ Мартин
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2013
202013
Пожежна безпека–складова національної безпеки: її суть та зв'язок з економічною безпекою
ОМ Мартин
Науковий вісник НЛТУ України 23 (1), 2013
152013
Іпотечне кредитування як складова ринку сільськогосподарських земель в Україні
ОМ Мартин
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 …, 2008
122008
Економічні передумови формування оренди землі в процесі реалізації державної регіональної політики
ОМ Мартин
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2007
92007
Заробітна плата як економічна категорія: соціально-економічні аспекти
ОМ Мартин
Науковий вісник НЛТУ України 22 (7), 2012
82012
Пожежна та економічна безпека в Україні, їх взаємозв’язок: регіональні аспекти
ОМ Мартин, ОП Завада
Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету …, 2016
72016
Пожежна безпека Причорноморського регіону в контексті взаємозв’язку з економічною безпекою регіону
ОМ Мартин, ПП Дубинецька
Фаховий науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії» Випуск …, 2016
72016
Функціонування ринку сільськогосподарських земель і мораторій на їх купівлю-продаж
ОМ Мартин, МГ Москва
Науковий вісник НЛТУ України 21 (13), 2011
62011
Пожежна безпека як складова національної безпеки: економічні аспекти: монографія
ОМ Мартин
Львів: СПОЛОМ, 2017
52017
Пожарная безопасность как сложная многоуровневая социосистема и ее особенности
ОМ Мартин, АІ Харчук, ОВ Міллер
Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации …, 2017
52017
Регулювання економічних систем і його типи
ГІ Башнянин, ГС Третяк, ОМ Мартин
Науковий вісник НЛТУ України 17 (2), 2007
52007
Пожежна безпека як соціосистема: суть та особливості
ОМ Мартин, НМ Гринчишин, ОВ Міллер
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
42015
Формування і розвиток ринку землі в перехідних економічних системах
ОМ Мартин
Формування ринкової економіки в Україні: наук. збірник. Спецвип 13, 157-166, 0
4
Пожежна безпека як складник національної безпеки: концептуальні підходи до її визначення
ОМ Мартин
Видавничий дім" Гельветика", 2017
32017
Держава як найважливіший інститут забезпечення пожежної та економічної безпеки в контексті їх взаємозв’язку
ОМ Мартин, ОП Завада
Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів Міжнародної …, 2017
32017
Сутність та необхідність регулювання економічної безпеки національної економіки
ЮВ Ніколаєнко, ТА Шишлов
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
32016
Обіг сільськогосподарських земель і ринок сільськогосподарських земель: сучасна парадигма
ОМ Мартин, ОМ Вітер
Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету …, 2016
32016
Приватна власність на сільськогосподарські землі: погляди Липинського і сьогодення в Україні
ОМ Мартин, ТІ Галецька
Науковий вісник НЛТУ України 21 (5), 2011
32011
КОТИЛЬЙОН–ВІДЗНАКА-ОБЕРІГ УКРАЇНСЬКИХ ВОЯКІВ (1916–1950-ті рр.)
С ПАХОЛКО, О МАРТИН
3
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20