Follow
О. Маєвський
О. Маєвський
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Тернопільський національний технічний
Verified email at tu.edu.te.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Математичні моделі на ЕОМ"
ВС Меркулов, НМ Завгородня, ОВ Казанко
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
66*2017
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЙ ЛОТКІ–ВОЛЬТЕРРА
ОВ Маєвський, ІА Пількевич
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 79-83, 2010
172010
Моделі та методи дослідження систем масового обслуговування марківського типу в умовах стохастичної періодичності та їхнє застосування в енергетиці
МВ Приймак, ОВ Мацюк, ОВ Маєвський, СЮ Прошин
Технічна електродинаміка, 11-16, 2014
72014
Гістограмний аналіз періодичних випадкових процесів і його використання в прикладних дослідженнях
ОВ Маєвський, МВ Приймак, ЛМ Щербак
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах–Технологічний …, 2003
62003
Пуассонівські періодичні кусково стаціонарні потоки та оцінка їх інтенсивності
ОВ Маєвський, ОВ Мацюк, МВ Приймак, ОМ Приймак
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
42016
Обґрунтування якості узагальненої логістичної моделі динаміки популяцій
ІА Пількевич, ВІ Котков, ОВ Маєвський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (4 (55)), 63-66, 2012
42012
Моделювання природних процесів взаємодії з урахуванням невизначенності в початкових умовах задачі Коші
ЮБ Бродський, ОВ Маєвський
ScienceRise 9 (2 (26)), 24-30, 2016
32016
Математична модель взаємодії хижак-жертва з врахуванням просторових факторів та фактору опору середовища існування популяцій
ОВ Маєвський, ІА Пількевич, ЮБ Бродський
ScienceRise 4 (2 (9)), 23-27, 2015
32015
Реальність пізнання: Моріц Шлік versus Іммануїл Кант
О Маєвський
Видавничий дім" Києво-Могилянська академія", 2001
22001
Особливості моделювання процесів взаємодії в системах на прикладі моделі «хижак–жертва»
ЮБ Бродський, ЮБ Бродский, ОВ Маєвський, АВ Маевский, АВ Філон, ...
Житомирський національний агроекологічний університет, 2017
12017
Комп'ютерна графіка та дизайн
ОВ Маєвський, АВ Маевский, СМ Васько, ОБ Борисюк, АБ Борисюк
Житомирський національний агроекологічний університет, 2017
12017
Аналіз фазових траєкторій при моделюванні динаміки розвитку екосистеми хижак-жертва
ЮБ Бродський, ОВ Маєвський, СМ Васько
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 185-194, 2017
12017
Створення бази даних викликів швидкої допомоги м. Тернополя
ОВ Маєвський
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
12016
Показники ефективності інформаційного пошуку
АВ Товпига, ОВ Маєвський
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
12015
Задача створення інформаційної бази моніторингу земних і космічних явищ
ОВ Маєвський
Моделювання та інформаційні технології, 111-118, 2014
12014
Інформаційна технологія моніторингу зв’язку динаміки збурень магнітного поля Землі зі статистикою захворювань людей
ОВ Маєвський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
12013
Системи масового обслуговування в умовах стохастичної періодичності та можливості їх дослідження
МВ Приймак, ОВ Мацюк, ОВ Маєвський
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 7-12, 2013
12013
Інформаційні технології організації обліку мисливських тварин
ОВ Маєвський
Технологический аудит и резервы производства 5 (2 (7)), 11-12, 2012
12012
Ритмічність викликів швидкої допомоги
О Маєвський
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
12011
Математичне моделювання стохастичної динаміки взаємодії студентів різних спеціальностей в процесі інтегрованого навчання.
МО Ковальчук, ОВ Маєвський
Èlektronnoe Modelirovanie 45 (3), 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20