Сергій Ольговський
Сергій Ольговський
Київський національний університет культури і мистецтв, факультет культурології
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мартыновский клад
ОМ Приходнюк, АМ Шовкопляс, СЯ Ольговская, ТА Струина
Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, 1991
171991
Скифо-античная металлообработка архаического времени
СЯ Ольговский
К.–200 с, 2005
162005
Походження дзеркал «ольвiйського» типу
СЯ Ольговський
Археологiя, 14, 1992
131992
Металл литых монет Нижнего Побужья
СЯ Ольговский
Ольвия и ее округа, 89-105, 1986
131986
Цветная металлообработка Северного Причерноморья VII–V вв. до н. э. По материалам Нижнего Побужья и Среднего Поднепровья
С Ольговский
Litres, 2019
122019
Скіфо-антична металообробка архаїчного часу
СЯ Ольговський
Київ: КНТ, 2011
102011
Социально-экономическая роль Каменского городища
СЯ Ольговский
Скифы Северного Причерноморья, 48-53, 1987
101987
Бронзовый казан з Реп'яховатоϊ могили з Черкащини
СЯ Ольговський
Археологiя, 0
9
Володарі степу. Військова справа й озброєння скіфів VІІ ст. до н. е.–ІІІ ст. н. е./Сергій Ольговський
С Ольговський
К.: Наш час, 2010
82010
Курганная группа «Острая Могила»
СЯ Ольговский, СВ Полин
Кур-ганы Южной Херсонщины. Киев: Наук. думка, 1977
71977
Походження хрестоподiбних блях скiфського часу
СЯ Ольговський
Археологiя., 25, 1995
61995
О цветной металлообработке у племен ямной культуры
СЯ Ольговский
Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины.–К.: Наукова думка, 135-140, 1988
61988
Sotsial'no-ekonomicheskaya rol'Kamenskogo gorodishcha
SY Ol'govskiy
Skify Severnogo Prichernomor'ya. K, 48-53, 1987
51987
О караванном пути из Ольвии на Урал и в Поволжье и вопросы происхождения зеркал и крестовидных блях
СЯ Ольговский
Археология евразийских степей, 2017
42017
Существовал ли караванный путь из Ольвии на Урал и в Поволжье в архаическую эпоху?
СЯ Ольговский
Археологія і давня історія України, 476-483, 2017
42017
До інтерпретації випадкових знахідок скіфських ливарних форм для наконечників стріл
СЯ Ольговський
Сіверщина в історії України, 2014
42014
Давньогрецькі міста-колонії Північного Причорномор’я: навчальний посібник
СЯ Ольговський
К.: КНУКіМ 149, 68, 2007
42007
Метал скіфських казанів
СЯ Ольговский
Vita antiqua, 5-6, 2003
42003
Кольровий метал кургана Переп’ятиха
СЯ Ольговський
Скорий СА Курган Переп’ятиха.–Київ: Наук. думка, 104-106, 1990
41990
Спектральний аналiз мiдних та бронзових виробiв з Ягорлицького поселения
СЯ Ольговський
Археологiя 36, 37, 1981
41981
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20