Кафедра романської філології та компаративістики
Кафедра романської філології та компаративістики
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
лабіринтах утопії й антиутопії
ГУ Сабат
Дрогобич: Коло, 2002
252002
Казки Івана Франка: особливості поетики:" Коли ще звірі говорили": монографія
Г Сабат, МЙ Шалата
Коло, 2006
212006
Казки Івана Франка: особливості поетики:" Коли ще звірі говорили": монографія
Г Сабат, МЙ Шалата
Коло, 2006
212006
Особливості системи вищої освіти у Франції
О Хміль
Молодь і ринок, 95-99, 2010
172010
Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра)
МП Лук’янченко
Київ: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2006
142006
Українське шкільництво у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918-1996 рр)
ВП Кемінь
дис… докт. пед. наук 13 (01), 1997
111997
Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система
ГП Сабат
ступеня д-ра філол. наук: 10.01. 06 „Теорія літератури 10 (01), 2009
102009
Освітня діяльність української еміграції у Чехословаччині між двома світовими війнами (1921–1945 рр.)
М Євтух, В Кемінь
Перші книгознавчі читання: зб. наук. праць, 123-134, 1997
81997
Жанрова стереотипія. Таксономія казок Iвана Франка
Г Сабат
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2007
72007
Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії/Олена Бистрова
О Бистрова
ст. канд. філол. наук.–Київ, 2001.–18 с, 2001
72001
Розвиток освіти і педагогічної думки українців у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918–1996 рр.)
ВП Кемінь
Східної та Південно-Східної Європи (1918–1996): монографія/Володимир Кемінь …, 1997
71997
Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського
О Бистрова
Тернопіль–Дрогобич:«Швидкодрук, 2010
62010
Дмитро Чижевський–дослідник невідомої педагогічної спадщини ЯА Коменського
ВВ Лучкевич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 83-87, 2009
62009
Концепт” та концептуалізація” у сучасному літературознавстві
МВ Маркова
Питання літературознавства, 317-324, 2007
62007
Імпліцитні можливості слова в художньому тексті
О Бистрова
Дрогобич: Коло, 2006
62006
Ступенева педагогічна освіта в Західній Європі й Україні: порівняльний аналіз
ВП Кемінь
Вісник ЛНУ (серія педагогічна).–Львів, 20-27, 2002
62002
ДИТИНСТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТУДІЙ НА ЗЛАМІ ХХ ТА ХХІ СТ.
О Квас, В Кемінь
П 86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і зага, 133, 2011
52011
Комунікативне перекодування міфологічного образу (на прикладі Іфігенії)
СМ Винар
Іноземна філологія, 64-70, 2010
52010
Роль міжкультурного виховання на сучасному етапі розвитку Німеччини
А Леснянська-Дощак, О Юзьвяк
Молодь і ринок, 133-135, 2011
42011
Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга половина ХІХ-перша половина ХХ ст.)
ВВ Лучкевич
Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка.-Дрогобич, 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20