Кафедра романської філології та компаративістики
Кафедра романської філології та компаративістики
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Казки Івана Франка: особливості поетики:" Коли ще звірі говорили": монографія
Г Сабат, МЙ Шалата
Коло, 2006
182006
Казки Івана Франка: особливості поетики:" Коли ще звірі говорили": монографія
Г Сабат, МЙ Шалата
Коло, 2006
182006
лабіринтах утопії й антиутопії
ГУ Сабат
Дрогобич: Коло, 2002
172002
Особливості системи вищої освіти у Франції
О Хміль
Молодь і ринок, 95-99, 2010
112010
Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система
ГП Сабат
ступеня д-ра філол. наук: 10.01. 06 „Теорія літератури 10 (01), 2009
102009
Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А. Камю та Ж.-П. Сартра)
МП Лук’янченко
Автореферат дис.… канд. філол. наук 10, 16, 2006
102006
Українське шкільництво у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918-1996 рр.): Дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 01
ВП Кемінь
дис… докт. пед. наук 13 (01), 1997
81997
Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії/Олена Бистрова
О Бистрова
ст. канд. філол. наук.–Київ, 2001.–18 с, 2001
72001
Розвиток освіти і педагогічної думки українців у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918–1996 рр.)
ВП Кемінь
Східної та Південно-Східної Європи (1918–1996): монографія/Володимир Кемінь …, 1997
71997
Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського
О Бистрова
Тернопіль–Дрогобич:«Швидкодрук, 2010
62010
Жанрова стереотипія. Таксономія казок Iвана Франка
Г Сабат
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2007
62007
Імпліцитні можливості слова у художньому тексті
О Бистрова
Дрогобич: Коло, 2006
62006
Комунікативне перекодування міфологічного образу (на прикладі Іфігенії)
СМ Винар
Іноземна філологія, 64-70, 2010
52010
Дмитро Чижевський–дослідник невідомої педагогічної спадщини ЯА Коменського
ВВ Лучкевич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 83-87, 2009
52009
Ступенева педагогічна освіта в Західній Європі й Україні: порівняльний аналіз
ВП Кемінь
Вісник ЛНУ (серія педагогічна).–Львів, 20-27, 2002
52002
Освітня діяльність української еміграції у Чехословаччині між двома світовими війнами (1921–1945 рр.)
М Євтух, В Кемінь
Євтух, В. Кемінь, 1997
51997
Комунікативний підхід до навчання іноземної мови: історико-педагогічний дискурс
В Лучкевич
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 239-243, 2014
42014
Педагогічна спадщина Яна Амоса Коменського в працях сучасних вітчизняних дослідників/Вікторія Лучкевич
В Лучкевич
Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ. Педагогіка.–Дрогобич …, 2008
42008
Проблема філософсько-релігійних основ педагогіки Я
В Лучкевич
А. Коменського крізь призму століть/В. Лучкевич//Пед. думка, 70-75, 2008
42008
Дитинство крізь призму європейських дослідницьких студій на зламі ХХ та ХХІ ст.[Електронний ресурс]
О Квас, В Кемінь
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2011_15/files …, 0
4
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20