Подписаться
Лунячек Вадим Едуардович, Лунячек Вадим Эдуардович, Lunyachek Vadum, Luniachek Vadym,
Лунячек Вадим Едуардович, Лунячек Вадим Эдуардович, Lunyachek Vadum, Luniachek Vadym,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі
ВЕ Лунячек
Публічне управління: теорія та практика, 155-162, 2013
932013
Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій
ВЕ Лунячек
К: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2002
572002
Деякі практичні питання управління освітою в США
ВЕ Лунячек
Нова педагогічна думка 1, 16-20, 2008
362008
Державне управління освітою
ВЕ Лунячек
Х: Гімназія, 2010
29*2010
Managing protection of rights for intellectual property in the system of comprehensive secondary education
V Lunyachek, N Ruban
Public policy and administration 17 (1), 114-125, 2018
24*2018
Підготовка магістрів державного управління до забезпечення якості освіти: теорія та практика : [монографія]
В Лунячек
ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011
242011
Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohiia profesiinoi pidhotovky u vyshchii shkoli
VE Luniachek
Publichne upravlinnia: teoriia i praktyka, 13, 2013
232013
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти
ВЕ Лунячек
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012
222012
Алгоритми управління школою
ВЕ Лунячек
Х.: Вид. група „Основа”, 2005
222005
Стратегія розвитку освіти в Україні в контексті загальноцивілізаційних тенденцій
ВЕ Лунячек
Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр., 171-181, 2009
192009
Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом
ВЕ Лунячек
Х.: Видав.гр. „Основа”, 2004
182004
Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики
О Локшина, Т Лукіна, В Лунячек, М Барна, та ін.
К.: К.І.С., 2004
172004
Педагогічний менеджмент: навчальний посібник
ВЕ Лунячек
Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр, 2015
162015
Формування управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадах андрагогіки
ВЕ Лунячек, МЄ Смирнова
Теорія та методика управління освітою, 3-12, 2010
152010
Розвиток системи вищої освіти у США в умовах децентралізації влади
ВЕ Лунячек
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.–Зб …, 2009
152009
Педагогічний менеджмент
ВЕ Лунячек
Видавництво "Магістр", 2014
142014
Якість освіти в контексті державної кадрової політики
ВЕ Лунячек
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, Ялта …, 2007
142007
Аналіз освітніх ресурсів Інтернету
ВЕ Лунячек
Комп’ютер у школі та сім’ї, 17-21, 2002
14*2002
Управління якістю освіти: досвід для України
ВЕ Лунячек
Х.: Гімназія 128, 2009
132009
Profesiinyi rozvytok pratsivnykiv systemy zahalnoi serednoi osvity v sferi intelektualnoi vlasnosti
VE Luniachek, NP Ruban, NS Fesenko
Kharkiv [in Ukrainian], 2018
122018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20