Лунячек Вадим Едуардович, Лунячек Вадим Эдуардович, Lunyachek Vadum, Luniachek Vadym, Вадим
Лунячек Вадим Едуардович, Лунячек Вадим Эдуардович, Lunyachek Vadum, Luniachek Vadym, Вадим
Украинская инженерно-педагогическая академия, Українська інженерно-педагогічна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі
ВЕ Лунячек
Публічне управління: теорія та практика, 155-162, 2013
802013
Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій
ВЕ Лунячек
К: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2002
522002
Деякі практичні питання управління освітою в США
ВЕ Лунячек
Нова педагогічна думка 1, 16-20, 2008
302008
Державне управління освітою
ВЕ Лунячек
Х: Гімназія, 2010
25*2010
Підготовка магістрів державного управління до забезпечення якості освіти: теорія та практика : [монографія]
В Лунячек
ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011
222011
Алгоритми управління школою
ВЕ Лунячек
Х.: Вид. група „Основа”, 2005
202005
Стратегія розвитку освіти в Україні в контексті загальноцивілізаційних тенденцій
ВЕ Лунячек
Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр., 171-181, 2009
192009
Педагогічний менеджмент
ВЕ Лунячек
Видавництво "Магістр", 2014
18*2014
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти
ВЕ Лунячек
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012
172012
Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики
О Локшина, Т Лукіна, В Лунячек, М Барна, та ін.
К.: К.І.С., 2004
172004
Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом
ВЕ Лунячек
Х.: Видав.гр. „Основа”, 2004
172004
Розвиток системи вищої освіти у США в умовах децентралізації влади
ВЕ Лунячек
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.–Зб …, 2009
162009
Managing protection of rights for intellectual property in the system of comprehensive secondary education
V Lunyachek, N Ruban
Public policy and administration 17 (1), 114-125, 2018
15*2018
Формування управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадах андрагогіки
ВЕ Лунячек, МЄ Смирнова
Теорія та методика управління освітою, 3-12, 2010
152010
Аналіз освітніх ресурсів Інтернету
ВЕ Лунячек
Комп’ютер у школі та сім’ї, 17-21, 2002
13*2002
Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohiia profesiinoi pidhotovky u vyshchii shkoli [Competency approach as a methodology for vocational training in higher education]. Kharkov
VE Luniachek
Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka 1, 155-162, 2013
122013
Problems of the Education System Development of Ukraine in Times of Crisis
V Lunyachek
Public policy and administration, 67-79, 2011
122011
Управління якістю освіти: досвід для України
ВЕ Лунячек
Х.: Гімназія 128, 2009
122009
Якість освіти в контексті державної кадрової політики
ВЕ Лунячек
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, Ялта …, 2007
122007
Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник
ВЕ Лунячек
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014
102014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20