Лунячек Вадим Едуардович, Лунячек Вадим Эдуардович, Lunyachek Vadum, Luniachek Vadym, Вадим
Лунячек Вадим Едуардович, Лунячек Вадим Эдуардович, Lunyachek Vadum, Luniachek Vadym, Вадим
Украинская инженерно-педагогическая академия, Українська інженерно-педагогічна академія
Підтверджена електронна адреса в uipa.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі
ВЕ Лунячек
Публічне управління: теорія та практика, 155-162, 2013
542013
Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій
ВЕ Лунячек
К: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2002
462002
Деякі практичні питання управління освітою в США
ВЕ Лунячек
Нова педагогічна думка, 16-20, 2008
302008
Державне управління освітою
ВЕ Лунячек
Х: Гімназія, 2010
19*2010
Алгоритми управління школою
ВЕ Лунячек
Х.: Вид. група „Основа”, 2005
172005
Підготовка магістрів державного управління до забезпечення якості освіти: теорія та практика : [монографія]
В Лунячек
ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011
152011
Стратегія розвитку освіти в Україні в контексті загальноцивілізаційних тенденцій
ВЕ Лунячек
Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр., 171-181, 2009
152009
Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом
ВЕ Лунячек
Х.: Видав.гр. „Основа”, 2004
152004
Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики
О Локшина, Т Лукіна, В Лунячек, М Барна, та ін.
К.: К.І.С., 2004
142004
Аналіз освітніх ресурсів Інтернету
ВЕ Лунячек
Комп’ютер у школі та сім’ї, 17-21, 2002
13*2002
Розвиток системи вищої освіти у США в умовах децентралізації влади
ВЕ Лунячек
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.–Зб …, 2009
122009
Формування управлінською компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадах андрагогіки [Електронний ресурс]
ВЕ Лунячек
Теорія та методика управління освітою, 3-12, 2010
112010
Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти в процесі підвищення кваліфікації
ВЕ Лунячек
Наша школа, 5-10, 2013
10*2013
Якість освіти в контексті державної кадрової політики
ВЕ Лунячек
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, Ялта …, 2007
102007
Використання нових інформаційних технологій в організаційному механізмі управління загальноосвітніми навчальними закладами м. Харкова
ВЕ Лунячек
Вісник Харківського університету, 7-10, 0
10
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти
ВЕ Лунячек
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012
92012
Управління якістю освіти: досвід для України
ВЕ Лунячек
Х.: Гімназія 128, 2009
92009
Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohiia profesiinoi pidhotovky u vyshchii shkoli [Competency approach as a methodology for vocational training in higher education]. Kharkov
VE Luniachek
Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka 1, 155-162, 2013
82013
Problems of the Education System Development of Ukraine in Times of Crisis
V Lunyachek
Public policy and administration, 67-79, 2011
82011
Педагогічний менеджмент
ВЕ Лунячек
Видавництво "Магістр", 2014
7*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20