Оксана Анатоліївна Дубова; Dubova Oksana; OA Dubova; ОА Дубова, Dubova O (orcid:0000-0002-8303-573X)
Оксана Анатоліївна Дубова; Dubova Oksana; OA Dubova; ОА Дубова, Dubova O (orcid:0000-0002-8303-573X)
ЖНАЕУ, факультет ветеринарної медицини, кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Еколого-епізоотичні особливості біотопів іксодових кліщів-переносників бабезіозу собак в умовах міста
О Дубова
Ветеринарна медицина України, 39-40, 2006
62006
Оцінка адаптивної здатності сортів пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу України
АЛ Бурденюк-Тарасевич, СВ Хахула
Селекція і насінництво, 3-12, 2012
52012
Hepathopathy and nephropathy in the dogs’ babesiosis: pseudohepatorenal syndrome
OA Dubova, AA Duboviy
Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and …, 2018
42018
Shock and DIC–syndrome as a pathogenetic axis of dogs babesiosis
OA Dubova
Scientifi c Messenger of Lviv National University of Veterinar y Medicine …, 2016
42016
ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНДРОМУ ДИСЕМІНОВАНОГО ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЗГОРТАННЯ КРОВІ (ДВЗ) ЗА БАБЕЗІОЗУ СОБАК
ОА Дубова
НАУК ИК, 2007
42007
Акароэнтомозы собак и котов и их эпизоотические особенности в г. Житомире, Украина
ОА Дубова, АА Дубовой
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2018
12018
Сезонна динаміка клінічних показників крові хворих на бабезіоз собак м. Житомир
ОА Дубова, ОА Дубовая
Харківська державна зооветеринарна академія, 2017
12017
Методика визначення, клінічне значення та нормативні показники об’єму циркулюючої крові у собак
ОА Дубова
Полтавська державна аграрна академія; Укрпромторгсервіс, 2017
12017
Паразитарні та інфекційні хвороби м'ясоїдних тварин
ЮЮ Довгій, ЮЮ Довгий, МЛ Радзиховський, НЛ Радзиховский, ...
Полісся, 2016
12016
Адаптивна система селекції сортів пшениці м’якої озимої
ЛА Бурденюк-Тарасевич, ОА Дубова, ВМ Лисікова
Вісник аграрної науки, 38-41, 2012
12012
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ІП Діордієва, ЯС Рябовол, ЛО Рябовол, ЮМ Савчук, ОФ Антоненко, ...
2019
СПЛЕНОМЕГАЛІЯ ЯК УСКЛАДНЕННЯ, СПРИЧИНЕНЕ БАБЕЗІОЗОМ У СОБАК
ОА Дубова, ОА Згозінська, ЛО Ковальова, ПВ Ковальов
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 126-132, 2019
2019
Криптоспоридіоз собак: особливості перебігу та лікування
OA Dubova, AA Dubovyi, LO Kovalyova, PV Kovalyov
Біоресурси і природокористування 11 (1-2), 2019
2019
ГОНЧАРЕНКО ВП ілоцерківський національний аграрний університет СТОЛЯРОВА ЮО©
ДВ ФЕЩЕНКО, ОА ЗГОЗІНСЬКА, ОА ДУБОВА, ТІ БАХУР
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2019
2019
Порівняльна ефективність комплексних схем лікування кролів за пасалурозу та псороптозу
ДВ Фещенко, ДВ Фещенко, ОА Згозінська, ОА Згозинская, ОА Дубова, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
2019
Гельминтофауна черепах в неволе и особенности дегельминтизации рептилий
ДВ Фещенко, ДВ Фещенко, ОА Дубова, ОА Дубовая, ОА Згозінська, ...
Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная …, 2019
2019
Протозойні хвороби м’ясоїдних тварин
ОА Дубова, ОА Дубовая, ДВ Фещенко, ДВ Фещенко, ТІ Бахур, ТИ Бахур, ...
2019
Mollusks (Gastropoda) as Intermediate Hosts of Cattles’ Trematodes (Trematoda) in Conditions of Dnipro Basin’s Small Ponds (Northern Ukraine)
VА Yevstafieva, DV Feshchenko, TI Bakhur, HS Biricik, AA Antipov, ...
2019
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМУНОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СОБАК ЗА ДИРОФІЛЯРІОЗУ
ОЮ Захарченко, ОА Дубова, ДВ Фещенко, ОА Згозінська
Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: матеріали, 81, 2019
2019
Mollusks (Gastropoda) as Intermediate Hosts of Cattles’ Trematodes (Trematoda) in Conditions of Dnipro Basin’s Small Ponds (Northern Ukraine)
DV Feshchenko, TI Bakhur, BH Selcuk, AA Antipov, OA Zghozinska, ...
Acta Veterinaria Eurasia 45 (1), 16-21, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20