Підписатись
Людмила Олександрівна Базиль
Людмила Олександрівна Базиль
Інститут професійної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі
МД Прищак, ОБ Залюбівська
ВНТУ, 2019
272019
Становлення та розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918–1938 роках.
ЛО Базиль
Інститут педагогіки АПН України, 2004
252004
Фахова практика вчителя-словесника: навч. посіб.
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
Луганськ: Ноулідж, 2011
192011
Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки
ОМ Семеног, Л Базиль
192008
Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: монографія
СВ Алєксєєва, ЛО Базиль, ІА Гриценок, ЛМ Єршова, ДО Закатнов, ...
Житомир: Полісся, 2020
182020
Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури
ЛО Базиль
172016
Мовна особистість учителя в художній літературі
Л Базиль, О Семеног
Київ: Фенікс, 2008
17*2008
Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури
ЛО Базиль
Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова 574, 1-574, 2015
132015
Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти
ЛО Базиль
ScienceRise 9 (5 (14)), 40-47, 2015
132015
Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури у контексті наукових підходів
ЛО Базиль
Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога, 31-36, 2012
132012
Основи інноваційного підприємництва: програма навчальної дисципліни для закладів професійної (професійно-технічної) освіти
СВ Алєксєєва, ЛО Базиль, ВБ Байдулін, НМ Ваніна, ЛМ Єршова, ...
Професійна освіта 2 (83), 33-35, 2019
122019
Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: Навч. посіб
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
Київ: Фенікс 285, 2008
122008
Становлення шкільної літературної освіти в Україні (на матеріалі літературних джерел 20–30-х рр. ХХ століття): навч. посіб.
ОМ Семеног, ЛО Базиль
Київ-Глухів: РВВ ГДПУ, 2006
122006
Основи економічної грамотності та підприємництва
СВ Алєксєєва, ЛО Базиль, ВБ Байдулін, ІА Гриценок, ЛМ Єршова, ...
Житомир" Полісся", 2021
112021
Підприємницька компетентність майбутніх фахівців
СВ Алєксєєва, ЛО Базиль, ВБ Байдулін, ІА Гриценок, ЛМ Єршова, ...
Полісся, 2021
102021
Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури як системний особистісно-професійний феномен
ЛО Базиль
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 35-42, 2013
9*2013
Сохацька. ГВ (2020)
СВ Алєксєєва, ЛО Базиль, ІА Гриценок, ЛМ Єршова, ДО Закатнов, ...
Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в …, 0
9
Методологічні засади екзистенціалізму в розвитку літературознавчої компетентності
ЛО Базиль
Вісник Черкаського університету. Серія" Педагогічні науки", 5-9, 2011
82011
Development of entrepreneurial competence in design education
Л Базиль, В Орлов, О Фурса, Л Оружа
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (37), 493-502, 2021
72021
Літературознавча діяльність учителя у системі шкільної літературної освіти
Л Базиль
Українська мова і література в школі, 20-25, 2013
72013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20