Людмила Олександрівна Базиль
Людмила Олександрівна Базиль
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури як системний особистісно-професійний феномен
ЛО Базиль
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 35-42, 2013
19*2013
Становлення і розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918–1938 рр
ЛО Базиль
авт…. канд. пед. наук 13 (02), 2004
182004
Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури як системний особистісно-професійний феномен
ЛО Базиль
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 35-42, 2013
172013
Фахова практика вчителя-словесника: навч. посіб.
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
Луганськ: Ноулідж, 2011
142011
Мовно-літературна освіта в Україні погляд крізь роки: навчальний посібник
ОМ Семеног, ЛО Базиль
К.: Педагогічна думка, 2008
102008
Становлення шкільної літературної освіти в Україні (на матеріалі літературних джерел 20-30-х рр. ХХ століття): навч. посіб.
О Семеног, ЛО Базиль
Київ-Глухів: РВВ ГДПУ, 2006
102006
Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури
ЛО Базиль
Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова 574, 1-574, 2015
92015
Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти
ЛО Базиль
ScienceRise 9 (5 (14)), 2015
92015
Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури
ЛО Базиль
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
72016
Практика в системі фахової осві ти вчителя словесника: навчальний посібник
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
К.: Фенікс 285, 2008
72008
Літературознавча діяльність учителя у системі шкільної літературної освіти
Л Базиль
Українська мова і література в школі, 20-25, 2013
62013
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі
МД Прищак, ОБ Залюбівська
ВНТУ, 2019
52019
Літературознавчі дослідження студентів-філологів: теорія і методика
Л Базиль, В Пустовіт
Луганськ: "Ноулідж", 2012
52012
Сутність літературознавчої компетентності вчителя-філолога в контексті парадигмальних змін у системі освіти
ЛО Базиль
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psyhology, III (22), 6-14, 2015
42015
Педагогічні інновації в системі сучасної освіти
ЛО Базиль
Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти, 11-17, 2014
42014
Формирование литературоведческой компетентности будущих учителей-словесников в системе профессиональных практик
Л Базыль
Thevalue system of modern society: Pedagogical, psychological and …, 2012
42012
Технологія формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників у системі фахових практик
ЛО Базиль
Українська мова і література в школі, 40-45, 2012
42012
Використання творчої спадщини Григорія Ващенка у фаховій підготовці вчителів-словесників
Л Базиль
Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. - № 11. – С. 34 …, 2007
42007
Основи теоретичної підготовки студентів філологічних факультетів на матеріалі літературознавчих дисциплін
Л Базиль
Вісник Глухівського педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки …, 2006
42006
Діагностування розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників
Л Базиль
ScienceRise 1 (5 (18)), 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20