Людмила Олександрівна Базиль
Людмила Олександрівна Базиль
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Становлення і розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918–1938 рр
ЛО Базиль
авт…. канд. пед. наук 13 (02), 2004
212004
Мовно-літературна освіта: погляд крізь роки
Л Базиль, О Семеног
Київ: "Фенікс", 2008
16*2008
Мовна особистість учителя в художній літературі
Л Базиль, О Семеног
Київ: Фенікс, 2008
16*2008
Фахова практика вчителя-словесника: навч. посіб.
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
Луганськ: Ноулідж, 2011
152011
Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури у контексті наукових підходів
ЛО Базиль
Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога, 31-36, 2012
132012
Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: Навч. посіб
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
К.: Фенікс 285, 2008
132008
Становлення шкільної літературної освіти в Україні (на матеріалі літературних джерел 20-30-х рр. ХХ століття): навч. посіб
ОМ Семеног, ЛО Базиль
Київ-Глухів: РВВ ГДПУ, 2006
122006
Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури
ЛО Базиль
Дис. д-ра пед. наук). Національний педагогічний університет імені МП …, 2016
112016
Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури як системний особистісно-професійний феномен
ЛО Базиль
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 35-42, 2013
9*2013
Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури
ЛО Базиль
Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова 574, 1-574, 2015
82015
Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти
ЛО Базиль
ScienceRise 9 (5 (14)), 2015
82015
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі
МД Прищак, ОБ Залюбівська
ВНТУ, 2019
72019
Літературознавча діяльність учителя у системі шкільної літературної освіти
Л Базиль
Українська мова і література в школі, 20-25, 2013
62013
Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури як системний особистісно-професійний феномен
ЛО Базиль
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 35-42, 2013
62013
Формирование литературоведческой компетентности будущих учителей-словесников в системе профессиональных практик
Л Базыль
Thevalue system of modern society: Pedagogical, psychological and …, 2012
62012
Літературознавчі дослідження студентів-філологів: теорія і методика
Л Базиль, В Пустовіт
Луганськ: "Ноулідж", 2012
52012
Методологічні засади екзистенціалізму в розвитку літературознавчої компетентності
ЛО Базиль
Вісник Черкаського університету. Серія" Педагогічні науки", 5-9, 2011
52011
Використання творчої спадщини Григорія Ващенка у фаховій підготовці вчителів-словесників
Л Базиль
Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. - № 11. – С. 34 …, 2007
52007
Основи інноваційного підприємництва: програма навчальної дисципліни для закладів професійної (професійно-технічної) освіти
СВ Алєксєєва, ЛО Базиль, ВБ Байдулін, НМ Ваніна, ЛМ Єршова, ...
Професійна освіта 2 (83), 33-35, 2019
42019
Консультування із професійної кар’єри як важливий чинник самореалізації майбутніх фахівців
Л Базиль, В Орлов
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology,, 2018
42018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20