Follow
Краснобокий Юрій Миколайович
Краснобокий Юрій Миколайович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Словник-довідник науковця-початківця
ЮМ Краснобокий, КМ Левківський
Київ: НМЦВО, 2001
522001
Інтеграція знань з циклу природничо-наукових дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (теоретичний аспект)
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Физико-математическое образование, 155-159, 2017
182017
Актуальність природничо-наукових дисциплін у інтеграційному розрізі компетентнісної парадигми освіти
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2013
142013
Словник-довідник термінів з інноваційних технологій навчання
ЮМ Краснобокий, ВФ Мішкурова, МІ Пащенко
К.: Науковий світ, 2003
122003
Теорія і методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання природничих дисциплін
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2018
102018
ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН У СВІТЛІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
ЮМ Краснобокий, ІА Ткаченко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі, 83-89, 2013
102013
Застосування інтерактивних технологій як складової у системі фахової підготовки студентів фізико-математичного профілю
І Ткаченко, Ю Краснобокий
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 101-108, 2009
82009
Інформаційне середовище як матриця наукової картини світу
ЮМ Краснобокий, ІА Ткаченко
Физико-математическое образование, 80-87, 2019
72019
Місце і значення природничих наук у Концепції сталого розвитку
ЮМ Краснобокий, ІА Ткаченко
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2016
72016
О необходимости пересмотра содержания образовательного процесса по физике
ЮМ Краснобокий
72011
Методологічні засади формування змісту підручника інтегрованого характеру
ЮМ Краснобокий, ІА Ткаченко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2018
62018
Физика в системе интеграции естественнонаучных дисциплин
ЮМ Краснобокий
62013
Збірник задач з астрофізичним змістом
ЮМ Краснобокий
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2013
62013
Збірник задач з астрофізичним змістом
ЮМ Краснобокий, ІА Ткаченко, ВІ Хитрук
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2013
62013
До питання про сучасний етап формування фізичної картини світу
ЮМ Краснобокий, ММ Яровий
62012
Комплексний підхід до підготовки учителів фізико-математичних дисциплін з використанням ІКТ
ЮМ Краснобокий
К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 99, 2009
62009
Розв’язування задач з фізики (Квантова фізика. Фізика атома та атомного ядра.)
ЮМ Краснобокий
Умань: СПД Жовтий, 2008
62008
Особливості підготовки майбутніх вчителів фізики до використання інформаційно-комунікаційних технологій
МТ Мартинюк, МВ Дудик, ЮМ Краснобокий
Зб. наук. пр.-К.: НПУ імені МП Драгоманова, 293, 2007
62007
Магістерська робота у педагогічному вузі: посіб. для студентів-магістрантів
ОІ Безлюдний, ЛЄ Ковальов, ЮМ Краснобокий
К.: Наук. світ, 2000
62000
Системно-синергетичний підхід у фаховій підготовці майбутнього вчителя природничих наук
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Физико-математическое образование, 112-118, 2020
52020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20