Оля Потапчук, Olga Potapchuk
Оля Потапчук, Olga Potapchuk
TНПУ ім. В. Гнатюка
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОІ Потапчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
82016
Мобильные информационно-коммуникационние технологии обучения в профессиональной подготовке будущих инженеров-педагогов
ОИ Потапчук
Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU …, 2015
42015
Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в сучасних умовах інформатизації навчального процесу
ОІ Потапчук
Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія …, 2015
3*2015
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці інженерів-педагогів
ОІ Потапчук
Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2015
3*2015
Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
ОІ Потапчук
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка …, 2015
22015
Особливості проектної діяльності студентів в навчальному процесі закладів вищої освіти
О Потапчук
Молодь і ринок, 2019
12019
Формування готовності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій до професійної діяльності
РМ Горбатюк, ОІ Потапчук
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Вінницький …, 2017
12017
Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності
ОІ Потапчук
Вісник національного університету оборони України, 144–149., 2014
1*2014
Application of Web-technologies in the educational process of higher educational institutions of Ukraine
O Potapchuk
Journal of Education, Health and Sport 8 (2), 235-242, 2018
2018
Організація самостійного навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти
ПО І.
Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут …, 2018
2018
Сучасні інформаційні технології
ГІВ Потапчук О. І.
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Середня освіта …, 2018
2018
Професійна підготовка педагогічних фахівців засобами інтернет-технологій
ПО І.
Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно- педагогічного та …, 2018
2018
The role of Internet technologies in the process of professional training of pedagogical specialists in a branch of computer technologies
P O.
Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукраїнської науково-практичної …, 2018
2018
Досвід впровадження в навчальний процес підготовки майбутніх фахівців професійної освіти системи управління мобільним навчанням MLE-Moodle.
ПО І.
Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle …, 2018
2018
Використання сучасних інтернет-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ України
ПО І.
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 2018
2018
Організація процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі компютерних технологій
ПО І.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та …, 2018
2018
Методика застосування сучасних мультимедійних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх педагогів
О Потапчук
Молодь і ринок, 2018
2018
Організація процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі компютерних технологій
ОІ Потапчук
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та …, 2018
2018
Комп’ютерні технології в навчальному процесі
ОІ Потапчук, ІБ Луцик
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2017
2017
Програма кваліфікаційного екзамену
ОІП Р. М. Горбатюк, І. М. Цідило, І. Б. Луцик
64 с., 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20