Ольга Потапчук, Olha Potapchuk,
Ольга Потапчук, Olha Potapchuk,
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОІ Потапчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
142016
Мобильные информационно-коммуникационние технологии обучения в профессиональной подготовке будущих инженеров-педагогов
ОИ Потапчук
Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU …, 2015
62015
Application of Web-technologies in the educational process of higher educational institutions of Ukraine
O Potapchuk
Journal of Education, Health and Sport 8 (2), 235-242, 2018
42018
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці інженерів-педагогів
ОІ Потапчук
Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2015
42015
Формування готовності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій до професійної діяльності
РМ Горбатюк, ОІ Потапчук
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Вінницький …, 2017
32017
Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
ОІ Потапчук
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка …, 2015
32015
Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в сучасних умовах інформатизації навчального процесу
ОІ Потапчук
Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія …, 2015
3*2015
Гіперо-гіпонімічні відношення в системі економічних термінів
О Потапчук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
32014
Особливості проектної діяльності студентів в навчальному процесі закладів вищої освіти
О Потапчук
22019
Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності
ОІ Потапчук
Вісник національного університету оборони України, 144–149., 2014
1*2014
Роль дистанційного навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів
ОІ Потапчук, ІВ Гевко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Застосування 3D-технологій при підготовці майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних
ОІ Потапчук, ОЄ Зарванська
Київський університет ім. Б. Грінченка, 2020
2020
Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів
ОІ Потапчук, ММ Ожга, ОБ Ящик
Наукові записки : зб. наук. праць. Серія : Педагогіка., С. 32-41., 2020
2020
Особливості професійної компетентності педагога як умова ефективності підготовки майбутніх фахівців професійної освіти
ОІ Потапчук, ІБ Луцик
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2020
2020
Formation of practical skills modeling and printing of three-dimensional objects in the process of professional training of IT specialists
IL Pavlo Koliasa Ihor Hevko, Olha Potapchuk, Taras Sitkar
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9553717130803901623 …, 2020
2020
Роль сучасних інформаційних технологій у навчальному просесі ЗВО України
О Потапчук
2019
Особливості застосування хмарних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців професійної освіти
ОІ Потапчук, ІВ Гевко
2019
Застосування методу проектів в процесі підготовки фахівців професійної освіти
ОІ Потапчук
2019
Особливості застосування методу проектів в процесі підготовки фахівців професійної освіти
О Потапчук, І Луцик
2019
Організація самостійного навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти
ПО І.
Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20