Оля Потапчук, Olga Potapchuk
Оля Потапчук, Olga Potapchuk
TНПУ ім. В. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОІ Потапчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
102016
Мобильные информационно-коммуникационние технологии обучения в профессиональной подготовке будущих инженеров-педагогов
ОИ Потапчук
Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU …, 2015
52015
Формування готовності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій до професійної діяльності
РМ Горбатюк, ОІ Потапчук
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Вінницький …, 2017
32017
Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в сучасних умовах інформатизації навчального процесу
ОІ Потапчук
Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія …, 2015
3*2015
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці інженерів-педагогів
ОІ Потапчук
Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2015
32015
Особливості проектної діяльності студентів в навчальному процесі закладів вищої освіти
О Потапчук
22019
Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
ОІ Потапчук
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка …, 2015
22015
Application of Web-technologies in the educational process of higher educational institutions of Ukraine
O Potapchuk
Journal of Education, Health and Sport 8 (2), 235-242, 2018
12018
Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності
ОІ Потапчук
Вісник національного університету оборони України, 144–149., 2014
1*2014
Роль сучасних інформаційних технологій у навчальному просесі ЗВО України
О Потапчук
2019
Особливості застосування хмарних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців професійної освіти
ОІ Потапчук, ІВ Гевко
2019
Застосування методу проектів в процесі підготовки фахівців професійної освіти
ОІ Потапчук
2019
Організація самостійного навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти
ПО І.
Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут …, 2018
2018
Сучасні інформаційні технології
ГІВ Потапчук О. І.
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Середня освіта …, 2018
2018
Професійна підготовка педагогічних фахівців засобами інтернет-технологій
ПО І.
Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно- педагогічного та …, 2018
2018
The role of Internet technologies in the process of professional training of pedagogical specialists in a branch of computer technologies
P O.
Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукраїнської науково-практичної …, 2018
2018
Досвід впровадження в навчальний процес підготовки майбутніх фахівців професійної освіти системи управління мобільним навчанням MLE-Moodle.
ПО І.
Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle …, 2018
2018
Використання сучасних інтернет-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ України
ПО І.
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 2018
2018
Організація процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі компютерних технологій
ПО І.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та …, 2018
2018
Методика застосування сучасних мультимедійних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх педагогів
О Потапчук
Молодь і ринок, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20