Підписатись
Ольга Потапчук, Olha Potapchuk,
Ольга Потапчук, Olha Potapchuk,
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОІ Потапчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
232016
Formation of practical skills modeling and printing of three-dimensional objects in the process of professional training of IT specialists
I Hevko, O Potapchuk, T Sіtkar, I Lutsyk, P Koliasa
E3S Web of Conferences 166, 10016, 2020
222020
Implementation of web resources using cloud technologies to demonstrate and organize students’ research work
IV Hevko, IB Lutsyk, II Lutsyk, OI Potapchuk, VV Borysov
Journal of physics: Conference series 1946 (1), 012019, 2021
152021
Methods building and printing 3D models historical architectural objects
I Hevko, O Potapchuk, I Lutsyk, V Yavorska, V Tkachuk
142020
Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
ОІ Потапчук
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка …, 2015
122015
Формування готовності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій до професійної діяльності
РМ Горбатюк, ОІ Потапчук
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Вінницький …, 2017
102017
Features of application of information technologies in modern tourism
VV Yavorska, IV Hevko, VA Sych, OI Potapchuk, KV Kolomiyets
Journal of Geology, Geography and Geoecology 28 (3), 591-599, 2019
82019
Application of web-technologies in the educational process of higher educational institutions of Ukraine
O Potapchuk
Journal of Education, Health and Sport 8 (2), 235-242, 2018
82018
Orhanizatsiino-pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh inzhenerivpedahohiv do profesiinoi diialnosti z vykorystanniam informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii …
OI Potapchuk
Seriia «Pedahohika, sotsialna robota». Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho …, 2015
72015
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці інженерів-педагогів
ОІ Потапчук
Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2015
7*2015
Implementation of the concept of a smart university in terms of distance education
OI Potapchuk, IB Lutsyk, IV Hevko, BB Buyak
Information Technologies and Learning Tools 92 (6), 140-153, 2022
62022
Особливості проектної діяльності студентів в навчальному процесі закладів вищої освіти
ОІ Потапчук
62019
Мобильные информационно-коммуникационние технологии обучения в профессиональной подготовке будущих инженеров-педагогов
ОИ Потапчук
Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU …, 2015
62015
Current trends in the development of pedagogical systems of ukraine in the conditions of digitalization of society
O Potapchuk
Journal of Education, Health and Sport 13 (1), 300-309, 2023
52023
Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в сучасних умовах інформатизації навчального процесу
ОІ Потапчук
Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія …, 2015
5*2015
Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів
ОІ Потапчук, ММ Ожга, ОБ Ящик
Наукові записки : зб. наук. праць. Серія : Педагогіка., С. 32-41., 2020
4*2020
Mathematical modeling of energy-efficient active ventilation modes of granary
I Lutsyk, Y Franko, V Rak, I Lutsyk, R Leshchii, O Potapchuk
2019 9th international conference on advanced computer information …, 2019
32019
Методичні аспекти застосування хмарних технологій в освітньому процесі
РМ Горбатюк, ОІ Потапчук
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Вінницький …, 2016
32016
Гіперо-гіпонімічні відношення в системі економічних термінів
О Потапчук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
32014
The Method of Teaching Graphic 3D Reconstruction of Architectural Objects for Future IT Specialists
IV Hevko, OI Potapchuk, IB Lutsyk, VV Yavorska, LS Hiltay, OB Stoliar
AET 2020, 119, 2022
22022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20