Оксана Адлер
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч. 2. Організація виробництва
МІ Небава
Вінниця: ВНТУ, 2011
612011
Вмонтовані гідравлічні приводи конвеєрів з гнучким тяговим органом, чутливі до зміни навантаження
ЛК Поліщук, ОО Адлер
ВНТУ, 2010
192010
Економічна діагностика
ОО Адлер
ВНТУ, 2012
132012
Дослідження динаміки привода конвеєра зі змінним навантаженням
ЛК Поліщук, ОО Адлер, ЛК Полищук, ОА Адлер
Вібрації в техніці та технологіях 3: 35-37., 2009
82009
Аналіз конкурентоспроможності продукції за допомогою матричного методу оцінки на прикладі ВАТ “Укртелеком”
ОО Адлер, ІВ Охріменко
Хмельницький національний університет, 2011
72011
Економіко-математичне моделювання конкурентоспроможності банків
ВВ Койбічук
м. Харків ТОВ «Рейтинг», 2015
52015
Економiка та органiзацiя виробничої дiяльностi пiдприємства
МI Небава, ОО Адлер, ОЙ Лесько
52011
Вибір параметрів вмонтованого гідравлічного приводу з пристроєм керування
ЛК Поліщук, ОО Адлер, М Салех
Машинознавство.№ 6: 36-40., 2010
52010
Математичне моделювання гідравлічного мотор-барабана стрічкового конвеєра
ЛК Поліщук, ОО Адлер
Наукові нотатки.—Луцьк, 273-282, 2005
52005
Застосування системного підходу під час прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
ОО Адлер
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Економічні науки.–Вінниця: ВНАУ, 174-178, 2012
42012
Оцінка ефективності управління персоналом підприємства на прикладі ПрАТ «Вінницький завод «Маяк»
ОО Адлер, КЛ Яворська
Причорноморські економічні студії. Вип. 27, ч. 1.: 101-106., 2018
32018
АналіЗ економічноЇ ефективностІ впровадженнЯ нОвОгО обладнаннЯ нА кар'єраХ відкритОгО видобуваннЯ корисниХ копалиН
ЛК Поліщук, ОО Адлер, ЛК Полищук, ОА Адлер
НПП ЧП «Технологический Центр», 2015
32015
Вступ до фаху. Менеджер і команда: теоретичні та практичні аспекти
СМ Кізян, МІ Небава, ОО Адлер
ВНТУ, 2014
32014
Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента
ОО Адлер, ЛП Руда, СС Мацкевічус
ВНТУ, 2019
22019
Роль та пріоритетність аналізу господарської діяльності в системі управління виробничим підприємством
ОО Адлер, ОЙ Лесько, КЛ Яворська
Проблеми системного підходу в економіці, 51-55, 2018
22018
Конкурентні переваги вмонтованих приводів конвеєрів підіймально-транспортувальних машин
ЛК Поліщук, ОО Адлер, ОО Коваль, ЛК Полищук, ОА Адлер, ОА Коваль
Національний університет «Львівська політехніка», 2015
22015
До питання формування еквівалентного обміну в системі економічних відносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК
НМ Тарасюк, ОО Адлер, ОГ Ратушняк
ВНТУ, 2013
22013
Гідравлічний мотор-барабан стрічкового конвеєра стріли відвалоутворювача [Tекст]
ЛК Поліщук, ОО Адлер
Промислова гідравліка і пневматика, 16, 2007
22007
Стан та перспективи розвитку ринку праці у Вінницькій області
ЛП Руда, ОО Адлер, ІЛ Соломонюк
Інфраструктура ринку. Вип. 29: 366–371., 2019
12019
Аналіз господарської діяльності в системі управління сучасним підприємством
ОО Адлер
Перспективні напрями розвитку національної економіки в умовах змін ринкового …, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20