Софія Юрій
Софія Юрій
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене chtei-knteu.cv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства
СМ Юрій
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні досягнення європейської …, 2010
13*2010
Податкова система України: становлення та розвиток
СМ Юрій
122014
Роль політики управління оборотними активами в системі фінансового менеджменту підприємства
СВ Рилєєв, СМ Юрій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
122009
Теоретичні засади місцевого самоврядування: законодавче визначення та перспективи розвитку
СМ Юрій
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
32016
Вплив фінансового ринку на розвиток національної економіки
СМ Юрій, ОМ Штефанович
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 159-164, 2009
32009
Харчова промисловість в господарському комплексі України
СМ Юрій
Третя всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Україна наукова …, 2007
3*2007
Теоретичні питання інформаційної модернізації казначейського обслуговування бюджетів
СМ Юрій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2019
22019
Теоретичні та практичні аспекти функціонування Державної казначейської служби в бюджетній системі України
С Юрій
URL: http://economyandsociety. in. ua/journal/16_ukr/132. pdf. систем, 2018
22018
Банківський контролінг: теоретичні основи організації
СМ Юрій
Молодий вчений, 789-792, 2017
22017
Концептуальні підходи до аналізу оборотного капіталу
СМ Юрій
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 184-188, 2016
22016
Шляхи оптимізації структури оборотного капіталу
СМ Юрій
Науковий вісник Херсонського Державного університету, 178-181, 2015
2*2015
Державний борг України: реалії сьогодення
СМ Юрій
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
22014
Статистично-економічний аналіз оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей харчової промисловості: регіональний аспект
СМ Юрій, СВ Рилєєв
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 378-385, 2012
2*2012
Резервний капітал як джерело формування власного капіталу
СМ Юрій
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка, 230-233, 2012
22012
Ефективність використання оборотних активів харчової промисловості: регіональний аспект
СВ Рилєєв, СМ Юрій
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки …, 0
2
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
С РИЛЄЄВ, Ю Софія
Світ фінансів, 130, 2007
1*2007
Вплив офшорів на світову та національну економіку
СМ Юрій, ЛІ Простебі
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2018
2018
Фінансові аспекти функціонування тиристичної галузі
СМ Юрій
Міжнародна науково-практична конференція "Туризм як пріоритетний напрям …, 2015
2015
Підходи до оцінювання ефективності використання оборотного капіталу
СМ Юрій
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінансове забезпечення …, 2015
2015
Финансовый мониторинг в банковской сфере Украины
СМ Юрій
Уральский научный весник, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20