Kateryna G. Naumik-Gladka
Kateryna G. Naumik-Gladka
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управление мотивацией
МС Доронина, ЕГ Наумик, ОВ Соловьев
монография/МС Доронина, ЕГ Наумик, ОВ Соловьев, 2006
802006
Уточнення змісту поняття «рекрутинг» як інструменту гармонізації комунікаційних процесів в організації
КГ Наумік, ІЮ Жиляєва
Проблеми економіки, 56-60, 2010
102010
Організаційна культура
МС Дороніна, КГ Наумік
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання/МС …, 2006
82006
Розвиток мотивації персоналу підприємства
КГ Наумік
Наумік Катерина Георгіївна, 2003
62003
Особенности современного изучения мотивации персонала
МС Доронина, ЕГ Наумик
Вестник ХГПУ. Сер." Техн. прогресс и эффект, производства, 27-30, 2000
62000
Регіональна соціально-економічна політика. Статистичні методи у державному управлінні : Навчальний посібник
ТОК Наумік Катерина Георгіївна
Х.: Вид. ХНЕУ, 2012
42012
Організаційна культура як фактор забезпечення конкурентоспроможності банків
ВЯ Вовк, КГ Наумік
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
42009
Організаційна культура як фактор забезпечення конкурентоспроможності банків
ВЯ Вовк, КГ Наумік
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
42009
Проблеми державного управління: теорія і практика діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування контрольованих прикордонних районів:[монографія]
Н КГ, К ІВ, К ТО
Х.: Вид-во ХНЕУ, 132 с, 2010
32010
Взаимосвязь затрат на коммуникационную деятельность в аспекте маркетинга и общей эффективности субъектов производственной сферы
ЕГ Наумик, НВ Струпинская
Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, 238-246, 2013
22013
Комунікаційні мережі як інструмент ефективного управління
КГ Наумік, ШН М.
Управління розвитком, 180–181, 2011
22011
Державне регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності в системі економічної безпеки України
КГ Наумік-Гладка
Проблеми економіки, 87-92, 2015
12015
Теоретико-методологічний базис державного регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності
КГ Наумік
Бізнес Інформ, 336-340, 2013
12013
Комунікаційний комплекс національної економіки
КГ Наумік
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2012
12012
Корпоративна культура як інструмент ефективного управління у фінансово-кредитних установах
ВЯ Вовк, КГ Наумік
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2010
12010
Понятие «социализация» как основа формирования социального капитала предприятия
ЕГ Наумик, АИ Нечепуренко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 325-329, 2006
12006
Зарубіжні моделі мотивації персоналу та можливість їх застосування в Україні
СВ Писаренко, СС Ващенко, МВ Мороз
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 72-75, 2019
2019
Проблеми забезпечення економічної безпеки держави в умовах становлення інформаційної економіки
НГК Г.
2015
Проблеми забезпечення економічної безпеки держави в умовах становлення інформаційної економіки
НГК Г.
2015
Програмні продукти в туристичному бізнесі
КГ Наумік-Гладка, АЛ Щука
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 59-62, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20