Підписатись
Людмила Цюпа
Людмила Цюпа
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, факультет іноземних мов, кафедра
Підтверджена електронна адреса в pnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перекладацькі трансформації авторських афоризмів Давіда Фонкіноса в романі Наші розставання
НЯ Яцків, ЛВ Цюпа
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
62018
Образ Дому у романі Марі-Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця»
ЦЛВ 1. Яцків Н.Я.
Закарпатські філологічні студії 2 (17), С.143-148, 2021
32021
Проблематика еквівалентності перекладу авторських афоризмів ( на матеріалі роману «Nos séparations» Давіда Фонкіноса та його перекладу «Наші розставання» Антона Кушніра)
ЦЛ В.
Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: Міжнародна науково …, 2020
2020
Екстралінгвальні особливості зміни словникового складу французької мови.
ЦЛВ 3. Ковбанюк М.І.
Matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Monaco …, 2020
2020
Практика Compréhension oral на заняттях з французької мови у закладах вищої освіти
ЦЛ В.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання іноземних …, 2019
2019
Поліфонія лінгвокультуреми «marron» у сучасній французькій мові.
ЦЛ В.
Івано-Франківськ: «НАІР», 136, 2018
2018
Перекладацькі трансформації авторських афоризмів Давіда Фонкіноса у романі «Наші розставання»
ЦЛ В., ЯН Я.
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського …, 2018
2018
Поліфонія лінгвокультуреми «marron» у сучасній французькій мові.
ЦЛ В.
Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво …, 2018
2018
Лінгвокультурна адаптація реалії «maquis» в українських перекладах новели Проспера Меріме «Матео Фальконе»
ЦЛ В.
Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво …, 2017
2017
Структурно-семантичні особливості афоризмів Давіда Фонкіноса в романі «Наші розставання» та їх адекватність в перекладі
ЦЛ В.
Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної …, 2017
2017
Безеквівалентна лексика як джерело збагачення словникового складу французької мови в результаті імміграційних процесів ХХ століття.
ЦЛ В.
Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції., 89-90, 2016
2016
Способи вираження слів-реалій у перекладі роману Давіда Фонкіноса «Наші розставання».
ЦЛ В.
Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної …, 2016
2016
Стратегії адекватного перекладу фразеологізмів (на матеріалі роману Давіда Фонкіноса «Наші розставання»).
ЦЛ В.
Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної …, 2015
2015
Особливості лінгвокультурної адаптації новели Проспера Меріме «Матео Фальконе» в українських перекладах.
ЦЛ В.
Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук …, 2014
2014
Освоєння французьких запозичень з префіксами de-, dés-, di-, dis- (де-, диз-, ди-, дис-) в сучасній українській мові .
ЦЛ В.
Cучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15