Сергій Георгійович Дрига
Сергій Георгійович Дрига
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки та фінансів
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Мале підприємництво України: становлення, механізми управління та підтримки: монографія
СГ Дрига
К.: ТОВ «ДКС центр, 2009
652009
Інституціональне забезпечення економічної безпеки України
ДД Буркальцева, ТГ Василців, СГ Дрига, ІІ Мазур
Знання України, 2012
532012
Мікрокредитування малого підприємництва
ЗС Варналій, СГ Дрига, ЛЛ Тарангул
Ірпінь: НУДПСУ, 2008
292008
Кооперація великих і малих підприємств як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємництва України
З Варналій, С Дрига
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-15, 2010
202010
Мале пiдприємництво України: становлення, механiзми управлiння та пiдтримки: монографiя
СГ Дрига
142009
Диспропорції в структурі капіталу підприємства та їх вплив на фінансові показники роботи підприємства
СГ Дрига, ІД Міщенко
Молодий вчений, 441-445, 2017
92017
Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в країнах Європейського Союзу
СГ Дрига
Ефективна економіка, 2009
72009
Підтримка малого підприємництва: економічна та соціальна доцільність
СГ Дрига
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-12, 2007
72007
Програмно-цільовий підхід та інституційний стан державної політики підтримки малого підприємництва
СГ Дрига
Економіка та держава, 11-15, 2010
62010
Розвиток малих пiдприємств (статистичне оцiнювання впливу на економiчне зростання та конкурентоспроможнiсть країни): монографiя
IГ Манцуров, СС Ваща, СГ Дрига
62009
Особливості структури механізму кредитування малого бізнесу
ОМ Біломістний
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 61-65, 2013
52013
Створення державного інституту сприяння розвитку малого підприємництва
СГ Дрига
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
52010
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
ЄМ Севрук, СГ Дрига
ЖДТУ, 2017
32017
Управління власним капіталом торговельних підприємств у кризових умовах господарювання
СГ Дрига, ІД Міщенко
Проблемы экономики, 2017
32017
Мале підприємництво в україні та країнах європейського союзу: зростання гетерогенності
СГ Дрига
Ефективна економіка, 2010
32010
Презумпція державного управління малою економікою як передумова її прогнозованого розвитку
СГ Дрига
Економіка та держава, 92-95, 2009
32009
Макроекономічні чинники становлення та розвитку системи інноваційного підприємництва
СГ Дрига
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 120-125, 2009
32009
Еквівалентність мінових відносин між державою та платниками податків
СГ Дрига
Наук. вісн. Нац. ун-ту держ. податков. служби України (економіка, право), 41, 2008
32008
Сучасні підходи до трактування сутності оборотних активів
СГ Дрига, ЄМ Севрук
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
22015
Політико-економічний аспект «державно-приватного партнерства»
СГ Дрига, IC Гордійчук
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20