Подписаться
Сергій Георгійович Дрига
Сергій Георгійович Дрига
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки та фінансів
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мале підприємництво України: становлення, механізм управління та підтримки: монографія
СГ Дрига
К.: ДКС центр, 2009
772009
Інституціональне забезпечення економічної безпеки України
ДД Буркальцева
Знання України, 2012
732012
Мікрокредитування малого підприємництва
ЗС Варналій, СГ Дрига, ЛЛ Тарангул
Ірпінь: НУДПСУ, 2008
382008
Кооперація великих і малих підприємств як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємництва України
З Варналій, С Дрига
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-16, 2010
262010
Диспропорції в структурі капіталу підприємства та їх вплив на фінансові показники роботи підприємства
СГ Дрига, ІД Міщенко
Молодий вчений, 441-445, 2017
222017
Мале пiдприємництво України: становлення, механiзми управлiння та пiдтримки: монографiя
СГ Дрига
142009
Підтримка малого підприємництва: економічна та соціальна доцільність
СГ Дрига
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-12, 2007
112007
Особливості структури механізму кредитування малого бізнесу
ОМ Біломістний
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 61-65, 2013
102013
Програмно-цільовий підхід та інституційний стан державної політики підтримки малого підприємництва
СГ Дрига
Економіка та держава, 11-15, 2010
102010
Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в країнах Європейського Союзу
СГ Дрига
Ефективна економіка, 2009
92009
Управління власним капіталом торговельних підприємств у кризових умовах господарювання
СГ Дрига, ІД Міщенко
Проблемы экономики, 164-169, 2017
82017
Створення державного інституту сприяння розвитку малого підприємництва
СГ Дрига
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
72010
Розвиток малих пiдприємств (статистичне оцiнювання впливу на економiчне зростання та конкурентоспроможнiсть країни): монографiя
IГ Манцуров, СС Ваща, СГ Дрига
62009
Теоретичні основи розбудови ефективної системи підприємництва в Україні
С Дрига
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-15, 2008
62008
Мале підприємництво в україні та країнах європейського союзу: зростання гетерогенності
СГ Дрига
Ефективна економіка, 2010
42010
Макроекономічні чинники становлення та розвитку системи інноваційного підприємництва
СГ Дрига
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 120-125, 2009
42009
Становлення парадигми інноваційного розвитку вітчизняного підприємництва: макроекономічні передумови
СГ Дрига
Вісник Хмельницького національного університету, 269-275, 2009
32009
Презумпція державного управління малою економікою як передумова її прогнозованого розвитку
СГ Дрига
Економіка та держава, 92-95, 2009
32009
Еквівалентність мінових відносин між державою та платниками податків
СГ Дрига
Наук. вісн. Нац. ун-ту держ. податков. служби України (економіка, право), 41, 2008
32008
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
ЄМ Севрук, СГ Дрига
ЖДТУ, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20