Follow
Наталія Вірстюк N. Virstyuk NG Virstyuk
Наталія Вірстюк N. Virstyuk NG Virstyuk
Професор медицини
Verified email at ifnmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Clinical and experimental study of spirulina efficacy in chronic diffuse liver diseases
EM Gorban, MA Orynchak, NG Virstiuk, LP Kuprash, TM Panteleĭmonova, ...
Likars' ka Sprava, 89-93, 2000
262000
Роль факторов роста в патогенезе поражений печени у больных с метаболическим синдромом и хроническим бескаменным холециститом
НГ Вирстюк, НР Сенютович
Клиническая медицина 91 (9), 22-25, 2013
202013
Дисбактеріоз кишечника у чоловіків, хворих на вугрову хворобу, та його взаємозв’язок з тяжкістю клінічного перебігу захворювання
ОМ Шупенько, ВІ Степаненко
Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО Торсуєва, 15-27, 2013
142013
Клініко–патогенетичні особливості перебігу хронічного ерозивного Нelicobacter pylori–асоційованого гастриту з урахуванням функціонального стану печінки
НГ Вірстюк, НС Гаврилюк
Сучасна гастроентерологія, 11-15, 2010
142010
Вплив цитокінів на перебіг хронічного гепатиту С
ЄМ Нейко, НГ Вірстюк
Журн. АМН України 7 (3), 576-583, 2001
112001
Морфологічні особливості змін тканини печінки при алкогольній хворобі печінки на різних стадіях її розвитку
НГ Вірстюк, ІО Михайлюк, ОВ Каленська
Гал. лікарськ. вісник 10 (2), 41-43, 2003
72003
Діагностичне значення інтерлейкіну-10 у хворих на хронічний гепатит С
НГ Вірстюк
Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителей и их …, 2001
62001
Перебіг стабільної ішемічної хвороби серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки в реабілітаційному періоді після реваскуляризаційних втручань
ІІ Вакалюк, НГ Вірстюк
Вісник наукових досліджень, 23-25, 2016
42016
Особливості перебігу псоріазу у хворих з метаболічним синдромом
НГ Вірстюк, МС Волошинович
Український журнал дерматології, венерології, косметології, 19-22, 2011
42011
P1021: Effects of ursodeoxycholic acid and pioglitazone long therapy on NASH course
N Virstyuk, O Deltsova, S Geraschenko
Journal of Hepatology, S730, 2015
32015
The role of growth factors in pathogenesis of hepatic lesions in patients with metabolic syndrome and chronic non-calculous cholecystitis
NG Virstiuk, NR Seniutovich
Klinicheskaia Meditsina 91 (9), 22-25, 2013
32013
State of endogenous intoxicationand immuneinflammatory response in patients with alcoholic liver cirrhosis associated with nonalcoholic fatty liver disease
NR Matkovska, NH Virstiuk, UV Balan
Гастроентерологiя 53 (2), 91-97, 2019
22019
Диагностическая ценность допплерографического исследования при гепаторенальном синдроме
НГ Вирстюк, НА Сливка
Гастроентерологiя 51 (1), 8-15, 2017
22017
Оцінка стану гігієни ротової порожнини у хворих з генералізованим пародонтитом ІІ ступеня та гіпертонічною хворобою ІІ стадії
ТІ Вівчаренко, ММ Рожко
Галицький лікарський вісник, 12-15, 2016
22016
554 EFFECTS OF URSODEOXYCHOLIC ACID AND L-ORNITHINEL-ASPARTATE ON HEPATOCYTES CHANGES IN ALD PATIENTS
N Virstyuk, O Deltsova, S Geraschenko, L Kovalchuk
Journal of Hepatology, S226, 2013
22013
Акне і результати застосування системних ретиноїдів
НВ Данилюк, НГ Вірстюк
Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО Торсуєва, 34-40, 2013
22013
Зміни функціонального стану печінки у хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз
НГ Вірстюк, ЛО Сенчук
Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО Торсуєва, 165-166, 2012
22012
Ефективність інвазивних методів виявлення Helicobacter pylori у хворих на хронічний ерозивний антральний гастрит з урахуванням функціонального стану печінки
НС Гаврилюк, НГ Вірстюк, ІВ Цимбаліста
Сучасна гастроентерологія, 51-55, 2011
22011
Діагностичне значення імунореактивного інсуліну, лептину і альдостерону у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі ожиріння і хронічного некаменевого холециститу …
НГ Вірстюк
Галицький лікарський вісник 17 (4), 15-16, 2010
22010
Диагностическое значение содержания в крови лептина и адипонектина у больных язвенной болезнь двенадцатиперстной кишки
НГ Вирстюк, МН Соляник
Лабораторная диагностика, 46, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20