Follow
Паньків Наталія Євгенівна
Паньків Наталія Євгенівна
к.б.н., доц., доцент кафедри туризму Інституту сталого розвитку НУ "Львівська політехніка"
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ВПЛИВ ЗАКЛАДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА РОЗВИТОК ЕКО-ГОТЕЛІВ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ГОСТИННОСТІ
ГВ Паньків Н.Є.
Збірник науково-технічних праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. 27 (3), C. 108-112., 2017
242017
Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму в Україні на прикладі розробленого івент-туру" відкрий для себе Покуття"
НЄ Паньків, ВР Мороз
Науковий вісник НЛТУ України 28 (5), 78-82, 2018
182018
Історія розвитку туризму: навч. посібник
М Мальська, Н Паньків, А Ховалко
Львів, 2016
122016
Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку туризму в Україні: виклики сьогодення
Н Паньків, М Скрипник
Вісник Хмельницького національного університету, 229-240, 2022
82022
Характеристика потенціалу екотуризму України в умовах війни
НЄ Паньків
Креативний простір в Україні та світі: кол. моногр. Харків: СГ НТМ Новий…, 2022
82022
Перспективи використання туристично-рекреаційних ресурсів для розвиту зеленого (сільського) та екологічного туризму в Івано-Франківській області
НЄ Паньків
Науковий вісник НЛТУ України 30 (5), 59-65, 2020
62020
Greenways as a form of sustainable tourism development in Lviv region (on the example of Yavoriv district)
NY Pankiv, OR Roik
Journal of Geology, Geography and Geoecology 28 (1), 159-172, 2019
62019
Вплив культурної спадщини на розвиток туризму в Україні
НЄ Паньків, ОМ Гаврилишин
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 1, 2021
52021
Сучасний стан та тенденції розвитку медичного туризму в Львівській області
НЄ Паньків, ОО Покальчук
ВІСНИК, 1111, 2021
42021
ПРИРОДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н Паньків
Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини.–2008.–Вип 24…, 2008
42008
Сучасні тенденції розвитку подієвого туризму на Закарпатті
НЄ Паньків
ВІСНИК, 1125, 2021
32021
Соціально-екологічний підхід до розроблення стратегії сталого розвитку туризму територіальних громад
НЄ Паньків
Науковий вісник НЛТУ України 30 (3), 71-76, 2020
32020
Деякі дані щодо структури популяцій Coronilla coronata L.(Fabaceae) на північно-західному Поділлі
ОО Кагало, НЄ Паньків
Наук. основи збереження біотичної різноманітності. Темат. зб. Ін-ту екології…, 2002
32002
Флороценогенетична зумовленість поширення Coronilla coronata L.(Fabaceae) у центральній Європі
ОО Кагало, НЄ Паньків
Матеріали читань, присвячених, 215-220, 0
3
ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ-ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ТЕРИТОРІЇ
Н Паньків
Grail of Science, 709-714, 2022
22022
Внутрішньо–та міжпопуляційна морфологічна мінливість Coronilla coronata L.(Fabaceae) в умовах Північно-західного Поділля/НЄ Панків
НЄ Паньків
Наук. зап. Держ. природознавчого музею.–2009.–Вип 25, 77-84, 2009
2*2009
Онтогенез Coronilla coronata L.(Fabaceae) у локальних популяціях на північно-східній межі ареалу
ОО Кагало, НЄ Паньків
Укр. ботан. журн 59 (2), 152-158, 2002
22002
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТУРЕЧЧИНИ)
Н ПАНЬКІВ, АМ КРУПІНА
Development Service Industry Management, 25-49, 2023
12023
Дайджест ключових наслідків російської збройної агресії для українського довкілля
НЄ Паньків
Дорожня карта реалізації Закону України Про управління відходами: збірка…, 2022
12022
Актуальні питання екологічної безпеки в умовах ескалації російсько-української війни
АА Теребух, НЄ Паньків, ОР Роїк
Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність…, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20