Виктория Курганская
Виктория Курганская
Сумский государственный университет, медицинский институт, кафедра
Verified email at med.sumdu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Концентрація цинку, міді, магнію та кальцію в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, та її залежність від ступеня тяжкості захворювання
ОІ Сміян, АИ Смиян, OI Smiian, ВО Курганська, ВА Курганская, ...
Київ, 2011
42011
Стан гуморальної та клітинної ланок імунітету у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від ступеня тяжкості перебігу захворювання
ОІ Сміян, АИ Смиян, OI Smiian, ВО Курганська, ВА Курганская, ...
Вид-во СумДУ, 2012
22012
Вміст про-та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості
ОІ Сміян, АИ Смиян, OI Smiian, ВО Курганська, ВА Курганская, ...
Заславский Издательский Дом, 2012
12012
Застосування пробіотика у комплексному лікуванні дітей з бронхіальною астмою
ОІ Сміян, АИ Смиян, OI Smiian, ВО Курганська, ВА Курганская, ...
Сумський державний університет, 2015
2015
Вич-инфекция (теория и практика)
АГ Дьяченко, АГ Дьяченко, AH Diachenko, СЛ Грабовий, СЛ Грабовый, ...
Вид-во СумДУ, 2015
2015
Вакцинопрофилактика ВИЧинфекции: fata morgana или близкая реальность?
ВА Курганская, АГ Дьяченко, ЕН Мирошниченко
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 78-85, 2014
2014
Спосіб лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку
ВО Курганська, ВА Курганская, VO Kurhanska, ОІ Сміян, АИ Смиян, ...
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2013
2013
Взаємозв'язок мікроелементного, імунного гомеостазу та показників стану мікробіоценозу кишечнику при бронхіальній астмі у дітей
ОІ Сміян, АИ Смиян, OI Smiian, ВО Курганська, ВА Курганская, ...
Сумський державний університет, 2013
2013
Вміст протизапального інтерлейкіну-1 в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму
ОІ Сміян, АИ Смиян, OI Smiian, ВО Курганська, ВА Курганская, ...
Видавництво СумДУ, 2012
2012
Регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями
ОІ Сміян, АИ Смиян, OI Smiian, ОК Романюк, ОК Романюк, ...
Вид-во СумДУ, 2012
2012
Залежність рівня IgE сироватки крові від ступеня тяжкості перебігу бронхіальної астми в дітей
ОІ Сміян, АИ Смиян, OI Smiian, ВО Курганська, ВА Курганская, ...
Вид-во СумДУ, 2011
2011
Забезпеченість залізом дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості
ОІ Сміян, АИ Смиян, OI Smiian, ВО Курганська, ВА Курганская, ...
Вид-во СумДУ, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12